Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003 (6)
(Методические материалы)

Значок файла Салихов В.А. Основы научных исследований в экономике минерального сырья: Учеб. пособие / СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 124 с. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Дмитрин В.П., Маринченко В.И. Механизированные комплексы для очистных работ. Учебное посо-бие/СибГИУ - Новокузнецк, 2003. – 112 с. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Шпайхер Е. Д., Салихов В. А. Месторождения полезных ископаемых и их разведка: Учебное пособие. –2-е изд., перераб. и доп. / СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. - 239 с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ Для студентов специальности "Металлургия цветных металлов" (4)
(Методические материалы)

Значок файла Учебное пособие по выполнению курсовой работы по дисциплине «Управление производством» Специальность «Металлургия черных металлов» (110100), специализация «Электрометаллургия» (110103) (5)
(Методические материалы)

Значок файла Контрольные задания по математике для студентов заочного факультета. 1 семестр. Контрольные работы №1, №2, №3/Сост.: С.А.Лактионов, С.Ф.Гаврикова, М.С.Волошина, М.И.Журавлева, Н.Д.Калюкина : СибГИУ. –Новокузнецк, 2004.-31с. (8)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Життєвий шлях і стратегії особистості

У статті розкриваються особивості життєвого шляху та стратегії особистості.

Ключові слова:життєвий шлях, особистість, стратегія.

Актуальність проблеми:

Самовизначення особистості, саморозвиток, особиста еволюція є невідємними елементами життя, тож цікавим є дослідження процесів, що реалізуються при цьому в психологічному аспекті. Життєвий шлях-послідовність, що може бути розглянута з різних точок зору. Актуальним є формування комплексної картини життєвого шляху, враховуючи ці погляди.

Аналіз досліджень

Вперше поняття життєвий шлях особистості висунула Ш. Бюлер. Життєвий шлях особистості розкривався за допомогою вирішення ряду завдань: 1 ) біолого- біографічного дослідження, або вивчення об'єктивних умов життя; 2 ) вивчення історії переживань, становлення та зміни цінностей, еволюції внутрішнього світу людини; 3) аналізу продуктів діяльності, історії творчості індивіда в різних життєвих ситуаціях[4].

Біологічне і культурне дозрівання, згідно Бюлер, не збігаються один з одним. Пов'язуючи ці два процеси з особливостями протікання психічних процесів, вона виділяє дві фази перехідного віку - негативну і позитивну.

Негативна фаза починається ще в допубертатного період і характеризується занепокоєнням, тривогою, наявністю диспропорцій у фізичному і психічному розвитку, агресивністю. У дівчаток період негативності триває від 2 до 9 місяців (з 11 до 13 років) і закінчується початком менструацій, а у хлопчиків - межа вікових коливань більше, він припадає на вік 14-16 років.

Позитивна фаза настає поступово і виражається в тому, що підліток починає переживати почуття любові, прекрасного, відчуття єднання з природою, людьми, згоди із самим собою.

У пізнанні внутрішнього світу особистості Ш. Бюлер віддає перевагу біографічному методу, вивченню щоденників. Зібравши понад 1000 щоденників, вона виявила дивовижну схожість між ними, в першу чергу це  має відношення до піднятої підлітками темам, таким як почуття самотності, інтерес до себе, проблема часу, пошук ідеалу, спрага любові і ін Теорії П. Жане і Ш. Бюлер відносяться до еволюційно - генетичного підходу, в яких робиться спроба простежити зв'язок життєвого шляху особистості і вікової періодизації, співвідношення зовнішніх і внутрішніх подій життя[5].

Майже одночасно з Ш. Бюлер, П. Жане прагнув визначити життєвий шлях як еволюцію самої особистості, як послідовність вікових етапів її розвитку, етапів її біографії[1,3].

Життєвий шлях особистості глибоко розглядався С.Л. Рубінштейном. Він вважав, що поняття життєвий шлях особистості відображає сутність людської особистості, яка знаходить своє завершальне вираження в тому, що вона не тільки розвивається як всякий організм, але й має свою історію. Людина лише остільки і є особистістю, оскільки він має свою історію. У ході цієї індивідуальної історії бувають і свої "події " - вузлові моменти і поворотні етапи життєвого шляху індивіда, коли з прийняттям того чи іншого рішення на більш-менш тривалий період визначається життєвий шлях людини[6,7].

Життєвий шлях за С. Л. Рубінштейном [8] - це рух до досконалості (естетичного, соціального, психологічного). Для Б. Г. Ананьєва основним у характеристиці життя є вік людини. Вік з'єднує соціальне і біологічне в основні « кванти » - періоди життя. В життєвому шляху він виділяє пізнання, діяльність, спілкування, через які проявляється особистість, і кілька періодів життя. Життєвий шлях - життя людини як особистості, історія індивідуального розвитку[2] .

П'єр Жане (1859-1947) одним з перших спробував зобразити психічну еволюцію особистості в реальному часовому протіканні, співвіднести вікові фази і біографічні ступені життєвого шляху, зв'язати біологічне, психологічне та історичний час в єдиній системі координат еволюції особистості[3].Размер файла: 53.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров