Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Неразрушающие методы контроля Ультразвуковая дефектоскопия отливок Методические указания к выполнению практических занятий по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация» Специальность «Литейное производство черных и цветных металлов» (110400), специализации (110401) и (110403) (6)
(Методические материалы)

Значок файла Муфта включения с поворотной шпонкой кривошипного пресса: Метод. указ. / Сост. В.А. Воскресенский, СибГИУ. - Новокуз-нецк, 2004. - 4 с (6)
(Методические материалы)

Значок файла Материальный и тепловой баланс ваграночной плавки. Методические указания /Составители: Н. И. Таран, Н. И. Швидков. СибГИУ – Новокузнецк, 2004. – 30с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение конструкции и работы лабораторного прокатного стана дуо «200» :Метод. указ. / Сост.: В.А. Воскресенский, В.В. Почетуха: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003. - 8 с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Дипломное проектирование: Метод. указ. / Сост.: И.К.Коротких, А.А.Усольцев, А.И.Куценко: СибГИУ - Новокузнецк, 2004- 21 с (8)
(Методические материалы)

Значок файла Влияние времени перемешивания смеси на ее прочность в сыром состоянии и газопроницаемость: метод. указ./ Сост.: Климов В.Я. – СибГИУ: Новокузнецк, 2004. – 8 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Вероятностно-статистический анализ эксперимента: Метод. указ. / Сост.: О.Г. Приходько: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк. 2004. – 18 с., ил. (8)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Антропогенні надзвичайні сітуації

ВСТУП

 

           Люди у процесі життєдіяльності безупинно взаємодіють із середовищем проживання, з усім різноманіттям факторів, що характеризують середовище. Багато факторів середовища проживання впливають на здоров'я й життя людини. Ступінь негативного впливу визначається рівнем їх енергії, під якою розуміється кількісний захід різних форм руху матерії. У цей час перелік відомих форм енергії суттєво розширився: електрична, потенційна, кінетична, внутрішня, спокою, деформованого тіла, газової суміші, ядерної реакції, електромагнітного поля і т.д.

Усім формам енергії властива закономірність перетворення їх в інші форми. Усі явища зв'язані законом збереження енергії й тенденцією до зниження рівня енергії за рахунок переходу в інші форми. Зниження рівня енергії пов'язане з виходом (витоком) енергії. Неконтрольований вихід енергії породжує негативні фактори в навколишньому середовищі. Джерела енергії підрозділяються на природні й антропогенні.                                                                                                                                  До природних джерел ставляться блискавки, виверження, землетруси, атмосферні явища (урагани, смерчі й т.п.) і інші.                                                                           Антропогенні джерела створюються людиною.                                                                           У ході науково-технічної революції з'явилися джерела, що забезпечують дуже високі рівні енергії, суттєво розширився перелік відомих форм енергії і їх характеристика.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 АНТРОПОГЕННІ НАДЗВИЧАЙНІ СІТУАЦІЇ

 

 

1.1 ПРИРОДНІ Й АНТРОПОГЕННІ НЕГАТИВНІ ФАКТОРИ

 

          Бурхливий ріст енергооснащеності праці спричинив розквіт енергетики й розробки енергетичних ресурсів. У суспільстві з'явилися колосальні енергосистеми, що представляють сукупність джерел енергії й обладнань для її передачі й розподілу. Концентрація в сучаснім виробництві джерел енергії, високі рівні енергії, використання раніше невідомих форм енергії визначають зростаючу актуальність і важливість проблеми безпеки в сучаснім виробництві. Високі рівні використовуваної енергії, різноманіття форм енергії суттєво збільшили ймовірність неконтрольованого виходу енергії, небезпека впливу негативних факторів на людину. Цю тенденцію можна характеризувати ентропією джерела енергії, розуміючи під ентропією ймовірність перебування системи в даному стані: чим вище рівень енергії об'єкта, тем менше його ентропія. При відсутності енергетичного джерела ентропія об'єкта набуває максимального значення, і забезпечується найбільша ймовірність перебування об'єкта в цьому стані.

Різноманітність форм енергії породжує різноманіття факторів середовища проживання людини, що впливають на її здоров'я.                                                                Усе різноманіття виробничих факторів  підрозділяють на кілька груп:                                                                                                   фізичні;

хімічні;

біологічні;

психофізіологічні.

До фізичних небезпечних і шкідливих факторів ставляться: механізми, що рухаються машини й підвищена запыленность і загазованість, підвищена або знижена температура, підвищений рівень шуму, вібрації, ультразвуку, підвищений або знижений барометричний тиск, підвищена або знижена вологість, рухливість повітря, підвищений рівень іонізуючих або електромагнітних випромінювань і т.д.

Хімічні небезпечні й шкідливі фактори підрозділяються на токсичні, що дратують, канцерогенні, мутагенні.

Біологічні фактори включають: бактерії, віруси, спірохети, гриби й найпростіші, а також рослини й тварини. Психофізіологічні фактори підрозділяють на фізичні й нервово-психічні перевантаження. Той самий небезпечний і шкідливий фактор може по своїй дії ставитися до різних груп.Размер файла: 110 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров