Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003 (3)
(Методические материалы)

Значок файла Салихов В.А. Основы научных исследований в экономике минерального сырья: Учеб. пособие / СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 124 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Дмитрин В.П., Маринченко В.И. Механизированные комплексы для очистных работ. Учебное посо-бие/СибГИУ - Новокузнецк, 2003. – 112 с. (5)
(Методические материалы)

Значок файла Шпайхер Е. Д., Салихов В. А. Месторождения полезных ископаемых и их разведка: Учебное пособие. –2-е изд., перераб. и доп. / СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. - 239 с. (4)
(Методические материалы)

Значок файла МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ Для студентов специальности "Металлургия цветных металлов" (2)
(Методические материалы)

Значок файла Учебное пособие по выполнению курсовой работы по дисциплине «Управление производством» Специальность «Металлургия черных металлов» (110100), специализация «Электрометаллургия» (110103) (2)
(Методические материалы)

Значок файла Контрольные задания по математике для студентов заочного факультета. 1 семестр. Контрольные работы №1, №2, №3/Сост.: С.А.Лактионов, С.Ф.Гаврикова, М.С.Волошина, М.И.Журавлева, Н.Д.Калюкина : СибГИУ. –Новокузнецк, 2004.-31с. (6)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Правопис прізвищ і географічних назв

Українські прізвища та географічні назви вимовля-
ються й пишуться за правилами вимови та написання
загальних назв: Київ, Гончар, Орел, Біла Церква, Чорне
море.  Південний Буг. Правопис більшості прізвищ і гео-
графічних назв, що прийшли з інших мов, також не
викликає особливих сумнівів: Шекспір, Рабле, Стендаль,
Татри, Павлов, Іванов, Урал. Загальна закономірність
така, як і в інших мовах: прізвища та географічні назви
не перекладаються, їхня вимова передається українською
графікою з найбільшим наближенням до звучання в мові-
оригіналі. Проте для зручності користування такими на-
звами в українському мовленні бажано пам'ятати пра-
вила:

1. Російський звук [е], польський [іе], болгарський і
чеський [е] після приголосних передаються літерою е:
Лєрмонтов, Лена, Озеров, Петров, Степанов, Броневсь-
кий, Залеський, Міцкевич, Сенкевич, Чапек.

2. Російський звук [е] передається літерою є в таких
випадках:

на початку слів: Єгоров, Євдокимов, Єршов, Єнісей^
в середині слів після голосного: Вересаєв, Гуляєв, Бла-
гоєв, Достоєвський, Колчуєв,

після приголосних при роздільній вимові (тобто після
апострофа або м'якого знака): Григор'єв, Зінов'єв, Про-
коп'євський, Євгеньєва, Аркадьєв;

коли російському [е] в споріднених українських коре-
нях відповідає і: Бєлов, Зверєв, Лесков, Пєшков, Рєпін,
Столетов, Твердохлебов, Бєлгород, Желєзноводськ, Бєло-
рєцьк, Благовєщенськ;

у суфіксах -єв, -єев після приголосних (за винятком
шиплячих, р та ц): Медведєв, Алексєєв, Матвєєв, Гор-

-53-

дєєв, Тургенєв, Лазарєв, Рилєєв, Лаптєв, але Грошев,
Плещеєв.

3. Російська літера е передається:

буквосполученням йо на початку слова, після голос-
них і після губних: Иолкін, Соловйов, Бугайов, Воробйов,
Окайомов;

буквосполученням ьо після м'яких приголосних: Ал-
фьоров, Тьоркін, Корольов, Дьомін, Новосьолов;

літерою о після шиплячих: Лихачов, Обручов, Хру-
щов, Грачов, Щипачов, Пугачов.

4. Російський звук [й] передається:

літерою і:
а) на початку слів: Ісаєв, Ігнатов, Ігарка, Іртиш, Іркутськ;
б) після приголосних) крім шиплячих та ц:
    Гагарін, Пушкін, Багіров',

літерою ї:
а) після голосних: Воїное, Ізмаїлов;
б) при роздільній вимові (після апострофа і м'якого знака):
     Захар'їн, Ільін, Мар'їно;

літерою й:
а)   після шиплячих та ц: Чичиков,
     Рощин, Кожин, Тушино;
б) якщо споріднене в українській мові слово має й:
     Виноградов, Кисельов, Кисловодськ, Липецьк,
в) у префіксах: Пришвін, Привалов',
г) у суфіксах -ич, -ин, -ик:
    Голик, Котельников, Гнідич, Григорович, Голіцин.

5. Російський звук [й] передається завжди через й:
Рибаков, Циганов, Чернишов, Іртиш, Сиктивкар.

6. М'який знак у прізвищах і географічних назвах
ставиться: у суфіксах -ськ- , -цьк- , -зьк- : Домбровський,
Трубецькой, Островський, Курськ, Кузнецьк;

після м'яких приголосних у кінці слів (Гоголь, Го-
мель) та перед приголосними: Кольцов, Клязьма, Коньков;

після м'яких приголосних перед я, ю, є, ї: Третьяков,
Ільюшин, Ананьїн, Дьяконов.

7. Апостроф ставиться після губних, задньоязикових
та р: Аляб'єв, Водоп'янов, Рум'янцев, В'яземський, Ареф'єв,
Прокоф'єв, Пом'яловський, Юр'єв, Григор'єв, Захар'їн,
П'ятигорськ, Гур'єв. Перед буквосполученням йо апост-
роф не ставиться: Воробйов, Соловйов, Муравйов.

-54-

Частки, артиклі та інші службові слова, що входять в
іншомовні особові назви, пишуться окремо і з малої лі-
тери: Людвіг ван Бетховен, Оноре де Бальзак, Гі де
Мопассан.

Слова дон, донна (пан, пані) використовуються перед
іншомовними особовими іменами як форма ввічливого
звернення, називання: дон Хосе, дон Педро, дон Базіліо,
донна Бейжа. Наприклад, персонажі драми Лесі
Українки <Камінний господар> мають називання: дон
Гонзаго де Мендоза (командор), дон Жуан, донна Анна.

8. Географічні назви відмінюються як іменники чи
прикметники: Львів - Львова - Львову; Рівне - Рів-
ного - Рівному.

Якщо географічна назва складається з іменника з
прикметником, то відмінюються обидві частини: Гола
Пристань - Голої Пристані - Голій Пристані; Аска-
нія-Нова - Асканїі-Новоі - Асканїі-Новій; Кам'янець-
Подільський -Кам'янця-Подільського -Кам'янцю-По-
дільському; Рава-Руська -Рави-Руської -Раві-Руській.

Якщо географічна назва складається з двох іменників,
то відмінюється другий: Івано-Франківськ -Івано-Фран-
ківська -Івано-Франківську.

9. Жіночі прізвища на приголосний та на о в українсь-
кій мові не відмінюються: Надія Савчук -Надії Савчук,
Ольга Шевченко - Ольги Шевченко, Ніна Балій - Ніні
Балій.

10. Чоловічі прізвища відмінюються відповідно як
іменники чи прикметники: Андрій Коваль -Андрія Ко
валя -Андрію Ковалю.

? Завдання і вправи

1. Поясніть українське написання російських прізвищ
і географічних назв.

Толстой, Нева, Єгор, Афанасьєв, Петров, Лаврентьєв,
Первенцев, Фадєєв, Пешков, Брянцев, Ветров, Муровцев,
Малишев, Аракчеєв, Корольов, Новосьолов, Драчов, Пу-
гачов, Сьомкін, Пущин, Гагарін, Ігнатьєв, Писарев, Плю-
щов, Ткачов, Ніколаєвськ-на-Амурі, Владивосток, Го-
лик, Сенкевич, Доронін, Андреев, Алексін, Погодін, Про-
коф'єв, Некрасов, Лєсков, Воскресенський, Катаєв, Фать-Размер файла: 23.95 Кбайт
Тип файла: txt (Mime Type: text/plain)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров