Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Каталог бесплатных ресурсов

Планування врожайності сільськогосподарських культур ООО Нібулон

ЗМІСТ

 

Вступ

Розділ 1 Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства

1.1.          Місцезнаходження, спеціалізація та організаційна структура підприємства

1.2.          Землекористування та структура земельних угідь

Розділ 2 Сучасний стан і тенденції розвитку галузі

2.1. Значення і роль рослинництва в економіці підприємства

2.2. Площі, породний і сортовий склад сільськогосподарських культур

2.3. Врожайність культур та валові збори продукції

2.4. Використання продукції

2.5. Матеріально-технічне забезпечення галузі

Розділ 3 Обгрунтування виробничої програми галузі

3.1. Планування врожайності сільськогосподарських культур

3.2. Планування валових зборів продукції

3.3. Планування собівартості і рентабельності продукції

Висновки

Список використаних джерел


ВСТУП

 

Сiльське господарство є однiєю з основних галузей народного господарства, найважливiшим джерелом ма­терiального виробництва, що забезпечує населення краї­ни продуктами харчування, а промисловість - сирови­ною. Воно є також необхiдною складовою частиною ви­робництва предметiв народного споживання i засобiв ви­робництва. Розрiзняють двi великi галузi сiльського гос­подарства - землеробство i тваринництво, якi тісно по­в'язанi мiж собою, органiчно доповнюють одна одну i, в свою чергу, подiляються на бiльш дрiбнi галузi. Зокрема, землеробство об'єднує рослинництво, кормовиробництво, овочiвництво, плодiвництво, виноградарство та iншi га­лузi. Правильне поєднання цих галузей у господарст­вi забезпечує рацiональне використання землi та iнших матерiально-технiчних, енергетичних i трудових pecypciв.

Пicля промисловостi сiльське господарство займає друге мiсце у виробництвi валового суспiльного продук­ту, створює близько 30% національного доходу і на 75 % формує фонд суспiльного споживання.

Впровадження iнтенсивних технологiй у сiльськогос­подарське виробництво передбачає пiдвищення родючос­тi грунту, використання бiологiчних особливостей райо­нованих високопродуктивних copтів i гiбридiв, нових по­рiд худоби i птицi, управлiння продуктивнiстю рослин i тварин на основі максимального високопродуктивного ви­користання матерiальних i енергетичних pecypciв при од­ночасному економному їх витрачаннi.

Bci цi питання i проблеми висвiтлено у курсовому проекті.

Об”єкт дослідження – Прибужанівська філія ООО «Нібулон»

Терміни дослідження – 3 роки.

Методи дослідження економіко-статистичні.

 


РОЗДІЛ 1 Коротка організаційно-економічна характеристика

 

1.1.                                 Місцезнаходження, спеціалізація та організаційна структура господарства

 

Організаційно-виробнича структура підприємства залежатиме від його розмірів, кількості населених пунктів.

Прибужанівська філія ООО «Нібулон» розташована на лівому березі річки Південний Буг у північно-західній частині Миколаївської області і в 5 км від м. Вознесенська і в 95 км від обласного центру – м. Миколаїв.

Транспортне сполучення здійснюється по асфальтованому шосе.

Територія Прибужанівська філія ООО «Нібулон» знаходиться у центральній частині південно-західного степу України – в помірно-континентальному кліматі. Клімат даного району характеризується відносно високою температурою влітку і порівняно низькою температурою взимку з частими відлигами, невеликою кількістю опадів. Середньорічна температура повітря взимку -20 – 23 С, влітку - +37,6 С. Кількість без морозних днів 220 – 240. Середня дата першого осіннього заморозку 25 листопада. Найраніше заморозок 15 листопада. Пізні весні заморозки 15 квітня. Найпізніші весняні заморозки 20 квітня. Виходячи з наведених даних можна стверджувати, що кількість днів з відповідною кількістю тепла цілком достатньо для росту і розвитку всіх районованих культур і багаторічних насаджень. Кількість опадів за рік складає 432 мм. Розподілення їх на протязі року по місяцях нерівномірне. Кількість опадів за вегетаційний період (квітень – жовтень) в середньому дорівнює 282 мм. Найбільша їх кількість випадає в квітні – липні і опади носять характер зливних дощів. Найменша їх кількість випадає взимку у вигляді снігу. Висота снігового покрову не перевищує 3-4 см.

Переважне направлення гарячих вітрів південне та східне носить характер суховіїв, утворюючи куряві бурі, які приносять шкоду сільськогосподарським рослинам.

Земельний масив товариства розташований неподалік річки Південний Буг, яка складається з трьох терас. Перша проймена тераса являє собою рівнину з великою кількістю мезо-мікровпадин, в яких ґрунтова вода знаходиться близько від поверхні; ґрунти цієї тераси відносяться до четвертої лугово-наносної солонцеватої агро-виробничої групи. Перехід до другої піщаної тераси відбувається різко. На межі переходу від пройденої тераси є вузька лінія пониження, де ґрунтові води часто виходять на поверхню. Частина цієї тераси, розташована ближче до третьої дерново-піщаної і п’ятої лугово-болотної. Ґрунтове покриття третьої тераси представлене звичайним та піщаним чорноземами, які відносяться до першої і третьої агро виробничої групи.

Джерелом зрошення являється річка Південний Буг.

Організаційно-виробнича структура підприємства залежить від його розмірів, кількості населених пунктів. Організаційно-виробнича структура Прибужанівської філії ООО «Нібулон» Вознесенського району двохступенева.

Оскільки основним показником спеціалізації підприємства є структура товарної продукції, то розглянемо склад та структуру товарної продукціїї Прибужанівської філії ООО «Нібулон».

Аналізуючи дані таблиці 1.1. ми можемо зробити висновок, що підприємство спеціалізується в основному на рослинництві, але в її господарстві є також багато птиці та тварин, від яких теж можна отримувати прибутки. Найбільшу перевагу підприємство надає вирощуванню зернових культур.

 

1.2.          Землекористування та структура земельних угідь

 

Використовуючи данні балансу землекористування і прийом відносних величин, аналізують структуру земельних угідь. Розглянемо табл. 1.2.

З даних таблиці видно, що в 2004 році під сільськогосподарськими угіддями було використано 3120,7 га. І лише 2,1% було використано під загальногосподарські цілі. В 2005 році ООО «Нібулон» використав під ріллю 98% земельної площі і 2% під загальногосподарські цілі. А в 2006 році для ціх цілей підприємство залишило тільки 0,2 га.

Розділ 2 Сучасний стан і тенденції розвитку галузі

 

2.1. Значення і роль рослинництва в економіці

 

Рослинництво – основна галузь виробництва на сільськогосподарстких підприємствах. Від розвитку основного виробництва залежить виконання замовлення з реалізації продукції, фінансовий результат від реалізації, соціальний розвиток колективу, рівень оплати праці.

Для того, щоб виявити роль рослинництва в економіці ООО «Нібулон» розглянемо табл.2.1.

 

Таблиця 2.1.

Місце рослинництва в економіці ООО «Нібулон» Вознесенського району

З данних таблиці видно, що підприємство отримує прибутки від рослинництва. Витрати праці за роки значимо змінюються. Це здійснюється тому, що ООО «Нібулон» отримує дотації від держави. Аналізуючи таблицю, ми спостерігаємо, не кожен рік воно має великі прибутки. Це залежить від природних умов, витрат, оплати праці.

 

2.2. Площі, породний і сортовий склад сільськогосподарських

культур

 

Насамперед потрібно розглянути склад та структуру орних земель (табл. 2.2.)

 

Таблиця 2.2.

Склад та структура орних земельРазмер файла: 389 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров