Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Каталог бесплатных ресурсов

Практичний розрахунок ефективності системи електронного документообігу

 УДК 681.3

Практичний розрахунок ефективності системи електронного документообігу

М.Ю. КРУКОВСЬКИЙ

Інститут Проблем Математичних Машин і Систем НАНУ

e-mail: max@viaduk.net

 

Abstract: In this paper described calculation of the efficiency of electronic document management system production. Calculations are based on the data that were collected from the 12 moths of system operation. Based on the results of calculation were provided measures of workflow participants execution.

Key words: electronic document management, composite docflow, workflow, efficiency.

 

Анотація: У статті проведено розрахунок ефективності роботи системи електронного документообіг по результатам функціонування за 12місяців. На основі проведеного розрахунку надано рекомендації щодо оцінки поточної роботи виконавців.

Ключові слова: електронний документообіг, композитний документообіг, процесне керування, ефективність.

 

Аннотация: В статье проведен расчет эффективности работы системы электронного документооборота по результатам функционирования за 12 месяцев. На основании проведенного расчета выданы рекомендации по оценке текущей работы исполнителей.

Ключевые слова: электронный документооборот, композитный документооборот, процессное управление, эффективность.

 

1.Вступ

 

В сучасному суспільстві іде процес інтенсифікації обчислювальних і інформаційних технологій в усіх галузях людської діяльності [1]. Впровадження електронного документообігу є актуальною задачею сучасного суспільства.

Для вирішення задач впровадження систем електронного документообігу важливо мати не тільки наявну теоретичну базу, але й практичну методику, що дозволяє фахівцям самостійно проводити розрахунки. Ці розрахунки дають можливість робити обґрунтовані і неупереджені висновки щодо ефективності впровадженої або пропонованої СЕД.

 

2. Постановка задачі

 

Нижче наведено приклад розрахунку ефективності СЕД на основі експериментально отриманих статистичних даних. В Додатку наведено фактичні дані, що було отримано в результаті збору даних функціонування системи електронного документообігу в великій український страховій компанії. Дані збирались протягом дванадцяти календарних місяців по системній компанії, що об’єднує головну організацію, 28 обласних и 785 районних представництв.

В якості теоретичної основи для розрахунку ефективності використовувалась формально модель композитного документообігу [2] і методологія, що була запропонована автором в роботі [3].

 

3. Проведення розрахунку

 

Розглянемо таблицю із Додатку, що представляє собою сумарні дані по кожному виконавцю по трьох параметрах нотації композитного документообігу - У, Д і Ф. Відповідно, У– сумарні дані по дванадцяти місяцях по кількості ролей в яких приймав участь виконавець, Д - по кількості дій, що було їх зроблено в СЕД і Ф - по кількості форму документів, що було їм оброблено.

Проведемо видалення вироджених рядків таблиці, тобто таких рядків, що мають нульові значення по всім трьом параметрам – У, Д і Ф. Ці рядки відповідають користувачам, що взагалі не використовують систему, або були прийняті на роботу та звільнені в досить короткий термін.

В таблиці налічується 84 виконавця із нульовими рядками, що є 21.5% від загальної кількості виконавців. Такий результат є експериментальним підтвердженням тезісу автору в роботі [4] щодо можливості застосування співвідношення Парето до задач електронного документообігу. Тобто, експеримент підтверджує тезис, що 20% виконавців виконують 80% загальної роботи.

Побудуємо кількісну оцінку ефективності за допомогою графічної парадигми кількісної оцінки системи документообігу. Для цього треба відкласти значення елементів колонки Д на абсцисі, значення  елементів колонки Ф на ординаті і значення елементів колонки У на аплікаті.Размер файла: 112 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров