Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (21)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (27)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (25)
(Методические материалы)

Значок файла Ресурсно - технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств (14)
(Статьи)

Значок файла Стратегія та напрями розвитку техніко-технологічного сервісу аграрних підприємств регіону (17)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «ГИБКИЙ ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ». (29)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАСКРЫТИЕ ВКУСОВОГО СЕНСОРНОГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ» (44)
(Статьи)

Каталог бесплатных ресурсов

Статистичний ЩОРІЧНИК Запорізької області за 2006 рік

ПЕРЕДМОВА“Статистичний щорічник Запорізької області за 2006 рік” пропонує Вашій увазі широкий спектр статистичних показників економічного і соціального становища області у 2006 році у порівнянні з 1990, 1995, 2000–2005 роками.
Збірник сформовано за розділами.
Значна кількість показників наведені за основними видами економічної і промислової діяльності. Назви видів економічної діяльності відповідають новій редакції "Класифікації видів економічної діяльності" (ДК 009:2005), затвердженої наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26 грудня 2005 року №375.
Публікуються показники діяльності малих підприємств.
У окремий розділ виділено міжрегіональні зіставлення по регіонах України. До всіх розділів наведено методологічні пояснення.
Деякі макроекономічні та окремі галузеві показники є попередніми і будуть уточнені в наступних статистичних виданнях. Окремі показники уточнені по відношенню до раніше опублікованих.

Головне управління статистики у Запорізькій області
 


СКОРОЧЕННЯ

тис. – тисяча
млн. – мільйон
млрд. – мільярд
мм – міліметр
м – метр
м2 – квадратний метр
м3 – кубічний метр
км – кілометр
га – гектар
г – грам
кг – кілограм
ц – центнер
т – тонна
ккал – кілокалорія
Мкал – мегакалорія
Гкал – гігакалорія
рр. – роки
р. – рік
міс. – місяць
год – година    люд.-год – людино-година
шт. – штук
ткм – тонно-кілометр
пас.•км – пасажиро-кілометр
км/год – кілометр на годину
л – літр
дал – декалітр
кВт – кіловат
кВт•год – кіловат -година
В – вольт
кВ – кіловольт
кВт • А– кіловольт-ампер
коп. – копійка
крб. – карбованець
грн. – гривня
рос. руб. – російський рубль
дол. США – долар США
у. п. – умовне паливо
к. од. – кормова одиниця
% – відсоток


УМОВНІ  ПОЗНАЧЕННЯ

Тире (–)    – явищ не було
Крапки (…)     – відомості відсутні
Дві крапки (:)     – дані не наведені через зниження рівня надійності
Нуль (0; 0,0)    – явище відбулося, але у вимірах, менших за ті, що можуть
бути виражені використаними у таблиці розрядами
Символ (х)    – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не
має сенсу
ЗМІСТ

    Передмова…………………………………………………………………..    3
    Скорочення………………………………………………………………....    4
    Умовні позначення…………………………………………………………    4
        
    1. ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТІ……………………....    19
        
1.1.    Географічна характеристика області…………..…………………………    19
1.2.    Кількість адміністративно-територіальних одиниць………………….…    20
1.3.    Основні соціально-економічні показники розвитку області…………....    21
1.4.    Індекси соціально-економічних показників розвитку області………….    23
1.5.    Основні соціально-економічні показники розвитку області за 2006 рік.    24
1.6.    Кількість легалізованих об’єднань громадян ……………………………    25
1.7.    Питома вага області в Україні…………………………………………….    26
1.8.    Питома вага області в Україні по виробництву окремих видів
продукції………………………….………………………………………..    28
1.9.    Одна доба області…………………………….……………………………    30
        
    2. НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ……………….…………………………    32
        
2.1.    Валовий регіональний продукт за 2005 рік………………………………    33
2.2.    Випуск товарів та послуг, проміжне споживання та валова додана вартість…………....…..……………………………………………………    33
2.3.    Випуск товарів та послуг і валова додана вартість області у розрахунку на одну особу…………………………………………………    33
2.4.    Випуск товарів та послуг за видами економічної діяльності
у 2005 році……………………………………..…………………………...    34
2.5.    Валова додана вартість за видами економічної діяльності у 2005 році..    35
2.6.    Індекси фізичного обсягу випуску товарів і послуг….………………….    36
2.7.    Індекси фізичного обсягу валової доданої вартості ……………….……    36
        
    3. ФІНАНСИ……………………………………………………………….    37
        
3.1.    Доходи і видатки бюджету області за 2006 рік…………………………..    38
3.2.    Фінансова діяльність страхових організацій……………………………..    39
3.3.    Баланси підприємств і організацій області за видами економічної діяльності за 2006 рік……..………………………………………………    41
3.4.    Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за видами економічної діяльності за 2006 рік………………………………    44
3.5.    Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за видами промислової діяльності за 2006 рік…..…………………………    45
3.6.    Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за видами економічної діяльності………………………………………...….    47
3.7.    Рентабельність операційної діяльності за видами економічної діяльності за 2006 рік………..……………………………………………    50
3.8.    Рентабельність операційної діяльності промислових підприємств
за 2006 рік…………….……………………………………………………    51
3.9.    Дебіторська та кредиторська заборгованість……………….……………    53
3.10.    Структура дебіторської та кредиторської заборгованості………………    55
        
    4. ЦІНИ І ТАРИФИ……………………………………………………….    56
        
4.1.    Індекси цін………………………………………………………………….    57
4.2.    Індекси споживчих цін на окремі групи товарів…………………………    58
4.3.    Індекси споживчих цін і тарифів на окремі групи послуг………………    59
4.4.    Індекси цін виробників промислової продукції та споживчих цін…….    59
4.5.    Індекси цін виробників промислової продукції за видами економічної діяльності…………………………………………………………………...    60
4.6.    Індекси цін виробників на окремі споживчі товари…………………….    61
4.7.    Індекси цін виробників на окремі споживчі товари в 2006 році……….    62
4.8.    Індекси цін реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами………………………………………………………….…    63
4.9.    Динаміка індексів цін реалізації продукції за галузями сільського господарства.……………………………………………………………….    63
        
    5.ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (ЄДРПОУ) ПО ОБЛАСТІ……………….    64
        
5.1.    Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання………………………………………………………….…    65
5.2.    Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за правовим статусом та видами економічної діяльності…………………………………………………….    67
5.3.    Структура суб’єктів ЄДРПОУ за видами економічної діяльності
на 1 січня 2007 року…….………………………………………………….    68
5.4.    Кількість суб’єктів ЄДРПОУ, створених та ліквідованих, за організаційно-правовими формами господарювання за 2006 рік…..…..    69
        
    6. МАТЕРІАЛЬНО – ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ……………………    71
        
6.1.    Основні засоби за видами економічної діяльності………………………    72
6.2.    Вартість введених в дію нових основних засобів за видами
економічної діяльності…………………………………………………….    73
        
6.3.    Коефіцієнти оновлення та ліквідації основних засобів, ступінь зносу за видами економічної діяльності за 2006 рік……………………………    74
6.4.    Використання окремих видів енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти (без продажу населенню)………………………….    75
6.5.    Використання паливно-енергетичних ресурсів підприємствами та організаціями області……………………………………………………...    75
6.6.    Питомі витрати енергоресурсів на окремі види продукції (робіт)……..    76
6.7.    Залишки та витрати основних видів матеріальних ресурсів…………....    78
6.8.    Використання окремих видів вторинної сировини і відходів виробництва……………………………………………………………….    79
6.9.    Структура операційних витрат на реалізацію продукції (робіт, послуг) у 2006 році…………………………………………………………………    80
6.10.    Структура операційних витрат на реалізацію та витрати на одиницю реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної
діяльності у 2006 році……………………………………………………    81
6.11.    Структура операційних витрат на реалізацію продукції (робіт, послуг) та витрати на одиницю продукції за видами промислової
діяльності у 2006 році…………………………………………………….    84
        
    7. ПРОМИСЛОВІСТЬ…….……………………………………………..    86
        
7.1.    Промисловість в економіці області……………………….……………...    87
7.2.    Промисловість області в Україні………………………………………….    87
7.3.    Структура реалізації промислової продукції за видами економічної діяльності в 2006 році………………………………………………….…..    88
7.4.    Обсяги реалізації промислової продукції за видами економічної
діяльності……………………………………………………………….….    89
7.5.    Кількість промислових підприємств за видами економічної діяльності..    90
7.6.    Індекси обсягів продукції промисловості за видами економічної діяльності……………………………………………………………….…..    91
7.7.    Індекси обсягів продукції машинобудування за видами діяльності……    92
7.8.    Індекси обсягів виробництва інших неметалевих мінеральних виробів за видами діяльності…………………………………………………….…    93
7.9.    Індекси обсягів продукції хімічної і нафтохімічної промисловості за видами діяльності……………………………………………………….…    93
7.10.    Індекси обсягів продукції металургії та оброблення металу за видами діяльності…………………………………………………………………...    94
7.11.    Індекси обсягів продукції підприємств виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів………………………………...    94
7.12.    Потужність, виробництво та споживання електроенергії……..………..    95
7.13.    Виробництво основних видів продукції добувної промисловості……...    95
7.14.    Виробництво окремих видів харчових продуктів, напоїв……………….    96
7.15.    Виробництво окремих видів продукції легкої промисловості………….    99
7.16.    Виробництво окремих видів продукції з деревини…….……..…………    100
7.17.    Виробництво окремих видів продукції нафтоперероблення та хімічної і нафтохімічної промисловості……………………………………………    101
7.18.    Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів)……………………………..………………………………….    102
7.19.    Виробництво окремих видів продукції металургійного виробництва.…    103
7.20.    Виробництво основних видів продукції машинобудування……..……...    104
7.21.    Виробництво меблів ………………………………………………………    105
7.22.    Виробництво найважливіших видів харчових продуктів та напоїв на одну особу………………………………………………………………….    106
7.23.    Виробництво основних видів продукції легкої промисловості
на 1000 населення……………….…………………………………………    107
        
    8. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, МИСЛИВСТВО,
ЛІСОВЕ ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО………………………………    108
        
    Сільське господарство…………………………...………………………    110
        
8.1.    Продукція сільського господарства за категоріями господарств……….    110
8.2.    Індекси продукції сільського господарства за категоріями господарств..    111
8.3.    Структура продукції сільського господарства…………………………..    111
8.4.    Продукція сільського господарства у 2006 році…………………….…..    112
8.5.    Частка господарств населення у виробництві продукції сільського господарства……………………………………………………………….    113
8.6.    Виробництво сільськогосподарської продукції на одну особу…………    113
8.7.    Розподіл сільськогосподарських підприємств за розміром сільськогосподарських угідь у 2006 році………..………………………..    114
8.8.    Структура витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у сільськогосподарських підприємствах…………………..……………….    115
8.9.    Рентабельність основних видів продукції сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах…………………………………...    116
8.10.    Собівартість виробництва одного центнера продукції сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах………………….    117
        
    Рослинництво………..…………………………………………………….    118
        
8.11.    Розподіл земельної площі та сільськогосподарських угідь у 2006 році..    118
8.12.    Посівні площі сільськогосподарських культур…………………………..    119
8.13.    Площа, з якої зібрано урожай……………………………………………..    120
8.14.    Валовий збір основних сільськогосподарських культур за категоріями господарств………………………………………………………………....    121
8.15.    Валовий збір сільськогосподарських культур…………………………...    122
8.16.    Урожайність сільськогосподарських культур……………………………    123
8.17.    Садівництво і виноградарство…………………………………………….    124
8.18.    Основні показники використання добрив під урожай сільсько-господарських культур у сільськогосподарських підприємствах……….    125
        
    Тваринництво…………………………………………………………..…    126
        
8.19.    Поголів’я худоби та птиці за категоріями господарств…………………    126
8.20.    Структура поголів’я худоби по категоріях господарств ………………..    126
8.21.    Виробництво продукції тваринництва за категоріями господарств……    127
8.22.    Продуктивність худоби та птиці у сільськогосподарських підприємствах……………………………………………………………....    128
8.23.    Реалізація продукції сільського господарства…………………………...    129
8.24.    Ціни на  продукцію, реалізовану сільськогосподарськими підприємствами…………………………………………………………….    130
8.25.    Структура сільськогосподарської продукції за каналами реалізації…...    131
8.26.    Обсяг продукції сільського господарства, виданої пайовикам у рахунок орендної плати за землю та майнових паїв (часток)…………..    132
8.27.    Надходження продукції рослинництва на переробні підприємства……    133
8.28.    Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства……    134
        
    Мисливство……………………………………………………………......    135
        
8.29.    Основні показники ведення мисливського господарства……………….    135
8.30.    Кількість диких тварин, що мешкають у мисливських угіддях………...    136
        
    Лісове господарство……………..………………………………………..    137
        
8.31.    Лісовий фонд……………………………………………………………….    137
8.32.    Основні показники ведення лісового господарства……………………..    137
8.33.    Лісозахисні роботи…………………………………………………………    138
        
    Рибне господарство…………………….…………………………………    139
        
8.34.    Вилов риби та добування інших водних живих ресурсів за видами……    139
        
    9. ІНВЕСТИЦІЇ ТА БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ…………………..    140
        
9.1.    Капітальні інвестиції за джерелами фінансування………………………    141
9.2.    Структура капітальних інвестицій………………………………………..    142
9.3.    Інвестиції в основний капітал…………………………………..………..    143
9.4.    Індекси інвестицій в основний капітал…………………………………..    143
9.5.    Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування…………….    144
9.6.    Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності……....    145
9.7.    Індекси обсягів інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності………………………………………………………………..…    146
9.8.    Інвестиції в основний капітал  за видами промислової діяльності……..    147
9.9.    Індекси обсягів інвестицій в основний капітал за видами промислової діяльності…………………………………………………………………...    148
9.10.    Введення в дію окремих виробничих потужностей……………………..    149
9.11.    Введення в експлуатацію житлових будинків та кількість збудованих квартир……………………………………………………………………...    151
9.12.    Введення в експлуатацію об’єктів соціально-культурного призначення………………………………………………………………..    151
9.13.    Оплата замовниками виконаних обсягів будівельних робіт…………….    152
9.14.    Основні показники діяльності будівельних підприємств……………….    152
9.15.    Індекси виконаних будівельних робіт за видами будівельної діяльності    153
9.16.    Розподіл виконаних будівельних робіт за видами будівельної діяльності…………………………………………………………………...    153
        
    10. ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК…………………………………………….    154
        
10.1.    Індекси обсягів перевезень (відправлень) вантажів за видами транспорту……………………………………………………………….…    155
10.2.    Питома вага окремих видів транспорту у загальному обсязі перевезених (відправлених) вантажів…………………………………….    155
10.3.    Індекси обсягу вантажообороту за видами транспорту…………………    155
10.4.    Розподіл вантажообороту за видами транспорту………………………..    156
10.5.    Середня відстань перевезення однієї тонни вантажів за видами транспорту……………………………………………………………….…    156
10.6.    Індекси обсягів перевезень (відправлень) пасажирів за видами транспорту загального користування……………………………………..    156
10.7.    Розподіл обсягів перевезених (відправлених) пасажирів за видами транспорту загального користування……………………………………..    157
10.8.    Індекси обсягу пасажирообороту транспорту загального користування………………………………………………..…………..…    157
10.9.    Розподіл пасажирообороту за видами транспорту загального
користування…………………………………………………..…………..    158
10.10.    Середня відстань перевезення одного пасажира
за видами транспорту………………………………………………………    158
10.11.    Переробка вантажів  річковим та морськими портами (причалами)…...    159
10.12.    Довжина шляхів сполучення………………………………………………    159
10.13.    Щільність шляхів сполучення…………………………………………….    160
10.14.    Доходи підприємств від надання послуг зв’язку………………………...    160
10.15.    Доходи підприємств від надання послуг зв’язку населенню…………...    161
10.16.    Продукція (послуги) підприємств зв’язку загального користування…..    162
10.17.    Забезпеченість населення телефонними апаратами загального користування……………………………………………………………….    162
10.18.    Телефонні апарати мережі загального користування……………………    163
        
    11. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ…………………….    164
        
11.1.    Основні показники зовнішньоекономічної діяльності області…………    165
11.2.    Експорт товарів по країнах світу………………………………………….    166
11.3.    Імпорт товарів по країнах світу…………………………………………...    170
11.4.    Експорт-імпорт товарів за прямим товарообміном, давальницької сировини та виготовленої з неї продукції………………………………...    173
11.5.    Експорт-імпорт товарів за їх видами……………………………………..    174
11.6.    Експорт послуг по країнах………………………………………………...    183
11.7.    Імпорт послуг по країнах…………………………………………………..    187
11.8.    Експорт послуг за їх видами………………………………………………    190
11.9.    Імпорт послуг за їх видами………………………………………………..    192
11.10.    Динаміка обсягів прямих іноземних інвестицій в економіку області….    194
11.11.    Прямі іноземні інвестиції в економіку області у 2006 році……………..    194
11.12.    Прямі іноземні інвестиції в економіку області по країнах……………...    196
11.13.    Прямі іноземні інвестиції в економіку області за видами економічної діяльності …………………………………………………………………..    198
11.14.    Прямі інвестиції з області в економіку інших країн світу у 2006 році…    200
11.15.    Прямі інвестиції з області по країнах…………………………………….    201
11.16.    Прямі інвестиції з області в економіку інших країн світу за видами економічної діяльності ……………………………………………………    202
        
    12. ОПТОВА Й РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ,
РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО……………………………………..    203
        
12.1.    Товарна структура оптового товарообороту (за Загальним класифікатором продукції)………………………………………………..    204
12.2.    Товарна структура оптового товарообороту за 2006 рік (за Номенклатурою продукції промисловості)………………………………    207
12.3.    Роздрібний товарооборот підприємств…………………………………...    213
12.4.    Роздрібний товарооборот підприємств, що здійснюють роздрібну торгівлю та ресторанне господарство, за видами економічної діяльності …………………………………………………………………..    214
12.5.    Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу у міських поселеннях і сільській місцевості…………………………………………    215
12.6.    Співвідношення продовольчих і непродовольчих товарів у роздрібному товарообороті………………………………………………..    215
12.7.    Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств по товарах………………………………………………………………………    216
12.8.    Товарна структура роздрібного товарообороту підприємств…………..    217
12.9.    Частка продажу споживчих товарів (які вироблені на території України) через торгову мережу підприємств..…………………………...    220
12.10.    Продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів через торгову мережу та мережу ресторанного господарства підприємств……………    223
12.11.    Продаж продовольчих товарів через торгову мережу та мережу ресторанного господарства підприємств…………………………………    223
12.12.    Продаж товарів тривалого користування через роздрібну мережу підприємств………………………………………………………………...    224
12.13.    Кількість об’єктів роздрібної торгівлі та ресторанного господарства ...    225
12.14.    Кількість підприємств (юридичних осіб) роздрібної торгівлі та ресторанного господарства за видами економічної діяльності…………    226
12.15.    Ринки з продажу споживчих товарів за спеціалізацією…………………    227
12.16.    Структура ринків з продажу споживчих товарів за спеціалізацією……    227
12.17.    Матеріально-технічна база ринків………………………………………..    228
12.18.    Кількість бірж………………………………………………………………    229
12.19.    Структура укладених угод на біржах……………………………………..    229
        
    13.ПОСЛУГИ……………………………………………………………...    230
        
13.1.    Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності…..……..    231
13.2.    Обсяг послуг, реалізованих населенню…………………………………..    234
        
    14. РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА…..……………….    237
        
14.1.    Основні показники розвитку малих підприємств………………………..    238
14.2.    Структура кількості малих підприємств за видами економічної діяльності…………………………………………………………………...    238
14.3.    Кількість малих підприємств за видами економічної діяльності……….    239
14.4.    Основні показники роботи малих підприємств за видами економічної діяльності у 2006 році……………………………………………………...    241
14.5.    Середньорічна кількість найманих працівників малих підприємств за видами економічної діяльності……………………………………………    242
14.6.    Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств за видами економічної діяльності……………………………………………    244
14.7.    Середньорічна кількість найманих працівників підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності за видами економічної діяльності………..    246
14.8.    Кількість малих промислових підприємств за видами промислової діяльності…………………………………………………………………...    248
14.9.    Частка малих підприємств в обсязі реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за видами промислової діяльності…………...    249
        
    15. НАУКА, ІННОВАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИКА………………………    250
        
15.1.    Наукові кадри………………………………………………………………    252
15.2.    Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними
силами організацій (підприємств), за видами робіт……………………..    252
15.3.    Витрати організацій на виконання власними силами наукових та науково-технічних робіт за видами робіт………………………………...    253
        
15.4.    Розподіл обсягу фінансування наукових та науково-технічних робіт за джерелами фінансування………………………………………………….    253
15.5.    Наукові кадри вищої кваліфікації………………………………………...    254
15.6.    Розподіл наукових кадрів вищої кваліфікації за віком………………….    254
15.7.    Кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації……    255
15.8.    Загальний обсяг інноваційних витрат у промисловості…………………    256
15.9.    Розподіл обсягу фінансування інноваційної діяльності в промисловості………………………………………………………………    257
15.10.    Обсяг реалізованої інноваційної продукції………………………………    258
15.11.    Впровадження прогресивних технологічних процесів та освоєння
виробництва нових видів продукції в промисловості…………………...    258
15.12.    Забезпеченість організацій (підприємств) засобами обчислювальної
техніки……………………………………………………………………...    258
15.13.    Надходження та використання об’єктів права інтелектуальної власності………………………………………………………………    259
15.14.    Надходження та використання підприємствами та організаціями
об’єктів права інтелектуальної власності за видами економічної діяльності…………………………………………………………………...    260
        
    16. НАСЕЛЕННЯ…………………………………………………………    264
        
16.1.    Чисельність населення……………………………………………………..    265
16.2.    Чисельність наявного населення…...……………………………………..    265
16.3.    Розподіл постійного населення за віковими групами…………………...    266
16.4.    Народжуваність, смертність та природний приріст населення…..…….    267
16.5.    Розподіл народжених за статтю…………………………………………...    268
16.6.    Коефіцієнти народжуваності за віковими групами……………………...    268
16.7.    Смертність населення за основними причинами смерті.………………..    269
16.8.    Смертність немовлят за основними причинами смерті ..……………….    270
16.9.    Смертність населення від деяких зовнішніх причин ...………………….    271
16.10.    Шлюби та розлучення……………………………………………………..    271
16.11.    Розподіл осіб, які вступили до шлюбу, за дошлюбним станом…………    272
16.12.    Кількість розлучень за тривалістю шлюбу……………………………….    272
16.13.    Основні напрямки міграції населення у 2006 році………………………    273
16.14.    Кількість пенсіонерів………………………………………………………    273
16.15.    Структура кількості пенсіонерів на 1 січня 2007 року за видами пенсій..    274
16.16.    Кількість працюючих пенсіонерів………………………………………...    274
        
    17. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ……………………………………….    275
        
17.1.    Населення за економічною активністю…………………………………..    279
17.2.    Населення за економічною активністю, статтю та місцем проживання у 2006 році………………………………………………………………….    280
17.3.    Кількість зайнятого населення за видами економічної діяльності……..    281
17.4.    Рівень зайнятості населення за статтю та місцем проживання…………    282
17.5.    Рівень безробіття за методологією МОП за статтю та місцем проживання…………………………………………………………………    282
17.6.    Економічна активність населення за статтю та віковими групами
у 2006 році…………………………………………………………………    283
17.7.    Рівень економічної активності за віковими групами…………………….    283
17.8.    Вивільнення працівників за видами економічної діяльності …………...    284
17.9.    Попит на робочу силу за видами економічної діяльності ………………    285
17.10.    Попит та пропозиція робочої сили на ринку праці  за професійними групами……………………………………………………………………..    286
17.11.    Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян  за видами економічної діяльності …………………………………………...    287
17.12.    Рівень зареєстрованого безробіття за статтю та місцем проживання.....    288
17.13.    Розподіл безробітних за причинами незайнятості ………………………    288
17.14.    Тривалість зареєстрованого безробіття…………………………………..    289
17.15.    Тривалість зареєстрованого безробіття у 2006 році……………………..    289
17.16.    Середньорічна кількість найманих працівників за видами економічної діяльності…………………………………………………………………...    290
17.17.    Середньорічна кількість найманих працівників за видами промислової діяльності…………………………………………………………………...    291
17.18.    Кількість працівників державного управління за видами економічної діяльності…………………………………………………………………...    292
17.19.    Розподіл найманих працівників за рівнем освіти та за видами економічної діяльності…………………………………………………….    293
17.20.    Розподіл кількості працюючих пенсіонерів за видами пенсій та видами економічної діяльності……………………………………………    294
17.21.    Зайнятість молоді за видами економічної діяльності……………………    295
17.22.    Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів за видами економічної діяльності у 2006 році……………………………………………………...    296
17.23.    Рівень прийому та вибуття найманих працівників за видами економічної діяльності…………………………………………………….    297
17.24.    Кількість найманих працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, за видами економічної діяльності………………...    298
17.25.    Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, за видами промислової діяльності…………………………...    299
17.26.    Використання фонду робочого часу найманих працівників за видами економічної діяльності у 2006 році……………………………………….    300
17.27.    Використання фонду робочого часу найманих працівників, зайнятих промисловою діяльністю, у 2006 році……………………………………    301
17.28.    Стан укладання колективних договорів за видами економічної діяльності…………………………………………………………………...    302
        
    18. ДОХОДИ І ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ……………………………...    303
        
18.1.    Доходи і витрати населення……………………………………………….    306
18.2.    Структура доходів населення у 2006 році………………………………..    307
18.3.    Структура витрат та заощаджень населення у 2006 році………………..    307
18.4.    Середньомісячна номінальна та реальна заробітна плата найманих працівників…………………………………………………………………    308
18.5.    Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників за видами економічної діяльності……………………………………………    309
18.6.    Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників  за видами промислової діяльності………………………………………..    310
18.7.    Кількість та номінальна заробітна плата працівників за статтю та видами економічної діяльності у 2006 році………………………………    311
18.8.    Розподіл домогосподарств за кількістю їх членів і наявністю дітей…...    312
18.9.    Розподіл  населення за рівнем середньодушових грошових витрат……    313
18.10.    Розподіл домогосподарств за рівнем середньодушових грошових витрат……………………………………………………………………….    314
18.11.    Структура грошових витрат домогосподарств…………………………..    315
18.12.    Структура грошових витрат домогосподарств з дітьми залежно від кількості дітей у їх складі………………………………………………….    316
18.13.    Структура грошових витрат домогосподарств Придніпровського економічного району з дітьми залежно від кількості дітей у їх складі...    317
18.14.    Зміна структури грошових витрат домогосподарств……………………    317
18.15.    Структура грошових витрат домогосподарств в залежності від розміру середньодушових грошових витрат у 2005 році…………………………    318
18.16.    Структура грошових витрат домог

Размер файла: 2.04 Мбайт
Тип файла: rar (Mime Type: application/x-rar)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров