Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Скляревская В.А. Управление персоналом: учебно-практическое пособие. -М.: МГУТУ, 2004 (7)
(Методические материалы)

Значок файла Теория корпоративной безопасности (9)
(Методические материалы)

Значок файла Канидьев Д.Ю. Таможенные пошлины и расчеты. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004 (6)
(Методические материалы)

Значок файла ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ И РАСЧЕТЫ Рабочая программа, темы контрольных работ и методические указания по их выполнению для студентов факультета «Экономики и предпринимательства» специальности 060400, 060500, 061100, 351000 всех форм обучения (6)
(Методические материалы)

Значок файла Стратегический менеджмент. Часть 1.Учебное пособие для сту-дентов специальности 0611.-.М. : МГТА,2001,102с (8)
(Методические материалы)

Значок файла ПОЛИТОЛОГИЯ Часть I Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения (8)
(Методические материалы)

Значок файла ПОЛИТОЛОГИЯ Часть II Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения (7)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

     Згідно з законом України “Про власність” в Україні існують три типи власності – приватна, колективна та державна. В межах цих типів власності підприємництво може набувати різноманітних форм залежно від того, чи діє підприємець самостійно, особисто або в партнерстві з іншими підприємцями, користується лише своїм майном або водночас і майном інших осіб, використовує тільки свою працю або залучає найманих працівників.

     Найпростіша форма підприємництва – це провадження підприємницької діяльності без створення юридичної особи, за умови державної реєстрації як громадянина – підприємця. Кожен громадянин може, наприклад шити одяг, взуття, вирощувати овочі на своєму городі тощо та продавати тим, хто бажає купити. Зараз в Україні зареєстровано у встановленому порядку майже 1,5 млн. фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи.

     Громадянин – підприємець має право на власний розсуд користуватися майном, що йому належить. До роботи він може залучити до 10 осіб, включаючи членів своєї сімї, які перебувають з ним у трудових відносинах. Громадянин – підприємець відповідає за своїми зобов’язання всім своїм майном. Він може розпочати та припинити діяльність у будь-який час за власним бажанням.

     Але приватне підприємництво не обмежується діяльністю громадян – підприємців. Кожний дієздатний громадянин може за бажанням створити приватне підприємство, тобто підприємство, яке засновано на власності фізичної особи і яке набуває статусу юридичної особи. Власник приватного підприємства має право найму будь-якої кількості працівників, котрі не є власниками підприємства, а найманими працівниками.

     До приватного підприємництва близькими є селянські (фермерські) господарства та сімейні підприємства, які формально віднесені до колективних форм підприємництва, але в дійсності є різновидом приватного підприємництва.

     Власник приватного підприємства має великий простір свободи дій та прийняття рішень, однак ця свобода добувається ціною повної персональної відповідальності. Тому підприємці схильні до обєднання коштів і зусиль, до переходу від індивідуального до колективного підприємництва. Колективне підприємництво має властивість поєднуватися з приватною власністю на всі фактори виробництва. У товаристві чи кооперативі кожен учасник (засновник) може обєднувати з іншими власні засоби виробництва, кошти, майно, свою інтелектуальну власність.

     Подальше обєднання коштів і зусиль, управління веде до великих інтегрованих форм колективного підприємництва у вигляді синдикатів, корпорацій, тощо.

     Державна власність належить до колективних форм власності. Вона поділяється на загальнодержавну і комунальну форми власності. Субєктами права загальнодержавної власності є держава в особі Верховної Ради України, а субєктами права комунальної власності – Верховна Рада Криму та обласні, районні, міські, селищні, сільські Ради народних депутатів.

     Обєкти загальнодержавної власності – це:

-         єдина енергетична система;

-         система транспорту загального користування, звязку та інформації загальнодержавного значення;

-         частка одержавленого національного доходу;

-         державні підприємства;

-         обєкти соціально-культурної сфери;

-         оборонні обєкти, майно Збройних сил, майно вищих і середніх спеціальних навчальних закладів тощо.

     Основними обєктами комунальної власності є:

-         кошти місцевих бюджетів;

-         державний житловий фонд, обєкти житлово-комунального господарства;

-         місцеві енергетичні системи, транспорт, системи звязку та інформації та ін.Размер файла: 302.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров