Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (7)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (11)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (11)
(Методические материалы)

Значок файла Ресурсно - технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств (10)
(Статьи)

Значок файла Стратегія та напрями розвитку техніко-технологічного сервісу аграрних підприємств регіону (13)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «ГИБКИЙ ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ». (18)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАСКРЫТИЕ ВКУСОВОГО СЕНСОРНОГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ» (32)
(Статьи)

Каталог бесплатных ресурсов

Кодекс про шлюб та сім'ю України

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Глава 1 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Завдання Кодексу про шлюб та сім’ю України
Завданнями Кодексу про шлюб та сім’ю України є:
дальше зміцнення сім’ї;
побудова сімейних відносин на добровільному шлюбному союзі жінки і чоловіка, на
вільних від матеріальних розрахунків почуттях взаємної любові, дружби та поважання всіх
членів сім’ї;
виховання дітей сім’єю з обов’язковим піклуванням батьків про їх здоров’я, фізичний,
духовний, моральний розвиток, навчання і підготовку до праці;
всемірна охорона інтересів матері і дітей;
виховання почуття відповідальності перед сім’єю.

Стаття 2. Відносини, які регулюються Кодексом про шлюб та сім’ю України
Цей Кодекс встановлює порядок і умови одруження, регулює особисті і майнові
відносини, які виникають в сім’ї між подружжям, між батьками і дітьми, між іншими членами
сім’ї, відносини, які виникають у зв’язку з усиновленням, опікою та піклуванням, прийняттям
дітей на виховання, порядок і умови припинення шлюбу, порядок реєстрації актів
громадянського стану.
Стаття 3. Рівноправність жінки і чоловіка в сімейних відносинах
Відповідно до закріпленої Конституцією України
рівності прав жінки і чоловіка в Україні вони мають у сімейних
відносинах рівні особисті і майнові права. (Стаття 3 в редакції
Указу ПВР N 783-10 від 01.09.80, із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2488-12 від 23.06.92)
Стаття 4. Рівноправність громадян у сімейних відносинах
Усі громадяни мають рівні права у сімейних відносинах.
Не допускається будь-яке пряме чи непряме обмеження прав, встановлення прямих чи
непрямих переваг при одруженні і в сімейних відносинах залежно від походження, соціального
і майнового стану, расової і національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії,
роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин.
(Стаття 4 в редакції Указу ПВР N 783-10 від 01.09.80)
Стаття 5. Захист сім’ї державою. Охорона і заохочення материнства
Відповідно до Конституції України сім’я перебуває під захистом держави.
Держава виявляє піклування про сім’ю шляхом створення і розвитку широкої мережі
родильних будинків, дитячих ясел і садків, шкіл-інтернатів та інших дитячих закладів,
організації і вдосконалення служби побуту та громадського харчування, виплати допомоги в
разі народження дитини, надання допомоги і пільг одиноким матерям і багатодітним сім’ям, а
також інших видів допомоги сім’ї.
Материнство в Україні оточене всенародною пошаною і повагою, охороняється і
заохочується державою. Охорона інтересів матері і дитини забезпечується спеціальними
заходами по охороні праці і здоров’я жінок, створенням умов, які дають жінкам можливість
поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою
материнства та дитинства, включаючи надання жінкам відпусток по вагітності і родах із
збереженням утримання та інших пільг вагітним жінкам і матерям.
(Стаття 5 в редакції Указу ПВР N 783-10 від 01.09.80, із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2488-12 від 23.06.92)
Стаття 6. Правове регулювання шлюбних і сімейних відносин державою
Правове регулювання шлюбних і сімейних відносин в Україні здійснюється тільки
державою.
Визнається тільки шлюб, укладений у державних органах реєстрації актів громадянського
стану. Релігійний обряд шлюбу, так само, як і інші релігійні обряди, не має правового значення
і є особистою справою громадян.
Це правило не стосується вчинених до утворення або відновлення державних органів
реєстрації актів громадянського стану релігійних обрядів і одержаних на їх посвідчення
документів про народження, укладення шлюбу, розірвання шлюбу і смерть.Стаття 6-1. Здійснення прав і виконання обов’язків, що виникають із шлюбних та
сімейних відносин
Права, що виникають із шлюбних та сімейних відносин, охороняються законом, за
винятком тих випадків, коли ці права здійснюються в суперечності з їх призначенням.
Використання членами сім’ї своїх прав не повинно завдавати шкоди інтересам суспільства
і держави, правам інших громадян.
При здійсненні прав і виконанні обов’язків громадяни повинні додержувати законів,
поважати загальнолюдські принципи, всемірно сприяти зміцненню сім’ї.
(Кодекс доповнено статтею 6-1 згідно з Указом ПВР N 660-12 від
28.01.91)
Стаття 6-2. Захист прав, що виникають із шлюбних та сімейних відносин
Захист прав, що виникають із шлюбних та сімейних відносин, здійснюється судом,
органами опіки і піклування та органами реєстрації актів громадянського стану.
Захист прав, що виникають із шлюбних та сімейних відносин, здійснюється також
товариськими судами, трудовими колективами, профспілковими та іншими громадськими
організаціями у випадках і в порядку, встановлюваних законодавством.
(Кодекс доповнено статтею 6-2 згідно з Указом ПВР N 660-12 від
28.01.91)
Глава 2 ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ШЛЮБ ТА СІМ’Ю І ЙОГО
ЗАСТОСУВАННЯ
Стаття 7. Законодавство про шлюб та сім’ю
Законодавство про шлюб та сім’ю складається з цього Кодексу та інших законодавчих
актів України, що приймаються відповідно до нього.
(Стаття 7 в редакції Закону N 2488-12 від 23.06.92)
( Статтю 8 виключено на підставі Закону N 2488-12 від
23.06.92 )
Глава 3 ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ
Стаття 9. Позовна давність на вимоги, що випливають із шлюбних та сімейних
відносин
На вимоги, що випливають із шлюбних та сімейних відносин, позовна давність не
поширюється, за винятком випадків, коли строк для захисту порушеного права встановлено
законодавством України.
(Стаття 9 в редакції Указу ПВР N 783-10 від 01.09.80, із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2488-12 від 23.06.92)
Стаття 10. Застосування позовної давності
У випадках, передбачених статтею 9 цього Кодексу, позовна давність застосовується
судом відповідно до цивільного законодавства, якщо інше не встановлено законом.
(Стаття 10 в редакції Указу ПВР N 783-10 від 01.09.80)Размер файла: 475.31 Кбайт
Тип файла: pdf (Mime Type: application/pdf)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров