Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Определение показателя адиабаты воздуха методом Клемана-Дезорма: Метод, указ. / Сост.: Е.А. Будовских, В.А. Петрунин, Н.Н. Назарова, В.Е. Громов: СибГИУ.- Новокузнецк, 2001.- 13 (4)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ДАВЛЕНИИ К ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ОБЪЁМЕ (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСПЕРСИИ ПРИЗМЫ И ДИСПЕРСИИ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА (6)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА ПОГАСАНИЯ В КРИСТАЛЛЕ С ПО-МОЩЬЮ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО МИКРОСКОПА Лабораторный практикум по курсу "Общая физика" (4)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 7. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА. ПРОВЕРКА ЗАКОНА МАЛЮСА (8)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа № 7. ИЗУЧЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПОЛЯРИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ САХАРИМЕТРА (6)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 6. ДИФРАКЦИЯ ЛАЗЕРНОГО СВЕТА НА ЩЕЛИ (9)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА"

ЗМІСТ

1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ "організація ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ"

1.1 Мета розрахункової роботи і загальні вимоги до її виконання...........................................................................................4

1.2 Вибір варіанта розрахункової роботи.......................................4

1.3 Порядок викладення матеріалу і оформлення розрахункової

 роботи................................................................................................5

1.4 Порядок рецензування та захисту розрахункової роботи.......6

2 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ..........................8

3 ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ "організація ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ"

3.1 Завдання 1 "Організація простого виробничого процесу в часі"...................................................................................................10

3.2 Завдання 2 "Розрахунок основних параметрів перервно-потокової лінії"................................................................................13

3.3 Завдання 3 "Організація та планування роботи на перервно-потоковій лінії"...............................................................................       .18

3.4 Завдання 4 "Організація паралельного багатоагрегатного обслуговування на потоковій лінії"...............................................27

3.5 Завдання 5 " Техніко-економічне обґрунтування вибору варіанта технологічного процесу "................................................32

3.6 Завдання 6 " Сіткові методи планування і управління ".......36

3.7 Завдання 7 " Організація планово-попереджувального ремонту обладнання ".....................................................................40

ДОДАТОК А .Зразок оформлення титульного аркуша...............46

ДОДАТОК Б.Таблиця Б.1 - Вихідні дані до завдання 1. .............47

ДОДАТОК В .Таблиця В.1 - Річна програма випуску деталей...48

ДОДАТОК Г.Таблиця Г.1 - Вихідні дання до завдання 4...........52

ДОДАТОК Д .Таблиця Д.1 - Вихідні данні до завдання 5..........55

ДОДАТОК Е .Таблиця Е.1 - Вихідні дані до завдання 6............58

ДОДАТОК Ж.Таблиця Ж.1 - Вихідні дані до завдання 7...........60Размер файла: 1002.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров