Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Каталог бесплатных ресурсов

Навчально-методичний комплекс з курсів „Прогнозування” та „Фінансове прогнозування”

Зміст
Загальні положення................................................................................................................4
Анотація курсу....................................................................................................................4
Програма курсу...................................................................................................................5
Тематичний план дисципліни............................................................................................6
Теми лекцій .........................................................................................................................7
Теми лабораторних робіт...................................................................................................9
Розділ 1. Система і принципи економічного прогнозування..........................................10
Теоретична частина ..........................................................................................................10
Практична частина ...........................................................................................................11
Лабораторна робота..........................................................................................................19
Розділ2. Прогнозування за допомогою часових рядів.....................................................20
Теоретична частина ..........................................................................................................20
Практична частина ...........................................................................................................26
Лабораторна робота..........................................................................................................30
Розділ 3. Методи згладжування часових рядів..................................................................31
Теоретична частина ..........................................................................................................31
Практична частина ...........................................................................................................34
Лабораторна робота..........................................................................................................37
Розділ 4. Виділення трендового та сезонного компонентів............................................38
Теоретична частина ..........................................................................................................38
Приклад.............................................................................................................................39
Практична частина ...........................................................................................................40
Лабораторна робота..........................................................................................................47
Розділ 5. ARIMA–моделі .....................................................................................................49
Теоретична частина ..........................................................................................................49
Практична частина ...........................................................................................................59
Лабораторна робота..........................................................................................................64
Розділ 6. Моделі зі змінною дисперсією............................................................................66
Теоретична частина ..........................................................................................................66
Практична частина ...........................................................................................................69
Лабораторна робота..........................................................................................................70
Розділ 7. VAR-моделі...........................................................................................................72
Теоретична частина ..........................................................................................................72
Практична частина ...........................................................................................................76
Лабораторна робота..........................................................................................................83
Розділ 8. Сучасне прогнозування .......................................................................................84
Теоретична частина ..........................................................................................................84
Лабораторна робота..........................................................................................................88
Програмування у EViews.....................................................................................................89
Завдання для самостійної роботи з курсу ..........................................................................98
Контрольні роботи з курсу ................................................................................................100
Контрольна робота для стаціонарної форми навчання...............................................100
Контрольна робота для заочної та очно-заочної форм навчання .............................101
Питання на залік з курсу....................................................................................................104
Література ...........................................................................................................................106

Размер файла: 1.45 Мбайт
Тип файла: pdf (Mime Type: application/pdf)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров