Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Каталог бесплатных ресурсов

A.Й. ПРИСЯЖНЮК. АДМІНІСТРАТИВНО- ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Подальший розвиток нашої країни та вхо-
дження її як рівноправного члена до загаль-
новизнаних геополітичних об’єднань (ООН,
Європейського Союзу, СНД, ГУУАМ), безу-
мовно, передбачає необхідність забезпечення
її суверенітету та незалежності, адже саме їх
наявність характеризує державу як самодо-
статнього та самостійного суб’єкта внутрі-
шніх та зовнішніх відносин. Однією з основ-
них складових національної безпеки, поряд із
політичною, інформаційною, військовою, яка
забезпечує суверенітет та незалежність дер-
жави, є економічна безпека як гарантія неза-
лежності країни, умова стабільності та ефек-
тивної життєдіяльності суспільства. До речі,
висновок щодо того, що економічна безпека
однаково важлива для особи, суспільства,
держави підтверджується положеннями ст.17
Конституції України, в якій забезпечення
економічної безпеки України визнано найва-
жливішою функцією держави, справою всьо-
го Українського народу


Размер файла: 521.61 Кбайт
Тип файла: pdf (Mime Type: application/pdf)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров