Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Каталог бесплатных ресурсов

Правопис прізвищ і географічних назв

Українські прізвища та географічні назви вимовля-
ються й пишуться за правилами вимови та написання
загальних назв: Київ, Гончар, Орел, Біла Церква, Чорне
море.  Південний Буг. Правопис більшості прізвищ і гео-
графічних назв, що прийшли з інших мов, також не
викликає особливих сумнівів: Шекспір, Рабле, Стендаль,
Татри, Павлов, Іванов, Урал. Загальна закономірність
така, як і в інших мовах: прізвища та географічні назви
не перекладаються, їхня вимова передається українською
графікою з найбільшим наближенням до звучання в мові-
оригіналі. Проте для зручності користування такими на-
звами в українському мовленні бажано пам'ятати пра-
вила:

1. Російський звук [е], польський [іе], болгарський і
чеський [е] після приголосних передаються літерою е:
Лєрмонтов, Лена, Озеров, Петров, Степанов, Броневсь-
кий, Залеський, Міцкевич, Сенкевич, Чапек.

2. Російський звук [е] передається літерою є в таких
випадках:

на початку слів: Єгоров, Євдокимов, Єршов, Єнісей^
в середині слів після голосного: Вересаєв, Гуляєв, Бла-
гоєв, Достоєвський, Колчуєв,

після приголосних при роздільній вимові (тобто після
апострофа або м'якого знака): Григор'єв, Зінов'єв, Про-
коп'євський, Євгеньєва, Аркадьєв;

коли російському [е] в споріднених українських коре-
нях відповідає і: Бєлов, Зверєв, Лесков, Пєшков, Рєпін,
Столетов, Твердохлебов, Бєлгород, Желєзноводськ, Бєло-
рєцьк, Благовєщенськ;

у суфіксах -єв, -єев після приголосних (за винятком
шиплячих, р та ц): Медведєв, Алексєєв, Матвєєв, Гор-

-53-

дєєв, Тургенєв, Лазарєв, Рилєєв, Лаптєв, але Грошев,
Плещеєв.

3. Російська літера е передається:

буквосполученням йо на початку слова, після голос-
них і після губних: Иолкін, Соловйов, Бугайов, Воробйов,
Окайомов;

буквосполученням ьо після м'яких приголосних: Ал-
фьоров, Тьоркін, Корольов, Дьомін, Новосьолов;

літерою о після шиплячих: Лихачов, Обручов, Хру-
щов, Грачов, Щипачов, Пугачов.

4. Російський звук [й] передається:

літерою і:
а) на початку слів: Ісаєв, Ігнатов, Ігарка, Іртиш, Іркутськ;
б) після приголосних) крім шиплячих та ц:
    Гагарін, Пушкін, Багіров',

літерою ї:
а) після голосних: Воїное, Ізмаїлов;
б) при роздільній вимові (після апострофа і м'якого знака):
     Захар'їн, Ільін, Мар'їно;

літерою й:
а)   після шиплячих та ц: Чичиков,
     Рощин, Кожин, Тушино;
б) якщо споріднене в українській мові слово має й:
     Виноградов, Кисельов, Кисловодськ, Липецьк,
в) у префіксах: Пришвін, Привалов',
г) у суфіксах -ич, -ин, -ик:
    Голик, Котельников, Гнідич, Григорович, Голіцин.

5. Російський звук [й] передається завжди через й:
Рибаков, Циганов, Чернишов, Іртиш, Сиктивкар.

6. М'який знак у прізвищах і географічних назвах
ставиться: у суфіксах -ськ- , -цьк- , -зьк- : Домбровський,
Трубецькой, Островський, Курськ, Кузнецьк;

після м'яких приголосних у кінці слів (Гоголь, Го-
мель) та перед приголосними: Кольцов, Клязьма, Коньков;

після м'яких приголосних перед я, ю, є, ї: Третьяков,
Ільюшин, Ананьїн, Дьяконов.

7. Апостроф ставиться після губних, задньоязикових
та р: Аляб'єв, Водоп'янов, Рум'янцев, В'яземський, Ареф'єв,
Прокоф'єв, Пом'яловський, Юр'єв, Григор'єв, Захар'їн,
П'ятигорськ, Гур'єв. Перед буквосполученням йо апост-
роф не ставиться: Воробйов, Соловйов, Муравйов.

-54-

Частки, артиклі та інші службові слова, що входять в
іншомовні особові назви, пишуться окремо і з малої лі-
тери: Людвіг ван Бетховен, Оноре де Бальзак, Гі де
Мопассан.

Слова дон, донна (пан, пані) використовуються перед
іншомовними особовими іменами як форма ввічливого
звернення, називання: дон Хосе, дон Педро, дон Базіліо,
донна Бейжа. Наприклад, персонажі драми Лесі
Українки <Камінний господар> мають називання: дон
Гонзаго де Мендоза (командор), дон Жуан, донна Анна.

8. Географічні назви відмінюються як іменники чи
прикметники: Львів - Львова - Львову; Рівне - Рів-
ного - Рівному.

Якщо географічна назва складається з іменника з
прикметником, то відмінюються обидві частини: Гола
Пристань - Голої Пристані - Голій Пристані; Аска-
нія-Нова - Асканїі-Новоі - Асканїі-Новій; Кам'янець-
Подільський -Кам'янця-Подільського -Кам'янцю-По-
дільському; Рава-Руська -Рави-Руської -Раві-Руській.

Якщо географічна назва складається з двох іменників,
то відмінюється другий: Івано-Франківськ -Івано-Фран-
ківська -Івано-Франківську.

9. Жіночі прізвища на приголосний та на о в українсь-
кій мові не відмінюються: Надія Савчук -Надії Савчук,
Ольга Шевченко - Ольги Шевченко, Ніна Балій - Ніні
Балій.

10. Чоловічі прізвища відмінюються відповідно як
іменники чи прикметники: Андрій Коваль -Андрія Ко
валя -Андрію Ковалю.

? Завдання і вправи

1. Поясніть українське написання російських прізвищ
і географічних назв.

Толстой, Нева, Єгор, Афанасьєв, Петров, Лаврентьєв,
Первенцев, Фадєєв, Пешков, Брянцев, Ветров, Муровцев,
Малишев, Аракчеєв, Корольов, Новосьолов, Драчов, Пу-
гачов, Сьомкін, Пущин, Гагарін, Ігнатьєв, Писарев, Плю-
щов, Ткачов, Ніколаєвськ-на-Амурі, Владивосток, Го-
лик, Сенкевич, Доронін, Андреев, Алексін, Погодін, Про-
коф'єв, Некрасов, Лєсков, Воскресенський, Катаєв, Фать-Размер файла: 23.95 Кбайт
Тип файла: txt (Mime Type: text/plain)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров