Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Ефективність використання ресурсного потенціалу (5)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ». (6)
(Статьи)

Значок файла Організація матеріально-технічного забезпечення (4)
(Рефераты)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «НАВЫКИ РАБОТЫ СО ЗДОРОВЬЕМ» (12)
(Статьи)

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (26)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (34)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (29)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

ЕКОНОМІКО-УПРАВЛІНСЬКІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕГІОНІВ

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ

МІЖНАРОДНОЮ ТА РЕГІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

 

1.Гудзь П.В. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

УПРАВЛІННЯ РЕГІОНОМ (НА ПРИКЛАДІ ПІВНІЧНОГО

ПРИАЗОВ’Я)........................................................................................................

2.Кучер С.Ф. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

МАРКЕТИНГОМ ПРИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ

ЭКОНОМИКИ…………………………………………………………..……….

3.Хотлубей О. М. РЕАЛИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ

ВХОДА УКРАИНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ......

4.Нілогова А. В. МОДЕЛЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ НА

ПРИКЛАДІ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН.............................................................................

5.Мірчев О.В. ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО

ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ.....................................................................................

6.Федоряка В.  ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ДЛЯ ПОБУДОВИ ARIMA МОДЕЛЕЙ АНАЛІЗУ ПОДАТКОВИХ

НАДХОДЖЕНЬ.....................................................................................................

7.Подлегаева С.А. ПУТИ ПОСТРОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

КЛАСТЕРА В РЕГИОНЕ.....................................................................................

 

Секція 2.

 

ЕКОНОМІКО-УПРАВЛІНСЬКІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ

 

8.Казачковская Г.В. О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ

РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННО-КУРОРТНОГО И ТУРИСТИЧЕСКОГО

ХОЗЯЙСТВА АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО РЕГИОНА УКРАИНЫ............

9.Захарченко П.В. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ

КІБЕРНЕТИКИ В ДІЯЛЬНОСТИ ПІДПРИЄМСТВ КУРОРТНО–

РЕКРЕАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ..............................................................................

10.Шахназарян С. Р. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У РОЗВИТКУ

КУРОРТНО - РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ……………………………..…

11.Мащенко К. В. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА БЕРДЯНСЬКА.......................

12.Urzykowska-Lessnau Anna. GDA?SKIE STOWARZYSZENIE

AGROTURYZMU JAKO PRZYK?AD AKTYWIZACJI I

WSP??PRACY GOSPODARSTW ROLNYCH Z W?ADZAMI

LOKALNYMI NA TERENIE WOJEW?DZTWA POMORSKIEGO.................

13.Раизова В.А. КУРОРТНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ФЕНОМЕН ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ....................................................

14. Черненко Ю. Є. МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПОПИТОМ СПОЖИВАЧІВ КУРОРТНО – РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ............. ............

15.Ситнік І.В. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ РИНКОМ ГОТЕЛЬНОГО

ФОНДУ В КУРОРТНОМУ МІСТІ.....................................................................

16. Василенок А.Ю. ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

РЕКРЕАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПУТЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО

ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ..........................................................................................

17 Асташин В. В. МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

САНАТОРІЯ.........................................................................................................

18.Шеренок О. П. МОДЕЛЮВАННЯ МІКРОЕКОНОМІЧНОЇ

ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ САНАТОРІЯ.............................................................

19.Мізерна Г. П. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА КУРОРТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ.....................................................................

 

Секція 3.

 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ

ГАЛУЗЕВИМИ РИНКАМИ

 

20.Аврамов Р.О. ДОСТИЖЕНИЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ ООО ФОРИЦА

НА ОСНОВЕ РОСТА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ…………………………...

21.Жовниренко Н.А. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ ПРЕДПРИЯТИЙ

БЫСТРОГО ПИТАНИЯ………………..............................................…………...

22.Прохорович Ю.О. ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ

МАРКЕТИНГОВОГО КОМПЛЕКСУ ПРОСУВАННЯ ПРОДАЖ

НА РИНКУ ПОСЛУГ ЗВЯЗКУ (НА ПРИКЛАДІ ВАТ „УКРТЕЛЕКОМ”).....

23. Данилов А.А. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

И ПРОБЛЕМАТИКА МОТИВАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ УКРАИНЫ................................................

 

Секція 4.

 

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ПІДТРИМКИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

 

24.Детюк І. В. РОЗРОБКА ПРОГРАМНО–АПАРАТНОЇ МОДЕЛІ

ЦИФРОВОГО АВТОМАТУ ЯК ЕЛЕМЕНТА УПРАВЛІННЯ

КОМПЮТЕРНОЮ СИСТЕМОЮ..................................................................

25.Коваленко М., Дакова Т. ЗАСТОСУВАННЯ OPENSOURSE

ТЕХНОЛОГІЙ В ОФІСІ...................................................................................

26.Детюк І. В. ОСНОВНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ МЕРЕЖНИХ РЕСУРСІВ

В ОПЕРАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ LINUX..............................................................

27.Івченко Н., Сидоренко Т. РОВЯЗАННЯ ЕКОНОМІКО –

МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ ЗАСОБАМИ OPENSOURSE ТЕХНОЛОГІЙ..

28.Ващук О. В. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ...............................................

29.Мараховський О. В. ЗАСТОСУВАННЯ САПР ТА ШВИДКОЇ

РОЗРОБКИ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ......Размер файла: 942.91 Кбайт
Тип файла: rar (Mime Type: application/x-rar)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров