Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Ефективність використання ресурсного потенціалу (6)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ». (11)
(Статьи)

Значок файла Організація матеріально-технічного забезпечення (5)
(Рефераты)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «НАВЫКИ РАБОТЫ СО ЗДОРОВЬЕМ» (16)
(Статьи)

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (28)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (40)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (31)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Спеціальні органи здійснення контролю в сфері охорони тваринного миру

ЗМІСТ

 

Введення ………………………………………………………………………..... 3

1. Спеціальні органи державного контролю у сфері охорони тваринного миру………………………………………………………………………………..5

1.1. Загальна характеристика спеціальних державних органів, здійснюваних контроль у сфері охорони тваринного миру …………..……………………… 5

1.2. Повноваження спеціальних органів державного контролю в сфері охорони тваринного миру ……………………………………………………..... 8

1.2.1. Державний комітет РФ по охороні навколишнього середовища……… 8

1.2. Міністерство природних ресурсів РФ …………………...……………....... 8

1.2.3. Федеральна служба лісового господарства РФ ...……………………......9

1.2.4. Комітет Російської Федерації по рибальству (Роскомрыболовство).... 10

1.2.5. Міністерство сільського господарства й продовольства РФ ......…...... 10

1.2.6. Федеральна прикордонна служба РФ ...……………………………....... 11

1.2.7. Федеральна служба Росії по гідрометеорології й моніторингу навколишнього середовища (Росгидромет) ………………………….……......12

2. Взаємодія спеціальних державних органів екологічного контролю в області охорони тваринного миру з територіями …………………………..……….... 14

3. Охорона тваринного миру в Саратовській області …………………….......18

3.1. Сучасний стан тваринного миру в Саратовській області ……………..... 18

3.2. Органи державного екологічного контролю в Саратовській області й результати їхньої діяльності ………………………………………………….. 21

Висновок ……………………………………………………………………….. 25

Список використаних джерел ………………………………………….……... 27

ВВЕДЕННЯ

 

У навколишньому світі налічується в цей час більше мільйона видів тварин. Правда, якщо відкинути комах, їхнє число складе приблизно 250 тисяч (з них близько 90 тисяч живуть на суші)[1] .

Тваринний мир - один з найважливіших компонентів навколишнього природного середовища. Він бере участь у різних взаємозв'язках у живій природі, впливає на формування рослинного покриву й природна родючість ґрунтів, на біологічні властивості води. Тваринний мир виступає як природний ресурс, використовуваного для одержання харчових продуктів, хутра, технічної й лікарської сировини, необхідного для задоволення потреб населення. Велике значення тваринного миру для наукових, виховних і естетичних цілей.

Охорона наземних тварин була, по видимому, першої спробою людини оптимізувати взаємодія природи й суспільства. Це пояснюється тим, що винищування, що здійснюється протягом століть, тварин у процесі полювання створило серйозні проблеми в забезпеченні людини продуктами тваринного миру.

Заходу щодо охорони й контролю за охороною диких тварин здійснювалися ще до початку нашої ери. Майже одночасно із цим почалася охорона лісів, як місць зосередження тварин.

У цей час, в умовах украй важкої екологічної обстановки, потрібні інші, більше якісні важелі захисту тваринного миру. Мова повинна йти про нові моделі державності, про створення нової моделі держави, не просто правового, а екологічно стійкого. Всі основні функції держави повинні бути екологізировани, а сама екологічна функція наповнитися якісно новим змістом і перетворитися з декларативної в діючу. У цьому процесі одна з найважливіших ролей повинна бути відведена Уряду Російської Федерації, як органу виконавчої влади загальної компетенції, прямо здійснюючу охорону й контроль тваринного миру.

Перебуваючи на порозі екологічної катастрофи, ми гарячково шукаємо причини сформованого положення. Аналіз існуючого законодавства свідчить про досить прийнятну якість правових актів в області охорони тваринного миру. А от міністерства й відомства, відповідальні за реалізацію даних законів явно не впоралися зі своїми завданнями.

Ціль даній маркувальниці роботи - опис і аналіз діяльності реформованої системи спеціалізованих державних органів здійснення контролю в сфері охорони тваринного миру.

Відповідно до цього в роботі поставлені наступні завдання:

?                 дати загальну характеристику спеціальних державних органів, що здійснюють контроль у сфері охорони тваринного миру;

?                 опис повноважень спеціальних державних органів, що здійснюють контроль у сфері охорони тваринного миру;

?                 опис взаємодії спеціальних державних органів екологічного контролю в сфері охорони тваринного миру з територіями;

?                 опис діяльності органів державного екологічного контролю в Саратовській області.

1. СПЕЦІАЛЬНІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ В СФЕРІ ОХОРОНИ ТВАРИННОГО МИРУ

 

1.1. Загальна характеристика спеціальних державних органів, що здійснюють контроль у сфері охорони тваринного миру

 

У рішенні завдань забезпечення раціонального природокористування й охорони природи велика роль спеціалізованих державних органів керування, що діють на різних рівнях. На них покладені найбільш відповідальні функції, пов'язані з екологічним нормуванням, ліцензуванням, сертифікацією, контролем і т.д.

До спеціального відносять органи, створені винятково для завдань у сфері взаємодії суспільства й природи. Оскільки влада цих органів по спеціальних питаннях охорони природи й раціональному природокористуванню поширюється на всі галузі народного господарства й сфери діяльності, їх часто називають міжгалузевими або надвідомчими органами.[2]

В останні роки системи центральних органів федеральної виконавчої влади в області природокористування й охорони тваринного миру неодноразово змінювалася. Сучасний її вид є, на думку багатьох експертів, оптимальним.

Спеціалізований екологічний контроль виконується федеральними міністерствами й відомствами, а також відповідними їм державними структурами суб'єктів Федерації.

По характері спеціалізації державні контролюючі органи підрозділяються на галузеві й функціональні. Госсанэпиднадзор Росії, наприклад, контролював виконання санітарних вимог практично у всіх сферах природокористування. Сюди ставляться водні ресурси й різні природні об'єкти, і комплекси, піддані небезпеки хімічного або бактеріологічного зараження. Контролю за дотриманням природоохоронних нормативів і вимог при забудові житлових і промислових зон більше уваги приділяється Минстроем Росії. При розгляді проектів забудови територій і будівництва окремих об'єктів Минстроем ураховуються нормативні умови по інсоляції, якості атмосферного повітря й водних ресурсів, озелененню й ін.[3] Специфіка галузевих державних органів укладуться в тім, що до сфери їхньої компетенції ставиться один вид природних ресурсів. Роскомзем стежить за охороною й раціональним використанням земель, Роскомвод - водних ресурсів, Рослесхоз - лісів і т.д. У деяких випадках у сферу інтересів окремих відомств попадає ще один вид природного ресурсу. Так, для Роскомрыболовства має значення стан водних об'єктів, але тільки з герасимкових позицій відтворення й продуктивності рибних запасів.

Незважаючи на наявні розходження, загальним правовим положенням для всіх державних органів екологічного контролю є його надвідомчий характер, що дозволяє контролювати в межах своєї юрисдикції діяльність всіх підприємств, організацій, установ і окремих громадян. Так, на територіях державного лісового фонду порядок охорони й використання лісів регулюється нормативними актами Рослесхоза, якому надане право контролю за виконанням екологічних вимог (узгодження господарських і інших заходів, застосування адміністративних санкцій за порушення екологічних нормативів і ін.). Аналогічними правами в частині екологічного контролю користується Роскомрыболовство відносно рибних ресурсів, Роскомзем – земельних ресурсів і т.д.[4]

Відповідно до Постанови Уряда Російської Федерації від 30 грудня 1998 року "Про спеціально вповноважені державні органи Російської Федерації в області охорони навколишнього природного середовища"[5] Державний комітет РФ по охороні навколишнього середовища і його територіальних органів є спеціально вповноваженими державними органами Російської Федерації в області охорони навколишнього природного середовища й у межах своєї компетенції координують діяльність спеціально вповноважених органів Російської Федерації в області охорони навколишнього природного середовища і їхніх територіальних органів, що здійснюють ці функції у відповідних сферах керування: Міністерства природних ресурсів РФ, Міністерства сільського господарства й продовольства РФ, Державного земельного комітету РФ, Державного комітету РФ по рибальству, Федеральної служби геодезії й картографії Росії, Федеральної служби лісового господарства Росії, Федеральної служби по гідрометеорології й моніторингу навколишнього середовища, Федеральної прикордонної служби РФ, а також інших федеральних органів виконавчої влади і їхніх територіальних органів, які відповідно до законодавства РФ вирішують питання в області охорони навколишнього природного середовища за узгодженням або спільно зі спеціально вповноваженими органами РФ в області охорони навколишнього природного середовища.

1.2. Повноваження спеціальних органів державного контролю в сфері охорони тваринного миру

 

1.2.1. Державний комітет РФ по охороні навколишнього середовища

Відповідно до Постанови Уряду РФ від 13 січня 1999 року "Питання Державного комітету РФ по охороні навколишнього середовища"[6] Державний комітет РФ по охороні навколишнього середовища є федеральним органом виконавчої влади, що здійснює на колегіальній основі міжгалузеву координацію й функціональне регулювання в сфері охорони навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки, збереження біологічної розмаїтості, а також виконуючий державний екологічний контроль, державну екологічну експертизу й керування державними природними заповідниками й іншими особливо охоронюваними  територіями, що перебувають у його веденні.

 

1.2.2. Міністерство природних ресурсів РФ

Дане міністерство є федеральним органом виконавчої влади, що проводить державну політику в сфері вивчення, відтворення, використання й охорони природних ресурсів і координуюча діяльність у цій сфері інших федеральних органів виконавчої влади у випадках, установленими федеральними законами, указами Президента РФ і постановами Уряду РФ.

Основні завдання Міністерства природи РФ у сфері охорони тваринного миру:

?                 розробка й проведення разом з іншими федеральними органами виконавчої влади державної політики в сфері вивчення, відтворення й охорони тваринного миру;

?                 координація діяльності федеральних органів виконавчої влади в сфері вивчення, відтворення, використання, а також охорони тваринного миру;

?                 організація єдиної системи екологічного моніторингу.[7]

 

1.2.3. Федеральна служба лісового господарства РФ

Федеральна служба лісового господарства Росії є федеральним органом виконавчої влади по керуванню лісовим господарством на території Російської Федерації, що здійснює державне регулювання й державний контроль в області використання, відтворення, охорони й захисти лісів.

Основні завдання федеральної служби лісового господарства Росії:

?                 розробка основних напрямків державної політики в області використання, відтворення, охорони, захисту лісів і розвитку лісового господарства;[1] Лори А. Живой океан. – Л., 1976. С. 4.

[2] Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей среды): Учебник для высших юридических учебных заведений. – М.: Юристъ, 1998. – С. 232-233.

[3] Экологическое право России: Учебник. Под ред. Ермакова В.Д., Сухарева А.Я. – М.: Институт международного права и экономики. Изд. "Триада, Лтд", 1997. – С. 357-358.

[4] Там же. – С. 358.

[5] Постановление Правительства РФ "О специально уполномоченных государственных органах РФ в области охраны окружающей природной среды"//Российская газета, 1999, 4 февраля. – С. 4.

[6] Постановление Правительства РФ "Вопросы Государственного комитета РФ по охране окружающей среды"//Собрание законодательства РФ 1999. – № 3. – С. 350.

[7] Постановление Правительства РФ "Об утверждении положения о Министерстве природных ресурсов РФ"//Экологическое законодательство РФ: Сборник законов. – С. 167.Размер файла: 241.16 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров