Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (23)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (28)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (26)
(Методические материалы)

Значок файла Ресурсно - технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств (14)
(Статьи)

Значок файла Стратегія та напрями розвитку техніко-технологічного сервісу аграрних підприємств регіону (17)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «ГИБКИЙ ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ». (30)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАСКРЫТИЕ ВКУСОВОГО СЕНСОРНОГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ» (45)
(Статьи)

Каталог бесплатных ресурсов

Ярослав Мудрий. І. Кочерга

Галерея в княжому теремi в Києвi, яка веде iз внутрiшнiх покоїв до хатньої церкви. Крiзь легкi романськi арки галереї, що спираються на подвiйнi мармуровi колонки, видно далекi простори зелених лугiв i синього Днiпра. Тихий дзвiн лунає в ласкавiй тишi лiтнього ранку.

 

      I

 

      За невеликими конторками сидять, схилившись над книгами, кiлька ченцiв-переписувачiв. Ближче до рампи за такою ж конторкою сидить ще один молодий, вродливий монах Микита з чорною борiдкою на блiдiм обличчi; вiн малює заставки й мiнiатюри на книзi. Далi теж молодий, але гладкий i рум'яний монах Фока Свiчкогас з пишним рудуватим волоссям, що вибивається з-пiд чорної шапочки. Роботою керує поважний старець, срiбно-кучерявий iєромонах Сильвестр з посохом i золотим хрестом на грудях.

 

      С и л ь в е с т р

      Благослови, господь, державний Київ,

      Що на горi над голубим Днiпром

      Пильнує мир i всi труди людськiї,

      Що їх живить земля своїм добром.

      Благослови, господь, твоїх людей,

      Не забувай їх в радостi i в горi,

      Оратая, що в полi ниву оре,

      Строїтеля, що каменi кладе

      I розчином скрiпляє наймiцнiшим,

      Списателя, що праведним пером

      Скарби словеснi в книгу перепише.

      Який простiр, привiлля, тишина,

      Як там гаї в далечинi синiють,

      Лиш тихий дзвiн пiд ясним небом мрiє,

      I спить пастушка бiля казана.

      Бо крепок князь i власть його мiцна,

      Бо Ярослав залiзними полками

      Всiм ворогам дороги заградив,

      I божий мир, як сонце над полями,

      Над Києвом i Руссю заяснiв.

      Отак-то всi повиннi шанувати,

      Що на землi i мир, i тишина.

      Потщитесь, браття, треба поспiшати,

      Щоб книги всi переписати нам.

      Бо скоро князь повернеться iз Чюдi,

      Де воював i города воздвиг,

      А повернувшись, зараз же розсудить,

      Чи много ми переписали книг.

      Прилежен-бо i часто книги чтяше.

      Мов виноград у золотую чашу,

      Вино словес вiн проливає в свiт.

      М и к и т а

      Благослови, премудрий отче, слово,-

      Не те чеснота, лиш би книги чтить,

      А щоб од книг зерно добра й любовi

      В своїй душi посiяти й зростить.

      С и л ь в е с т р

      I просвiтить добром серця людськiї.

      Такий i князь наш мудрий Ярослав.

      Не тiльки сам жадає вiн Софiї,

      Немов олень iсточника води,

      Но нас усiх тим медом напував,

      Що назбирав ще в роки молодi

      Вiд мудрих книг, благословенних слiв.

      Не вдав би тiлу своєму покою,

 

      Доколi правди дверi не вiдкрив...

      А скiльки вiн зазнав тяжких трудiв,

      В яких боях кривавих iсполчався,

      Якi поправ крамоли i лукавства,

      Аж поки прах їх не розвiяв вiтер,

      На отнiй стол не сiв i пота витер,

      I цiлу Русь як древле об'єднав.

      М и к и т а

      Святi слова. Але на тих дорогах

      Не легко б князь добувся перемоги,

      Коли б господь йому не допомiг

      I Новгорода в помiч не воздвиг.

      I скiльки раз, забувши кривди давнi,

      Полчився знову Новгород державний,

      Своїх мужiв i золото збирав

      I Ярославу в помiч поспiшав.

      Пiд Любечем, на Альти берегах,

      Пiд Лиственом - на багатьох полях

      Лилася кров братiв-новогородцiв,

      Яку забув так скоро Ярослав...

      С и л ь в е с т р

      (хитаючи головою).

      О брате мiй, ти сам забув, мабуть,

      Що тiльки бог царiв i царства судить.

      Лиш вiн один далеку бачить путь,

      Якою йдуть царi i простi люди.

      А нам, смиренним iнокам, годиться

      Не помнить зла i за князiв молиться.

      Ну, братiє, пильнуйте, в добрий час,

      Аби перо не схибило у вас.

      З молитвою пергаменту торкайтесь,

      Щоби не влiз лукавий, яко тать 1,

      Не довелось похибки пiдчищать.

 

      1 Тать - злодiй.

      М и к и т а

      З пергаменту недовго зчистить ваду,

      Лиш з совiстi не зчистити її.

      С и л ь в е с т р

      Дивись, Микито, знов мою пораду

      Ти позабув i судиш про князiв!

      М и к и т а

      Прости, мiй отче. Зараз я згадав

      Великий грiх, яким пергамент чистий

      Свого життя заплямив Ярослав,

      Коли схопив i ув'язнив безвинно

      Посадника чесного Коснятина...

      С и л ь в е с т р

      Не нам судить. Мабуть, цей Коснятин

      Повстав на князя.

      М ик й т а

      (гнiвно).

      Господи святий!

      Цей Коснятин, посадник Новгородський,

      В годину чорну князя врятував,

      Коли вiд орд нiмецьких i угорських

      Без вiйська втiк розбитий Ярослав

      I вже човни наладив геть за море;

      Цей Коснятин човни тi порубав,

      I Новгорода воїни суворi

      Мечi i злато князю принесли -

      Веди нас, княже, битись до загину

      За честь i єднiсть руської землi!

      I так пiшли i ворогiв розбили,

      I князю стол дiстали золотий.

      I за таку ось вiрнiсть Коснятину

      Вiн кривдою лихою вiдплатив!

      С и л ь в е с т р

      Смирись, Микито! Скрiзь ти кривди бачиш,

      Якi судити ти ще молодий.

      За це тобi епiтим'ю 1 призначу -

      Вночi поклонiв сорок поклади.

 

      1 Епiтимiя - церковна кара.

 

      Чути кроки i срiбний дзвiн ручного дзвоника, i в галерею входить з правого її боку процесiя: попереду хлопчик у стихарi з дзвоником i запаленою свiчкою. За ним Iнгiгерда, в княжому уборi i золотiй дiадемi з важкими пiдвiсками-колтами поверх щiльно обiп'ятого бiлим шовком волосся, за нею придворнi дами, всi з молитовниками в руках. Ченцi пiдводяться й поштиво уклоняються. Процесiя зникає лiворуч.

 

      С и л ь в е с т р

      Спаси, господь, княгиню милосерду,

      К її молитвам ухо преклони.

      Завжди прилежна церквi Iнгiгерда

      I молиться за тих, хто на вiйнi.

      М и к и т а

      Не вадило б їй також помолитись

      За тисячу мужiв тих iменитих,

      Що за її намовою убито

      В той рiк, коли помер Владимир князь,

      А Ярослав...

      С и л ь в е с т р

      (здiймаючи руки вгору).Размер файла: 135.33 Кбайт
Тип файла: txt (Mime Type: text/plain)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров