Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (20)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (26)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (23)
(Методические материалы)

Значок файла Ресурсно - технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств (13)
(Статьи)

Значок файла Стратегія та напрями розвитку техніко-технологічного сервісу аграрних підприємств регіону (16)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «ГИБКИЙ ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ». (25)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАСКРЫТИЕ ВКУСОВОГО СЕНСОРНОГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ» (41)
(Статьи)

Каталог бесплатных ресурсов

Організаційно-єкономічна характеристика сільскогосподарського підприємства на прикладі соняшника

ЗМІСТ

 

Вступ

1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

1.1  Місце розташування, природні і економічні умови

1.2 Розмір підприємства, його спеціалізація і організаційна структура.

1.3 Основні економічні показники господарської діяльності підприємства

2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА СОНЯШНИКА

2.1 Значення і задачі аналізу

2.2 Аналіз наявності і динаміки площ під соняшником

2.3 Аналіз виконання плану і динаміки виробництва продукції.

2.4 Вплив фактору на відхилення валового збору соняшнику.

2.5. Аналіз динаміки урожайності соняшнику

2.6. Аналіз собівартості соняшнику

2.7. Резерви зниження собівартості соняшнику

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП

 

Головна мета сільськогосподарського виробництва забезпечення населення високоякісними продуктами харчування, переробної галузі сировиною, а також створення домашнього фонду відповідної продукції для зовнішньої торгівлі. У вирішенні давніх проблем важливу роль відіграє олійно-жировий під комплекс, остільки вирощування насіння соняшника та виробництво продуктів його переробки посідають одне з головних місць в АПК.

Актуальність цієї теми полягає в тому, що Україна належить до тих країн, де традиційно вирощуються олійні культури і насамперед, соняшник, який входить до структури сівозмін природно-кліматичних зон Степу, центрального та східного Лісостепу. Під ними зайнято  понад 90% посівних площ усіх вирощуваних в Україні олійних культур.

Середній валовий збір насіння соняшнику в 2003-2005 роках становив 2,6 млн. т., тобто близько 11% його загально світового виробництва.

Стабільно високі врожаї соняшнику одержують господарства Вінницької, Дніпропетровської, Донецької., Кіровоградської та Полтавської областей. З цих господарств багато тих, які отримують до 40 і більше ц з кожного гектара.

Продукт переробки соняшнику – високоякісна макуха – використовується в кондитерській промисловості для одержання халви і деяких інших продуктів харчування, а низькоякісна макуха застосовується у тваринництві, як цінний корм. У багатьох господарствах України соняшник у суміші з посівами різних культур використовується для одержання зеленої маси на корм худобі.[6]

Основною метою даної курсової роботи являється визначення тенденції і закономірностей в розвитку виробництва соняшника та підвищення його ефективності в ТОВ «Тур».

Основні задачі:

-         аналіз виробництва насіння соняшнику за певний період часу;

-         аналіз динаміки собівартості насіння соняшнику;

-         визначення резервів підвищення ефективності виробництва соняшника і зниження собівартості.

Об’єктом даної курсової роботи являється дослідження діяльності ТОВ «Тур»; Предметом – виробництво соняшника.

В даній курсовій роботі були застосовані такі методи дослідження: факторний аналіз за допомогою якого було визначено вплив факторів:

- урожайності

- площі - на валовий – збір, також було використано ряди динаміки для визначення зміни урожайності за 7 років.

При написанні курсової роботи були використані дані статистичної і фінансової звітності. Дана робота складається з вступу, двох розділів, висновків і пропозицій, списку використаних джерел.

Курсова робота містить 27 таблиць, 6 рисунків і 3 додатки.


1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

 

1.1    Місце розташування, природні і економічні умови

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Тур» розташоване у пригородньому селі Костянтинівка, на лівому березі річки Молочна. Його землі витягнуті від міста Мелітополь на схід до меж земель Приазовського району. Територія господарства розташована в північній частині с. Костянтинівка .

Відстань від господарства до районного центра м. Мелітополя – 3км, до обласного центру м. Запоріжжя -120км, до найближчої залізничної станції м. Мелітополь – 8км. Господарство має вигідне розташування і хороші шляхи  зв’язку. Дороги мають тверде покриття і знаходяться у хорошому стані.

Всю територію землекористування розділяє дорога Мелітополь, Приазовське і далі на Бердянськ і Ново-Васильєвку.

Середньорічна кількість опадів припадає на літні місяці  (червень, липень). Основний запас продуктивної вологи в грунті створюється за рахунок осінньо зимових опадів.

Район розташування господарства знаходяться в помірно-посушливій зоні степу Півдня України.

Кліматичні умови цієї зони за даними спостережень метеостанцій м.  Мелітополя та агро кліматичного довідника по Запорізькій області характеризується недостатньою кількістю опадів, нерівномірністю їх розподілу у різні періоди року, високими температурами в літній період, низькою відносною вологістю повітря, сильними суховіями.

Клімат даного району континентальний з високими тепловими ресурсами. Сума ефективних температур 3250. Зима коротка, м'яка з частими сильними відлигами. Середня тривалість періоду 175 днів.

Територія господарства представляє равнину з поступовим зниженням в західній частині.

Грунти представлені каштановими чорноземами слабо солонцюваті. Ці землі пригодні для вирощування сільськогосподарських культур.

ТОВ «Тур» складається з двох основних галузей – рослинництва і тваринництва. [11]

 

1.2 Розмір підприємства, його  спеціалізація і організаційна структура.

 

Для того, щоб охарактеризувати розмір підприємства нам необхідно проаналізувати основні показники – обсяг виробництва (продаж) продукції допоміжні – площа земельних угідь, кількість працівників, вартість основних виробничих фондів, поголів’я худоби та ін.

Виходячи з даних таблиці 1.1 «Розмір виробництва ТОВ «Тур» за 2003-2005 рр.» видно що: валова продукція сільського господарства в спів ставних цінах у 2005 році підвищилась на 150,73%, а в абсолютному виразі на 1772,9 тис. грн.. В звітному році відносно базисному , збільшилась товарна продукція на 150,63%.

Збільшення обсягів виробництва та підвищення виробництва продукції в основному зумовлене покращенням погодних умов , так як підприємство в виробництві та технологій виробництва продукції ніяких координальних змін не проводило. У порівняні з іншими показниками господарств району ТОВ «Тур» займає приблизно 11 місце по виробництву обсягів продукції.

Земельна площа господарства у 2005 році відносно 2003 року зменшилась на 80,24% або 1315,7га. Це спричинене тим, пройшло розпаювання земель. І деякі власники паїв відділилися в фермерські господарства.

Разом зі зменшенням земельної площі, зменшується і численність робітників.

Спеціалізацію сільськогосподарського виробництва можна визначити на основі товарної продукції. Товарна продукція – це частина валової продукції , виготовленої сільськогосподарськими підприємствами для реалізації. Розраховується в натуральному виразі і грошовій оцінці. Враховує сільськогосподарські товари продані населенню, державі підприємством. Розглянемо зміну складу та структури товарної продукції та проаналізуємо в якому році господарство працювало краще. (табл.. 1.2)Размер файла: 1.42 Мбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров