Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Выемочно-погрузочные работы и транспортирование горной массы карьеров: Лабораторный практикум / Сост. Б.П. Караваев; ГОУ ВПО «СибГИУ». – 2003 (7)
(Методические материалы)

Значок файла Проект кислородно-конвертерного цеха. Метод. указ. / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 25 с. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Веревкин Г.И. Программа и методические указания по преддипломной практике. Методические указания. СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 14 с. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по производственной специальной практике / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 19 с. (5)
(Методические материалы)

Значок файла Определение величины опрокидывающего момента кон-вертера (5)
(Методические материалы)

Значок файла Обработка экспериментальных данных при многократном измерении с обеспечением требуемой точности. Метод. указ. к лабораторной работе по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / Сост.: В.А. Дорошенко, И.П. Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 20 с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному и курсовому проектированию к расчету материального баланса кислородно-конвертерной плавки при переделе фосфористого чугуна с промежуточным удалением шлака / Сост.: В.А._Дорошенко, И.П _Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – с. (10)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

НАВЧАЛЬНІ ТЕСТИ З КУРСУ: “ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ”

Що  з наведеного є предметом історії економічних учень:

А) економічні категорії та закони;

Б) історія економічної науки;
    В) процес виникнення й розвитку економічних теорій;

Г) історія політичної економії;

Д) система економічних відносин.

Правильна відповідь: В) процес виникнення й розвитку економічних теорій.

       Предметом історії економічних учень є вивчення виникнення і розвитку економічних ідей, течій і шкіл, формування і розвиток економічної науки як особливої ситеми знань.

 

Арістотель відносив до сфери хрематистики:

А) землеробство і ремесло;

Б) торгівлю і лихварство;

В) дрібну торгівлю.

Правильна відповідь: Б) торгівлю і лихварство.

        Хрематистику Арістотель порівнює з “мистецтвом наживати багатство” за допомогою великих торговельних угод для перепродажу і лихварських угод.

 

Згідно з поглядами Фоми Аквінського в основу визначення “справедливої  ціни” товару покладено:

А) витратний принцип;

Б) морально-етичний принцип;

В) витратний і морально-етичний принцип одночасно.

Правильна відповідь: В) витратний і морально-етичний принцип одночасно.

        “Справедлива ціна” – це категорія, яка в економічному вченні каноністів (у т. ч. Аквінського) підміняла категорії “вартість”, “ринкова ціна”. Її рівень ранні каноністи пояснювали рівнем матеріальних і трудових витрат у процесі товарного виробництва. Однак таке визначення Аквінський вважав недостатньо вичерпним і доповнив морально-етичним принципом формування ціни (ціна має відповідати соціальному стану).

 

Автором терміна “політична економія” є:

     А) Арістотель;

      Б) Аквінський;

      В) Монкретьєн;

      Г) А. Сміт.

Правильна відповідь: В) Монкретьєн.

       Вперше термін “політична економія” ввів у соціально-економічну літературу Антуан Монкретьєн. У 1615 році побачив світ його “Трактат політичної економії”, в якому були закладені теоретичні основи меркантилізму у Франції.

 

 

 

Предметом вивчення меркантилізму є:

А) сфера виробництва;

Б) сфера обігу.

Правильна відповідь: Б) сфера обігу.

       Джерелом багатства меркантилісти вважали зовнішню торгівлю, тому обєктом дослідження у них була виключно сфера обігу.

 

Назвіть головні засади класичної школи політичної економії:

А) державне регулювання економіки;

Б) дослідження сфери обігу;

В) проголошення економічного лібералізму;

Г) дослідження сфери виробництва;
Д) визнання сфери обігу джерелом багатства.

Правильна відповідь: В) проголошення економічного лібералізму; Г) дослідження сфери виробництва.

        На відміну від меркантилістів, які займались узагальненням поверхових явищ, які відбуваються у сфері обігу, класична школа політичної економії вивчала внутрішні економічні зв'язки. Теоретичні дослідження переносяться із сфери обігу до сфери виробництва, визнається існування  природнього порядку ринкових відносин та необхідність економічного лібералізму (принципу невтручання держави в економіку).

 

Назвати прихильників фізіократизму:

А) У. Петті;

Б) А. Сміт;

В) Ф. Кене;

Г) Ж. Тюрго;

Д) П. Буагільбер.

Правильна відповідь: В) Ф. Кене; Г) Ж. Тюрго.

       Засновником школи фізіократів у середині 18 ст. став Франсуа Кене, Ж. Тюрго – його послідовник. У. Петті і П. Буагільбер – засновники класичної школи політичної економії відповідно в Англії і Франції. А. Сміт – найвідоміший представник англійської класичної політекономії.

 

Яку працю А. Сміт визнає за продуктивну:

А) працю в сільському господарстві;

Б) працю у сфері матеріального виробництва;

В) працю у сфері обігу;

Д) працю у сфері нематеріального виробництва.

Правильна відповідь: Б) працю у сфері матеріального виробництва.

       Непродуктивна праця, за Смітом, - це послуги, які зникають одразу після їх здійснення. Продуктивною він вважав працю, яку можна обміняти на капітал (в сфері матеріального виробництва), непродуктивною – працю, яка обмінюється на доход (праця в сфері нематеріального виробництва).

У визначенні вартості Д. Рікардо дотримується:

     А) трудової теорії вартості;

      Б) нетрудової теорії вартості;

      В) теорії корисності.

Правильна відповідь: А) трудової теорії вартості.

      За Рікардо, “вартість товару або кількості якогось іншого товару, на який він обмінюється, залежить від власної кількості праці, яка необхідна для його виробництва…”Размер файла: 63.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров