Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Выемочно-погрузочные работы и транспортирование горной массы карьеров: Лабораторный практикум / Сост. Б.П. Караваев; ГОУ ВПО «СибГИУ». – 2003 (7)
(Методические материалы)

Значок файла Проект кислородно-конвертерного цеха. Метод. указ. / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 25 с. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Веревкин Г.И. Программа и методические указания по преддипломной практике. Методические указания. СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 14 с. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по производственной специальной практике / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 19 с. (5)
(Методические материалы)

Значок файла Определение величины опрокидывающего момента кон-вертера (5)
(Методические материалы)

Значок файла Обработка экспериментальных данных при многократном измерении с обеспечением требуемой точности. Метод. указ. к лабораторной работе по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / Сост.: В.А. Дорошенко, И.П. Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 20 с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному и курсовому проектированию к расчету материального баланса кислородно-конвертерной плавки при переделе фосфористого чугуна с промежуточным удалением шлака / Сост.: В.А._Дорошенко, И.П _Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – с. (10)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Технологія і організація будівництва підземного сталевого газопроводу по вулиці Фрунзе

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ВИКОНУЄТЬСЯ В ОБЄМІ

Пояснювальна записка

ВСТУП

1     Загальний розділ

1.1 Характеристика обєкту, що будується

 

2       Розрахунково-технологічний розділ

2.1 Вибір методу виконання робіт

2.2 Обґрунтування форми і габаритів траншеї

2.3 Підрахунок об’ємів робіт і вибір ведучого механізму

2.4 Підрахунок затрат праці

2.5 Підбір і обґрунтування будівельних машин і механізмів

2.6 Вибір матеріалів для будівництва

2.7 Опис будівельного генерального плану

2.8 Поопераційний контроль якості

 

3       Охорона праці, техніка безпеки і протипожежний захист

3.1 Загальні положення

3.2 Техніка безпеки при виконанні ізоляційних і бітумних робіт

3.3 Техніка безпеки при роботі з машинами і механізмами

3.4  Охорона навколишнього середовища

 

4       Опис технологічної карти

4.1      Область застосування

4.2      Технологія виконання робіт по будівельному процесу

4.3      Контроль за якістю робіт

4.4      Техніка безпеки

4.5     Матеріали, обладнання, машини і механізми

4.6  Техніко-економічні показники Область застосування

 

Графічна частина

Аркуш 1. Будгенплан. План траси газопроводу в горизонталях М 1:500, 1:1000. Будівельний генеральний план М 1:500. Схема зварних стиків газопроводу. Профіль газопроводу, масштаби - горизонтальний 1:500, 1:1000, вертикальний 1:50, 1:100. Експлікація будгенплану.

Аркуш 2. Технологічна схема виконання будівельного процесу. Контроль за якістю. Матеріали, обладнання і механізми. Техніко-економічні показники.

 

Висновок

Література

Паспорт газопроводу

 

Дата видачі завдання

Дата закінчення проекту

Керівник курсового проектування                            /Сталинська Л.І./

Зміст

 

 

 

Стор.

 

Вступ …………………………………………………………………….

 

1

Загальний розділ ………………………………………………………..

 

1.1

Характеристика об’єкту що будується ………………………………..

 

2

Розрахунково-технологічний розділ ………………………………….

 

2.1

Вибір методу виконання робіт ………………………………………...

 

2.2

Обґрунтування форми і габаритів траншеї …………………………...

 

2.3

Підрахунок об’ємів робіт і вибір ведучого механізму ………………

 

2.4

Підрахунок затрат праці ……………………………………………….

 

2.5

Підбір і обґрунтування будівельних машин і механізмів …………...

 

2.6

Вибір матеріалів для будівництва …………………………………….

 

2.7

Опис будівельного генерального плану ………………………………

 

2.8

Паспорт газопроводу …………………………………………………..

 

2.9

Поопераційний контроль якості ………………………………………

 

3

Охорона праці, техніка безпеки і протипожежний захист …………..

 

3.1

Загальні положення …………………………………………………….

 

3.2

Техніка безпеки при виконанні ізоляційних і бітумних робіт ………

 

3.3

Техніка безпеки при роботі з машинами і механізмами …………….

 

3.4

Охорона навколишнього середовища ………………………………...

 

4

Опис технологічної карти ……………………………………………..

 

4.1

Область використання  ………………………………………………...

 

4.2

Організація і технологія виконання робіт по будівельному процесу.

 

4.3

4.4

Контроль за якістю

Техніка безпеки

 

4.5

4.6

Матеріали, обладнання, машини і механізми

Техніко-економічні показники Область застосування

 

 

Висновок ………………………………………………………………..

 

 

Література ………………………………………………………………

 

 

 

 

 Размер файла: 471 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров