Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Ефективність використання ресурсного потенціалу (1)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ». (2)
(Статьи)

Значок файла Організація матеріально-технічного забезпечення (1)
(Рефераты)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «НАВЫКИ РАБОТЫ СО ЗДОРОВЬЕМ» (2)
(Статьи)

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (23)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (29)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (26)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

ЗАПОРІЗЬКИЙ КРАЙ – КРАЙ З РОЗВИНУТИМ ІНДУСТРІАЛЬНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ.

І. Аналіз ситуації та діагностика потенціалу регіону

 

Запорізький регіон – один із найрозвинутіших індустріальних регіонів України.  Насамперед, потребується акцентувати увагу на індустріалному потенціалі регіону, провести його визначення та зазначити можливі напрямки впливу на нього місцевих громад, владних структур з метою сталого розвитку Запорізького регіону.

Індустріальний потенціал регіону - це здатність об’єднаних економічних потенціалів промислових (виробничих) підприємств регіону отримувати синергетичний ефект у результаті асоційованої діяльності та бути джерелом сталого розвитку регіону. (Сталий розвиток - це такий розвиток, який задовольняє потреби теперішнього часу і не ставить під загрозу здатність наступних поколінь задовольняти свої потреби у майбутньому.)

Сьогодні промисловий комплекс регіону представлений металургійною, машинобудівною, хімічною та нафтохімічною галузями, легкою промисловістю, а також рядом інших. Серед 100 найкрупніших промислових підприємств, на яких працюють більше 200 тис. чоловік, у регіоні успішно розвивається малий та середній бізнес, що займається промисловим виробництвом. Перевагу у здобутих результатах, насамперед, слід віддати металургійному комплексу, який за роки незалежності не тільки не втратив свого потенціалу, а й значно поновив у технологічному плані своє виробництво та був основним постачальником валютних надходжень у бюджет України.

За останні роки забезпечено випереджаючі темпи зростання у машинобудуванні, харчовій і легкій промисловості – основних виробників споживчих товарів.В цілому за 2006р. зростання випуску промислової продукції склало 9,5% проти 2005р.Зростання промислового виробництва проти 2005р. забезпечили підприємства всіх трьох секцій, а саме: добувної промисловості – на 3,9%, обробної – на 10,2 і виробництва та розподілення електроенергії, газу та води – на 6,3%. В обробній промисловості нарощування промислового виробництва забезпечили підприємства машинобудування (приріст склав 31,3%), харчової промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів (19,4), целюлозно-паперової та поліграфічної промисловості (18,2), металургії та оброблення металу (1,7%). Зменшились обсяги виробництва порівняно з 2005р. в легкій, хімічній і нафтохімічній промисловостях, на підприємствах з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення і деревини та виробів з деревини, інших неметалевих мінеральних виробів.

Однак, у промисловості регіону домінуючим є третій, далеко не передовий технологічний уклад. На його частку припадає 58% загального випуску продукції, але в системі інвестицій його питома вага досягає 75% загального обсягу інвестицій.

Недостатнє інвестування четвертого і надмірне інвестування третього технологічного укладу, зрозуміло, не забезпечує необхідних структурних змін в регіональній економіці.

 

Номенклатура продукції, що виробляється промисловим комплексом регіону, є багатотисячною. Сьогодні запорізькі підприємства виробляють більше 13% української сталі та готового прокату, майже увесь обсяг первинного алюмінію та титанової губки.

В області зосереджені практично всі основні галузі промисловості. Нажаль, відбулася втрата ряду сегментів ринку промислової продукції:  вітчизняну продукцію витіснила імпортна. Жорсткі умови ринку стали, наприклад, причиною практичної втрати потенціалу  цілої підгалузі – електроніки (крім силової) - у регіональному виробництві.

Промисловий потенціал області зміцнює значна кількість галузевих науково-дослідних і проектно-конструкторських інститутів, що повною мірою здатні сприяти виконанню державній політики створення міцної промислової бази, яка не тільки забезпечує внутрішні потреби, але є конкурентноздатною за своєю продукцією на світовому ринку.

Показники роботи промислового комплексу області за останні три роки (таблиця 3.1) свідчать про значну роль промислового комплексу області у загальному становленні промисловості України. Сьогодні наявні: зростання обсягів виробництва, фінансова стабілізація підприємств, підвищення рентабельності виробництва, зростання обсягів обігових коштів, збільшення надходжень до бюджетів.

В грудні 2006р. обсяги промислового виробництва збільшились порівняно з попереднім місяцем на 11,0%, а порівняно з груднем минулого року – на 15,5%. В цілому за 2006р. зростання випуску промислової продукції склало 9,5% проти 2005р. (за січень–листопад п.р. – 9,0%).

Зменшились обсяги виробництва порівняно з попереднім місяцем в промисловості Орджонікідзевського та Хортицького районів м.Запоріжжя; міста Токмак, Василівського, Гуляйпільського, К–Дніпровського, Мелітопольського, Михайлівського, Пологівського, Приазовського, Чернігівського та Якимівського районів області.

Загальнообласне підвищення обсягів промислового виробництва за 2006р. проти 2005р. стало результатом зростання випуску промислової продукції в усіх (крім Орджонікідзевського та Хортицького) районах м.Запоріжжя, містах Енергодар і Мелітополь та у 8 районах області (Веселівському, Вільнянському, Запорізькому, Мелітопольському, Оріхівському, Пологівському, Приазовському та Чернігівському).

Нижче приводимо короткий аналіз роботи підприємств за основними видами діяльності.

Добувна промисловість. В цій секції випуск продукції в грудні 2006р. проти попереднього місяця зменшився на 1,8%, а проти грудня 2005р.– зріс на 13,8%. В цілому за 2006р. проти  попереднього року промислове виробництво в добувній промисловості зросло на 3,9%. Збільшився випуск залізної руди неагломерованої, піску природного, гальки, гравію та щебеню для будівництва, каоліну та граніту. При цьому менше, ніж у 2005р. було вироблено вогнетривкої глини та агломерованої залізної руди.

Обробна промисловість. В грудні 2006р. обсяги виробництва в цій секції порівняно з попереднім місяцем збільшились на 11,3%, а з минулорічним груднем –  на 17,9%. За 2006р. приріст промислового виробництва проти 2005р. склав 10,2%.

металургія та оброблення металу. Це найбільш впливова підсекція в обробній промисловості. Обсяги виробництва в ній в грудні 2006р. порівняно з попереднім місяцем збільшились на 4,9%, а з відповідним місяцем 2005р. – на 8,3%. В цілому за 2006р. виробництво промислової продукції в цій підсекції збільшилось проти  попереднього року на 1,7%.

Зазначимо, що збільшення обсягів виробництва відбулося за рахунок підприємств по обробленню металу (на 6,7%), інших видах первинного оброблення чавуну і сталі (на 5,7), по виробництву чавуну, сталі та феросплавів (на 1,9), металевого лиття (на 0,2%).

          

Динаміка виробництва основних видів продукції

Зростання промислового виробництва проти 2005р. забезпечили підприємства всіх трьох секцій, а саме: добувної промисловості – на 3,9%, обробної – на 10,2 і виробництва та розподілення електроенергії, газу та води – на 6,3%.

Зазначимо, що в обробній промисловості нарощування промислового виробництва забезпечили підприємства машинобудування (приріст склав 31,3%), харчової промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів (19,4), целюлозно-паперової та поліграфічної промисловості (18,2), металургії та оброблення металу (1,7%). Зменшились обсяги виробництва порівняно з 2005р. в легкій, хімічній і нафтохімічній промисловостях, на підприємствах з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення і деревини та виробів з деревини, інших неметалевих мінеральних виробів.

Порівняно з попереднім місяцем зменшилось виробництво на підприємствах добувної промисловості (на 1,8%). На підприємствах обробної промисловості і по виробництву та розподіленню електроенергії, газу та води обсяги виробництва зросли на 11,3 та на 10,5% відповідно.

Всього по області збільшили виробництво в грудні 2006р. проти листопада 170 підприємств або 51,7% загальної їх кількості, зменшили – 145 (44,1), а 14 (4,2%) підприємств в грудні 2006р. зовсім не працювали.

 Размер файла: 316 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров