Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ряды: методические указания /Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 42 с. (13)
(Методические материалы)

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003. (10)
(Методические материалы)

Значок файла Предел. Непрерывность: Метод. указ. / Сост.: Л.А. Кильман: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. - с. (10)
(Методические материалы)

Значок файла Неопределенный интеграл: индивидуальные задания / Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова, О.В.Олесюк: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 16 с. (11)
(Методические материалы)

Значок файла Контрольные задания для оценки остаточных знаний по дисциплине «мате- матика»./ Составители И.В. Касымова, В.Б.Королев – ГОУ ВПО «СибГИУ», Но- вокузнецк, 2005.-13с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Дифференциальные уравнения и их системы./ Составители: Н.Г.Бердова, А.Н.Береснев, В.И.Зимин, Л.М.Калинина, И.В. Касымова, В.А.Панамарев, О.Л.Прошина, К.Ю.Сарычев, Л.Н.Хохлова. – ГОУ ВПО «СибГИУ», Новокузнецк, 2005.-33с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Дифференциальные уравнения: Метод. указ. / сост. В.В. Варламов; ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк (12)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи студентів із дисципліни “Екологія людини”

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ досамостійної роботи студентів із дисципліни “Екологія людини” для спеціальності”Екологія та охорона навколишнього середовища” всіх форм навчання  /Полтава: ПолтНТУ, 2003.– 24 с.

 

ЗМІСТ

 

    

     Самостійна робота  № 1

            Здоров’я людини і навколишнєсередовище. Екологічні патології  ……. 4

     Самостійна робота  № 2 

  Історія розвитку питання “Вплив довкілля наздоров’я людей”.

           Становлення санітарно-гігієнічної служби вУкраїні   ………………….  6

     Самостійна робота  № 3

   Історія розвитку питання “Вплив довкілля наздоров’я людей”.

           Екогігієна.  Екологічнаепідеміологія    ………………………………….   9

     Самостійнаробота  № 4

           Здоровий спосіб життя   ……………………………………………….     11

     Самостійна робота  № 5

            Клімат і його вплив на здоровя   …………………………………….      13

     Самостійна робота  № 6

            Акліматизація та адаптація      …………………………………………     15

     Самостійна робота  № 7

              Гігієна розумової та фізичноїпраці   ………………………………...     16

     Самостійна робота  № 8

    Основні фізичні властивостіатмосферного повітря і їх 

                вплив на здоров’я людей       ………………………………………...     17

     Самостійна робота  № 9

               Вода як фактор здоров’ялюдини    ………………………………….     21

 

       ЛІТЕРАТУРА       ………………………………………………………….    24Размер файла: 179 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров