Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (16)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (15)
(Методические материалы)

Значок файла Ресурсно - технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств (10)
(Статьи)

Значок файла Стратегія та напрями розвитку техніко-технологічного сервісу аграрних підприємств регіону (14)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «ГИБКИЙ ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ». (21)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАСКРЫТИЕ ВКУСОВОГО СЕНСОРНОГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ» (33)
(Статьи)

Каталог бесплатных ресурсов

Кодекс законів про працю України

Зміст документу
Кодекс законів про працю України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Глава I ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Стаття 1. Завдання Кодексу законів про працю України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Стаття 2. Основні трудові права працівників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Стаття 2-1. Рівність трудових прав громадян України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Стаття 3. Регулювання трудових відносин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Стаття 4. Законодавство про працю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Стаття 5-1. Гарантії забезпечення права громадян на працю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Стаття 7. Особливості регулювання праці деяких категорій працівників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Стаття 8. Регулювання трудових відносин громадян, які працюють за межами своїх держав
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Стаття 8-1. Співвідношення міжнародних договорів про працю і законодавства України . . 13
Стаття 9. Недійсність умов договорів про працю, які погіршують становище працівників . 13
Стаття 9-1. Додаткові порівняно з законодавством трудові і соціально-побутові пільги . . . . . 13
Глава II КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВIР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Стаття 10. Колективний договір . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Стаття 11. Сфера укладення колективних договорів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Стаття 12. Сторони колективного договору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Стаття 13. Зміст колективного договору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Стаття 14. Колективні переговори, розробка і укладення колективного договору,
1
Кодекс законів про працю України
відповідальність за його виконання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Стаття 15. Реєстрація колективного договору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Стаття 16. Недійсність умов колективного договору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Стаття 17. Строк чинності колективного договору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Стаття 18. Поширення колективного договору на всіх працівників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Стаття 19. Контроль за виконанням колективного договору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Стаття 20. Звіти про виконання колективного договору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Глава III ТРУДОВИЙ ДОГОВIР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Стаття 21. Трудовий договір . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Стаття 22. Гарантії при укладенні, зміні та припиненні трудового договору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Стаття 23. Строки трудового договору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Стаття 24. Укладення трудового договору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Стаття 24-1. Реєстрація трудового договору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Стаття 25. Заборона вимагати при укладенні трудового договору деякі відомості та
документи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Стаття 25-1. Обмеження спільної роботи родичів на підприємстві, в установі, організації . 18
Стаття 26. Випробування при прийнятті на роботу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Стаття 27. Строк випробування при прийнятті на роботу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Стаття 28. Результати випробування при прийнятті на роботу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Стаття 29. Обов’язок власника або уповноваженого ним органу проінструктувати
працівника і визначити йому робоче місце . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Стаття 30. Обов’язок працівника особисто виконувати доручену йому роботу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Стаття 31. Заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором . . . . . 20
Стаття 32. Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Стаття 33. Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим
договором . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Стаття 34. Тимчасове переведення на іншу роботу в разі простою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Стаття 36. Підстави припинення трудового договору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Стаття 37. Припинення трудового договору з працівником, направленим за постановою
суду на примусове лікування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Стаття 38. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи
працівника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Стаття 39. Розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Стаття 39-1. Продовження дії строкового трудового договору на невизначений строк . . . . . . . 22
Стаття 40. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним
органу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Стаття 41. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або
уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов . . . . . . . . . . . . . . 23
Стаття 42. Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку
із змінами в організації виробництва і праці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Стаття 42-1. Переважне право на укладення трудового договору у разі поворотного
прийняття на роботу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Стаття 43. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним
органу за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової організації
(профспілкового представника) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Стаття 43-1. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним
органу без попередньої згоди виборного органу первинної профспілкової організації
(профспілкового представника) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Стаття 44. Вихідна допомога . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Стаття 45. Розірвання трудового договору з керівником на вимогу виборного органу
первинної профспілкової організації (профспілкового представника) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2
Кодекс законів про працю України
Стаття 46. Відсторонення від роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Стаття 47. Обов’язок власника або уповноваженого ним органу провести розрахунок з
працівником і видати йому трудову книжку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Стаття 48. Трудові книжки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Стаття 49. Видача довідки про роботу та заробітну плату . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Глава III-А ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТI ВИВIЛЬНЮВАНИХ ПРАЦIВНИКIВ . . . . . . . . . . . . . . . 28
Стаття 49-2. Порядок вивільнення працівників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Стаття 49-4. Зайнятість населення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Глава IV РОБОЧИЙ ЧАС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Стаття 50. Норма тривалості робочого часу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Стаття 51. Скорочена тривалість робочого часу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Стаття 52. П’ятиденний і шестиденний робочий тиждень та тривалість щоденної роботи . 30
Стаття 53. Тривалість роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Стаття 54. Тривалість роботи в нічний час . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Стаття 55. Заборона роботи в нічний час . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Стаття 56. Неповний робочий час . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Стаття 57. Початок і закінчення роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Стаття 58. Робота змінами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Стаття 59. Перерви між змінами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Стаття 60. Поділ робочого дня на частини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Стаття 61. Підсумований облік робочого часу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Стаття 62. Обмеження надурочних робіт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Стаття 63. Заборона залучення до надурочних робіт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Стаття 64. Необхідність одержання дозволу виборного органу первинної профспілкової
організації (профспілкового представника) підприємства, установи, організації для
проведення надурочних робіт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Стаття 65. Граничні норми застосування надурочних робіт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Глава V ЧАС ВIДПОЧИНКУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Стаття 66. Перерва для відпочинку і харчування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Стаття 67. Вихідні дні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Стаття 68. Вихідні дні на підприємствах, в установах, організаціях, пов’язаних з
обслуговуванням населення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Стаття 69. Вихідні дні на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях . . . 34
Стаття 70. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Стаття 71. Заборона роботи у вихідні дні. Винятковий порядок застосування такої роботи
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Стаття 72. Компенсація за роботу у вихідний день . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Стаття 73. Святкові і неробочі дні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Стаття 74. Щорічні відпустки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Стаття 75. Тривалість щорічної основної відпустки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Стаття 76. Щорічні додаткові відпустки та їх тривалість . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Стаття 77. Творча відпустка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Стаття 78. Невключення днів тимчасової непрацездатності до щорічних відпусток . . . . . . . . . . . . 36
Стаття 78-1. Неврахування святкових і неробочих днів при визначенні тривалості щорічних
відпусток . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Стаття 79. Порядок і умови надання щорічних відпусток. Відкликання з відпустки . . . . . . . . . . . . 36
Стаття 80. Перенесення щорічної відпустки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Стаття 81. Право на щорічну відпустку у разі переведення на інше місце роботи . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Стаття 82. Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Стаття 83. Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Стаття 84. Відпустки без збереження заробітної плати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3
Кодекс законів про працю України
Глава VI НОРМУВАННЯ ПРАЦI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Стаття 85. Норми праці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Стаття 86. Запровадження, заміна і перегляд норм праці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Стаття 87. Строк дії норм праці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Стаття 88. Умови праці, які мають враховуватися при розробленні норм виробітку (норм
часу) і норм обслуговування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Стаття 89. Заміна і перегляд єдиних і типових норм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Стаття 90. Порядок визначення розцінок при відрядній оплаті праці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Стаття 91. Збереження попередніх розцінок при впровадженні винаходу, корисної моделі,
промислового зразка чи раціоналізаторської пропозиції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Стаття 92. Встановлення нормованих завдань при почасовій оплаті праці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Глава VII ОПЛАТА ПРАЦI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Стаття 94. Заробітна плата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Стаття 95. Мінімальна заробітна плата. Iндексація заробітної плати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Стаття 96. Тарифна система оплати праці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Стаття 97. Оплата праці на підприємствах, в установах і організаціях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Стаття 98. Оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету . . . 44
Стаття 100. Оплата праці на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними
умовами праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними
умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Стаття 102-1. Оплата праці за сумісництвом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Стаття 103. Повідомлення працівників про запровадження нових або зміну діючих умов
оплати праці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Стаття 104. Оплата праці при виконанні робіт різної кваліфікації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Стаття 105. Оплата праці при суміщенні професій (посад) і виконанні обов’язків тимчасово
відсутнього працівника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Стаття 106. Оплата роботи в надурочний час . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Стаття 107. Оплата роботи у святкові і неробочі дні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Стаття 108. Оплата роботи у нічний час . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Стаття 109. Оплата праці за незакінченим відрядним нарядом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Стаття 110. Повідомлення працівника про розміри оплати праці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Стаття 111. Порядок оплати праці при невиконанні норм виробітку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Стаття 112. Порядок оплати праці при виготовленні продукції, що виявилася браком . . . . . . . . 46
Стаття 113. Порядок оплати часу простою, а також при освоєнні нового виробництва
(продукції) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Стаття 114. Збереження заробітної плати при переведенні на іншу постійну
нижчеоплачувану роботу і переміщенні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Стаття 115. Строки виплати заробітної плати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Стаття 116. Строки розрахунку при звільненні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Стаття 117. Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Глава VIII ГАРАНТIЇ I КОМПЕНСАЦIЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Стаття 118. Гарантії для працівників, обраних на виборні посади . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Стаття 119. Гарантії для працівників на час виконання державних або громадських
обов’язків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Стаття 120. Гарантії і компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Стаття 121. Гарантії і компенсації при службових відрядженнях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Стаття 122. Гарантії для працівників, що направляються для підвищення кваліфікації . . . . . . . 49
Стаття 123. Гарантії для працівників, що направляються на обстеження до медичного
закладу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Стаття 124. Гарантії для донорів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Стаття 125. Компенсація за зношування інструментів, належних працівникам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4
Кодекс законів про працю України
Стаття 126. Гарантії для працівників — авторів винаходів, корисних моделей, промислових
зразків і раціоналізаторських пропозицій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Стаття 127. Обмеження відрахувань із заробітної плати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Стаття 128. Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Стаття 129. Заборона відрахувань з вихідної допомоги, компенсаційних та інших виплат . 50
Глава IX ГАРАНТIЇ ПРИ ПОКЛАДЕННI НА ПРАЦIВНИКIВ МАТЕРIАЛЬНОЇ
ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ЗА ШКОДУ, ЗАПОДIЯНУ ПIДПРИЄМСТВУ, УСТАНОВI,
ОРГАНIЗАЦIЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Стаття 130. Загальні підстави і умови матеріальної відповідальності працівників . . . . . . . . . . . . . . . 50
Стаття 131. Обов’язки власника або уповноваженого ним органу та працівників по
збереженню майна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Стаття 132. Матеріальна відповідальність у межах середнього місячного заробітку . . . . . . . . . . . 51
Стаття 133. Випадки обмеженої матеріальної відповідальності працівників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Стаття 134. Випадки повної матеріальної відповідальності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Стаття 135. Межі матеріальної відповідальності у випадках, коли фактичний розмір шкоди
перевищує її номінальний розмір . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Стаття 135-1. Письмові договори про повну матеріальну відповідальність . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Стаття 135-2. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Стаття 135-3. Визначення розміру шкоди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Стаття 136. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Стаття 137. Обставини, які підлягають врахуванню при визначенні розміру відшкодування
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Стаття 138. Обов’язок доказування наявності умов для покладення матеріальної
відповідальності на працівника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Глава X ТРУДОВА ДИСЦИПЛIНА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Стаття 139. Обов’язки працівників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Стаття 140. Забезпечення трудової дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Стаття 141. Обов’язки власника або уповноваженого ним органу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Стаття 142. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Статути і положення про
дисципліну . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Стаття 143. Заохочення за успіхи в роботі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Стаття 144. Порядок застосування заохочень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Стаття 145. Переваги і пільги для працівників, які успішно і сумлінно виконують свої
трудові обов’язки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Стаття 146. Заохочення за особливі трудові заслуги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Стаття 147. Стягнення за порушення трудової дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Стаття 147-1. Органи, правомочні застосовувати дисциплінарні стягнення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Стаття 148. Строк для застосування дисциплінарного стягнення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Стаття 149. Порядок застосування дисциплінарних стягнень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Стаття 150. Оскарження дисциплінарного стягнення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Стаття 151. Зняття дисциплінарного стягнення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Стаття 152. Передача питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового
колективу або його органу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Глава XI ОХОРОНА ПРАЦI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Стаття 153. Створення безпечних і нешкідливих умов праці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Стаття 154. Додержання вимог щодо охорони праці при проектуванні, будівництві
(виготовленні) та реконструкції підприємств, об’єктів і засобів виробництва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Стаття 155. Заборона введення в експлуатацію підприємств, які не відповідають вимогам
охорони праці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Стаття 156. Заборона передачі у виробництво зразків нових машин та інших засобів
виробництва, впровадження нових технологій, що не відповідають вимогам охорони праці
5
Кодекс законів про працю України
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Стаття 157. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці . . . . . . . . . . . . . . 58
Стаття 158. Обов’язок власника або уповноваженого ним органу щодо полегшення і
оздоровлення умов праці працівників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Стаття 159. Обов’язок працівника виконувати вимоги нормативних актів про охорону
праці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Стаття 160. Контроль за додержанням вимог нормативних актів про охорону праці . . . . . . . . . . . 59
Стаття 161. Заходи щодо охорони праці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Стаття 162. Кошти на заходи по охороні праці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Стаття 163. Видача спеціального одягу та інших засобів індивідуального захисту . . . . . . . . . . . . . . 59
Стаття 164. Компенсаційні виплати за невиданий спеціальний одяг і спеціальне взуття . . . . . 60
Стаття 165. Видача мила та знешкоджуючих засобів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Стаття 166. Видача молока і лікувально-профілактичного харчування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Стаття 167. Забезпечення працівників гарячих цехів газованою солоною водою . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Стаття 168. Перерви в роботі для обігрівання і відпочинку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Стаття 169. Обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Стаття 170. Переведення на легшу роботу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Стаття 171. Обов’язки власника або уповноваженого ним органу щодо розслідування та
обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Стаття 172. Застосування праці інвалідів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Стаття 173. Відшкодування шкоди в разі ушкодження здоров’я працівників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Глава XII ПРАЦЯ ЖIНОК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Стаття 174. Роботи, на яких забороняється застосування праці жінок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Стаття 175. Обмеження праці жінок на роботах у нічний час . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Стаття 176. Заборона залучення вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох
років, до нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні і направлення їх у відрядження . . . . . 62
Стаття 177. Обмеження залучення жінок, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти
років або дітей-інвалідів, до надурочних робіт і направлення їх у відрядження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Стаття 178. Переведення на легшу роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до
трьох років . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Стаття 179. Відпустки у зв’язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною . . . . . . . . . . . . . . . 63
Стаття 180. Приєднання щорічної відпустки до відпустки у зв’язку з вагітністю та
пологами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Стаття 181. Порядок надання відпустки для догляду за дитиною і зарахування її до стажу
роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Стаття 182. Відпустки жінкам, які усиновили дітей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Стаття 182-1. Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Стаття 183. Перерви для годування дитини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Стаття 184. Гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок і жінок,
які мають дітей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Стаття 185. Надання вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до чотирнадцяти
років, путівок до санаторіїв та будинків відпочинку і подання їм матеріальної допомоги . . 65
Стаття 186. Обслуговування матері на підприємствах, в організаціях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Стаття 186-1. Гарантії особам, які виховують малолітніх дітей без матері . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Глава XIII ПРАЦЯ МОЛОДI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Стаття 187. Права неповнолітніх у трудових правовідносинах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Стаття 188. Вік, з якого допускається прийняття на роботу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Стаття 189. Облік працівників, які не досягли вісімнадцяти років . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Стаття 190. Роботи, на яких забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти
років . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Стаття 191. Медичні огляди осіб молодше вісімнадцяти років . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
6
Кодекс законів про працю України
Стаття 192. Заборона залучати працівників молодше вісімнадцяти років до нічних,
надурочних робіт і робіт у вихідні дні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Стаття 193. Норми виробітку для молодих робітників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Стаття 194. Оплата праці працівників молодше вісімнадцяти років при скороченій
тривалості щоденної роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Стаття 195. Відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Стаття 196. Броня прийняття молоді на роботу і професійне навчання на виробництві . . . . . . 67
Стаття 197. Надання молоді першого робочого місця . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Стаття 198. Обмеження звільнення працівників молодше вісімнадцяти років . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Стаття 199. Розірвання трудового договору з неповнолітнім на вимогу його батьків або
інших осіб . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Стаття 200. Участь молодіжних організацій у розгляді питань праці і побуту молоді . . . . . . . . . 68
Глава XIV ПIЛЬГИ ДЛЯ ПРАЦIВНИКIВ, ЯКI ПОЄДНУЮТЬ РОБОТУ З НАВЧАННЯМ . . . . 68
Стаття 201. Організація виробничого навчання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Стаття 202. Створення необхідних умов для поєднання роботи з навчанням . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Стаття 203. Заохочення працівників, які поєднують роботу з навчанням . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Стаття 204. Здійснення виробничого навчання в робочий час . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Стаття 205. Неприпустимість залучення до роботи, що не стосується спеціальності, яка
вивчається . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Стаття 206. Надання роботи у відповідності з набутою кваліфікацією . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Стаття 207. Оплата праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання
іншим спеціальностям . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Размер файла: 691.77 Кбайт
Тип файла: pdf (Mime Type: application/pdf)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров