Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла SQL: SELECT-ЗАПРОСЫ -АГРЕГИРОВАНИЕ И ГРУППОВЫЕ ФУНКЦИИ Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Автоматизированные информационно-управляющие системы» для студентов специальности 2101 по направлению Т-02 (6)
(Методические материалы)

Значок файла SQL: ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ - команда SELECT Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Автоматизированные информационно-управляющие системы» для студентов специальности 2101 по направлению Т-02 (8)
(Методические материалы)

Значок файла Основы архитектурно-конструктивного проектирования Часть 2 «Основы архитектурного проектирования» (5)
(Методические материалы)

Значок файла Осипов Ю.К. Архитектурные конструкции. Часть I. Фундаменты. Учебное посо-бие / СибГИУ, Новокузнецк, 2003 – 130 стр. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Ряды: методические указания /Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 42 с. (16)
(Методические материалы)

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003. (12)
(Методические материалы)

Значок файла Предел. Непрерывность: Метод. указ. / Сост.: Л.А. Кильман: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. - с. (12)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Роль банківської системи в реалізації державної стратегії відродження і підтримки відчизняного виробництва та розвитку високих наукоємких конкурентноспроможних технологій

Зміст

Вступ

1.  Державна підтримка вітчизняного виробництва та інноваційної діяльності.

1.1. Державна стратегія відродження та підтримки вітчизняного виробництва.

1.2.   Державна підтримка інноваційної та науково-технічної діяльності в Україні.

2. Роль банківської системи в фінансовому забезпеченні підтримки вітчизняних виробників та стимулюванні науково-технічного прогресу.

2.1.  Аналіз банківської діяльності з підтримки розвитку наукоємких технологій у вітчизняному виробництві

2.2.   Аналіз ролі банків у становленні та розвитку малого і середнього бізнесу в Україні.

3.   Перспективи розвитку наукової діяльності в Україні.

      3.1. Приорітетні напрямки подальшого інноваційно-економічного розвитку вітчизняних виробників та ролі банків в цих процесах.

      3.2 Досвід закордонних держав у розвитку наукоємких конкурентноспроможних технологій.

Висновки

 Размер файла: 111 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров