Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла SQL: SELECT-ЗАПРОСЫ -АГРЕГИРОВАНИЕ И ГРУППОВЫЕ ФУНКЦИИ Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Автоматизированные информационно-управляющие системы» для студентов специальности 2101 по направлению Т-02 (6)
(Методические материалы)

Значок файла SQL: ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ - команда SELECT Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Автоматизированные информационно-управляющие системы» для студентов специальности 2101 по направлению Т-02 (8)
(Методические материалы)

Значок файла Основы архитектурно-конструктивного проектирования Часть 2 «Основы архитектурного проектирования» (5)
(Методические материалы)

Значок файла Осипов Ю.К. Архитектурные конструкции. Часть I. Фундаменты. Учебное посо-бие / СибГИУ, Новокузнецк, 2003 – 130 стр. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Ряды: методические указания /Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 42 с. (16)
(Методические материалы)

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003. (12)
(Методические материалы)

Значок файла Предел. Непрерывность: Метод. указ. / Сост.: Л.А. Кильман: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. - с. (12)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Король В.В. Кримінально-виконавче право України. Навчально-методичні матеріали

У посібнику подано тематичний план та програму курсу, завдання для підготовки та проведення семінарських занять. Висвітлення кожної з тем у цьому посібнику включає перелік ключових питань (план-структуру теми) та список рекомендованої літератури. Окремо наведені тестові завдання, які також використовуються для проведення підсумкового контролю знань студентів з кримінально-виконавчого права.

Посібник призначений для викладачів, аспірантів і студентів вищих юридичних навчальних закладів.

 

 

Рецензенти:

 

Басай В.Д. – декан юридичного факультету Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, завідувач кафедри кримінального права і процесу, кандидат юридичних наук, доцент

 

Фріс П.Л. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права і процесу Прикарпатського університету імені Василя Стефаника

 Размер файла: 261 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров