ࡱ> tvsxybjbj.{{PYYYYYmmm8,|m'2McyyyT"v 1111111$361-YTT1YYyy1,,,YyYy1,1,,N0N1y 1z110'241M7z*M74N1M7YN1,vT,TD211,L'2M7? : !" !" !" # "!,  "%' # !"" . / ". $ "% (##/ EMBED CorelDraw.Graphic.8 5B>48G=V 2:07V2:8 4> ?@0:B8G=8E 70=OBL 48AF8?;V=8 "5E=>;>3VO <0B5@V0;V2 V <0B5@V0;>7=02AB2> II G. 4;O ABC45=BV2 A?5FV0;L=>ABV 7.090202 "5E=>;>3VO <0H8=>1C4C20==O >;B020 "# 1998 5B>48G=V 2:07V2:8 4> ?@0:B8G=8E 70=OBL 48AF8?;V=8 0B5@V0;>7=02AB2> 4;O ABC45=BV2 A?5FV0;L=>ABV 7.090202 "5E=>;>3VO <0H8=>1C4C20==O />;B020, >;B02AL:89 45@602=89 B5E=VG=89 C=V25@A8B5B V<5=V .@VO >=4@0BN:0, 1999@. A. #:;040G: .#. #AB O=F52, :0=4. B5E=. =0C:, 4>F5=B. V4?>2V40;L=89 70 28?CA:: 702.:0D54@>N B5E=>;>3VW <0H8=>1C4C20==O .. 0A8;LT2 :0=4. B5E=. =0C:. 0B25@465=> 04>N C=V25@A8B5BC ?@>B>:>; ! 2V4 1998@. 0C:>289 @540:B>@ .. 838;V9 >@5:B>@ .... 0;8209:> "5E=VG=89 @540:B>@ "..>@=VT=:> !"# 5B>48G=V 2:07V2:8 4> ?@0:B8G=8E 70=OBL 48AF8?;V=8 0B5@V0;>7=02AB2> <VABOBL B5<8 ?@0:B8G=8E 70=OBL, ?5@5;V:8 ?8B0=L 4;O ?V43>B>2:8 4> ?8AL<>2>W :>=B@>;L=>W @>1>B8 9 4> 5:70<5=C, 0 B0:>6 =02G0;L=C ;VB5@0BC@C. ?5@H><C @>74V;V 4;O :>6=>3> ?@0:B8G=>3> 70=OBBO ?@82>4OBLAO 70?8B0==O 4;O ?5@52V@:8, ?> O:8E ABC45=B8 ?>28==V =0 ?>G0B:C 70=OBBO 40B8 CA=V 01> ?8AL<>2V 2V4?>2V4V. VA;O FL>3> @>72 O7CNBLAO 70240==O 70 B5<>N 40=>3> ?@0:B8G=>3> 70=OBBO. 4@C3><C @>74V;V =02545=V 70?8B0==O 4;O ?V43>B>2:8 4> ?8AL<>2>W :>=B@>;L=>W @>1>B8, O:0 ?@>2>48BLAO ?5@54 0B5AB0FVTN 70 <0B5@V0;>< ?5@H>W ?>;>28=8 48AF8?;V=8. "@5BV9 @>74V; <VAB8BL ?5@5;V: C7030;L=5=8E ?8B0=L 4;O ?V43>B>2:8 4> 5:70<5=C ?> 48AF8?;V=V 0B5@V0;>7=02AB2> . VA;O 70:V=G5==O A5<5AB@C ABC45=B ?>28=5= ?>25@=CB8 <5B>48G=V 2:07V2:8 28:;040GC, O:89 28:;040T <0B5@V0;>7=02AB2>. (. "' /""/ "' /""/ 1 5E0=VG=V B0 B5E=>;>3VG=V 2;0AB82>ABV <5B0;V2 0?8B0==O 4;O ?5@52V@:8. 5@5;VG8B8 <5E0=VG=V 2;0AB82>ABV ?> 3@C?0E <VF=>ABV, ?;0AB8G=>ABV, 2 O7:>ABV B0 28B@820;>ABV. 0720B8 ACB=VABL 3@0=8FL <VF=>ABV, B5:CG>ABV B0 2B><;N20=>W 28B@820;>ABV. /:89 72 O7>: VA=CT <V6 25;8G8=0<8 :/<< V 0, :(</<<2 V 6/<2 ? '8< 2V4@V7=ONBLAO !, !V, !" ? G><C ?>;O30T ACB=VABL A?>A>1V2 287=0G5==O B25@4>ABV 70 @8=5;;5<, V::5@A><, >:25;;>< ? /:V 30;C7V WE 70AB>AC20==O ? 025AB8 :;0A8DV:0FVN B5E=>;>3VG=8E 2;0AB82>AB59 <5B0;V2. E0@0:B5@87C20B8 ;820@=V 2;0AB82>ABV, 720@N20=VABL, >1@>1;N20=VABL B8A:>< B0 @V70==O<. 040GV 4;O @>72 O70==O !B0;L 45 <0T B25@4VABL 180. 8@078B8 WW B25@4VABL 70 V::5@A><, 0. 87=0G8B8 ?@81;87=> (2, 0. )> B25@4VH5: 400, V3000 0 01> R!50 ? @C3;89 7@07>: (5 << 28B@8<02 ?V4 G0A AB0B8G=8E 28?@>1C20=L =0 @>7BO3C20==O =020=B065==O =1000:. 87=0G8B8 (2, 0. @07>: =0 107>2V9 4>268=V l0=25<< >B@8<02 ?@8 AB0B8G=8E 28?@>1C20=L =0 @>7BO68==O ?>4>265==O 9 <<. 87=0G8B8 (, %. @C3;89 7@07>: (8 << ?VA;O 28?@>1C20=L =0 @>7BO3C20==O 2 <VAFV @>7@82C <02 (3,6 <<. 87=0G8B8 (, %. V4 G0A 28?@>1C20=L AB0=40@B=>3> 7@07:0 =0 ! 28B@0G5=> 40 :(< @>1>B8. 87=0G8B8 !, 6/<2. V4 G0A 28?@>1C20=L AB0=40@B=>3> 7@07:0 =0 !V 28B@0G5=> 25 :(< @>1>B8, 0 B0:89 65 7@07>: 7 B@VI8=>N 3;818=>N 0,8< 16 :(<. . 87=0G8B8 25;8G8=C !, 6/<2 B0 =04V9=VABL <0B5@V0;C. >=A>;L=> 70:@V?;5=89 1@CA>: hEbEl=20E10E100<< ?>G02 ?;0AB8G=> 45D>@<C20B8AL 157 ?>40;LH>3> 71V;LH5==O =020=B065==O ?@8 = 168 :. . 87=0G8B8 (B, 0. 87=0G8B8 7CA8;;O ,=, ?@8 O:><C AB0;5289 AB5@65=L (5 << 4>268=>N 1< 71V;LHCT 4>268=C =0 5 <<. (=2(105 0). "' /""/ 2 V03@0<0 F5-! V 70;V7>2C3;5F52V A?;028 0?8B0==O 4;O ?5@52V@:8 E0@0:B5@87C20B8 @>;L A?;02V2 F5-! O: :>=AB@C:FV9=8E B0 V=AB@C<5=B0;L=8E <0B5@V0;V2. 025AB8 >A=>2=V E0@0:B5@8AB8:8 70;V70 B5<?5@0BC@C ?;02;V==O, 3CAB8=C, @>7?>2AN465==O 2 75<=V9 :>@V, 5;5:B@>?@>2V4=VABL, ?>;V<>@DV7<, 5;5:B@>4=89 ?>B5=FV0;, V=HV DV78G=V 2;0AB82>ABV. 0720B8 :><?>=5=B8, D078 B0 AB@C:BC@=V A:;04>2V 2 A?;020E F5-!. 0240==O 4;O @>72 O7C20==O 0:@5A;8B8 A?@>I5=C 4V03@0<C AB0=C F5-!. 0=5AB8 =0 =5W D078 B0 AB@C:BC@=V A:;04>2V. E0@0:B5@87C20B8 >4=>D07=V B0 42>ED07=V AB@C:BC@=V A:;04>2V A?;02V2 F5-!: 0CAB5=VBC, D5@8BC, F5<5=B8BC, ?5@;VBC 9 ;5451C@8BC. 87=0G8B8 2?;82 2C3;5FN B0 4><VH>: (S,P,H,N,O) =0 AB@C:BC@C 9 2;0AB82>ABV A?;02V2 F5-!. 025AB8 :;0A8DV:0FVN A?;02V2 F5-! 70 4>?><>3>N 4V03@0<8 F5-!. :070B8 B5E=VG=5 70;V7>, AB0;L, 1V;V G02C=8, 70;56=VABL WE AB@C:BC@8 2V4 7<VABC 2C3;5FN. #:070B8 3@C?8 2C3;5F528E AB0;59 70 !" 380-71, !" 1050-74, !" 1435-74. /: <0@:V@CNBLAO AB0;V 728G09=>W O:>ABV (!" 380-79), O:VA=V :>=AB@C:FV9=V (!" 1050-74) B0 2C3;5F52V V=AB@C<5=B0;L=V (!" 1435-74)? >7H8D@C20B8 B0:V <0@:8 AB0;59: !m2:n; !m3nA; !m2An; 08:n; 20nA; 10An; 65; 45; #7; #12; #8; #10. "' /""/ 3 $07>2V ?5@5B2>@5==O C A?;020E F5-! 0?8B0==O 4;O ?5@52V@:8 )> B0:5 :><?>=5=B, D070 AB@C:BC@=0 A:;04>20? G><C ?>;O30T ACB=VABL :@8B8G=8E B>G>:? /:V ?@>F5A8 2V41C20NBLAO 2 :@8B8G=8E B>G:0E A1, A3, Am, G1, G3? 0240==O 4;O @>72 O7C20==O >73;O=CB8 D07>2V ?5@5B2>@5==O 2 AB0;V 40 ?@8 >E>;>465==V, 4;O G>3>: =0:@5A;8B8 =0 0@:CHV ?@02>@CG AB0;52C G0AB8=C 4V03@0<8 F5-!; 25@B8:0;L=>N ?@O<>N =0=5AB8 =0 =5W AB0;L 40 (A=0,4%); =0<VB8B8 :@8B8G=V B>G:8 AB0;V 40, ?>7=0G82H8 WE F8D@0<8; ;V2>@CG =0 0@:CHV ?>1C4C20B8 :@82C >E>;>465==O AB0;V 40 C :>>@48=0B0E t,0! - (, E2; 2:070B8 CAV ?@>F5A8, O:V 2V41C20NBLAO 2 AB0;V 40 =0 4V;O=:0E <V6 :@8B8G=8<8 B>G:0<8; :>@8ABCNG8AL ?@028;>< D07 (!=-$+1), >13@C=BC20B8 =0O2=VABL 3>@87>=B0;L=>W 4V;O=:8 =0 :@82V9 >E>;>465==O AB0;V 40. 8:>=0B8 B5 6 A0<5 7 CG0ABN ABC45=B0 4;O 7052B5:B>W4=>W AB0;V #12. $07>2V ?5@5B2>@5==O ?@8 =03@V20==V 2 G02C=0E @>73;O=CB8 =0 ?@8:;04V G02C=C 7 !=5,5%, 4;O G>3>: ?>1C4C20B8 ;V2>@CG G02C=C G0AB8=C 4V03@0<8 F5-!; =0=5AB8 =0 =5W 25@B8:0;L=>N ?@O<>N G02C= 7 5,5% !; =0<VB8B8 B0 ?>7=0G8B8 :@8B8G=V B>G:8; ?>1C4C20B8 ?@02>@CG :@82C =03@V20==O G02C=C; 2:070B8 ?@>F5A8, O:V 2V41C20NBLAO =0 4V;O=:0E <V6 :@8B8G=8<8 B>G:0<8; 70 4>?><>3>N ?@028;0 D07 >13@C=BC20B8 =0O2=VABL 3>@87>=B0;L=8E 4V;O=>: =0 :@82V9 =03@V20==O G02C=C. @>18B8 B5 6 A0<5 7 CG0ABN ABC45=B0 4;O 4>52B5:B8G=>3> G02C=C 7 3,5%!. "' /""/ 4 ?;82 A?>A>1V2 30@BC20==O =0 AB@C:BC@C B0 2;0AB82>ABV AB0;V 0?8B0==O 4;O ?5@52V@:8 )> B0:5 30@BC20==O AB0;V? O:>N <5B>N 74V9A=NNBL 30@BC20==O AB0;V? G><C ?>;O30T ACB=VABL 30@BC20==O AB0;V? /:V ?@>F5A8 2V41C20NBLAO ?@8 =03@V20==V B0 >E>;>465==V AB0;V ?V4 G0A 30@BC20==O? #:070B8 >A>1;82>ABV ?5@5B2>@5==O ?5@5>E>;>465=>3> 0CAB5=VBC =0 <0@B5=A8B. ?;82 7<VABC 2C3;5FN 2 0CAB5=VBV =0 ?>;>65==O B>G>: n, : ?>G0B:C B0 :V=FO ?5@5B2>@5==O 0CAB5=VBC =0 <0@B5=A8B. > G>3> ?@872>48BL 7=865==O F8E B>G>: ?@8 71V;LH5==V 7<VABC 2C3;5FN 2 0CAB5=VBV? /: F5 2V41820TBLAO =0 AB@C:BC@V B0 B25@4>ABV 7030@B>20=>W AB0;V? 0240==O 4;O @>72 O7C20==O !:;0AB8 :;0A8DV:0FVN A?>A>1V2 30@BC20==O AB0;V 70 >7=0:0<8: 70 B5<?5@0BC@>N =03@V20==O ?V4 30@BC20==O; 70 A?>A>10<8 =03@V20==O ?V4 30@BC20==O; 70 >E>;>46CNG8< A5@54>28I5< B0 A?>A>1>< 9>3> ?V42545==O; 70 @568<>< >E>;>465==O; 70 AC<VI5==O< 7 2V4?CA:0==O<. 025AB8 A?>A>18 @50;V70FVW 2:070=8E 284V2 30@BC20==O B0 30;C7V WE 28:>@8AB0==O. >25@E=52V 2848 30@BC20==O, WE ACB=VABL, >A>1;82>ABV B0 30;C7V 70AB>AC20==O. 0@BC20==O 7 =03@V20==O< !', ;075@=5 30@BC20==O, 30@BC20==O 7 =03@V20==O< ?>;C< O< 3>@5;:8, 70AB>AC20==O AB0;59 B8?C 55 V7 7=865=>N ?@>30@B>2C20=VABN. >=OBBO ?@> 7030@B>2C20=VABL B0 ?@>30@B>2C20=VABL. $0:B>@8, O:V 2?;820NBL =0 FV E0@0:B5@8AB8:8 AB0;V. !?>A>18 287=0G5==O. ?;82 B5<?5@0BC@8 =03@V20==O 9 >1@>1:8 E>;>4>< =0 AB@C:BC@C B0 2;0AB82>ABV (B25@4VABL) 7030@B>20=8E AB0;59. 87=0G8B8 ?@8G8=8 B0:>3> 2?;82C. 81V@ <0@>: AB0;59 V C<>2 30@BC20==O 4;O 28@>1V2 @V7=>3> ?@87=0G5==O 2 C<>20E >48=8G=>3> B0 <0A>2>3> 28@>1=8FB20. "' /""/ 5 81V@ <0@>: AB0;V 70 C<>20<8 @>1>B8 45B0;59 0?8B0==O 4;O ?5@52V@:8 /: 2?;820T 7<VAB 2C3;5FN =0 <VF=VABL, ?;0AB8G=VABL B0 2 O7:VABL AB0;V? /: 2?;820T 7<VAB :@5<=VN =0 B25@4VABL B0 ?;0AB8G=VABL AB0;V? /:V 2;0AB82>ABV <0T 28A>:>- B0 =87L:>2C3;5F5289 <0@B5=A8B? /: 2?;820T 25;8G8=0 75@=0 =0 2;0AB82>ABV 2V4?0;5=>W B0 7030@B>20=>W AB0;V? '8 <>6=0 CAC=CB8 ?5@53@V2 C AB0;V? /: ?V428I8B8 :>@>7V9=C ABV9:VABL AB0;V, I> ?@0FNT 2 C<>20E :>=B0:BC 7 2>4>N B0 5<C;LAVTN? /:V AB0;V <0NBL ?V428I5=C >1@>1;N20=VABL @V70==O? 0240==O 4;O @>72 O7C20==O @87=0G8B8 <0B5@V0; V B5@<>>1@>1:C 4;O 283>B>2;5==O ?@C68= 7 4V0<5B@>< 4@>BC 6 B0 26 <<. @87=0G8B8 <0B5@V0;, %" B0 " 4;O ?>@H=52>3> ?0;LFO. ;O 283>B>2;5==O ?0;LFV2 70:@V?;5==O 3V4@>F8;V=4@V2 B@510 70157?5G8B8 =091V;LH 45H5289 A?>AV1 ?>25@E=L>3> 7<VF=5==O =0 3;818=C 2,5 <<. 81@0B8 <0@:C AB0;V B0 2:070B8 ". 81@0B8 <0@:C AB0;V B0 AB0= <0B5@V0;C 4;O 283>B>2;5==O B>=:>ABV==>W 45B0;V <5B>4>< 3;81>:>3> 28BO3C20==O ;8AB>2>W 703>B>2:8. 81@0B8 <0B5@V0; 4;O 283>B>2;5==O 45B0;V, =0 O:V ?> C<>20E @>1>B8 ?5@V>48G=> ?>?040T 2>40 , 01> 2>4><0A;O=0 5<C;LAVO. ;O @>7<VI5==O 7030@B>20=8E 703>B>2>: =5>1EV4=> 283>B>28B8 V=AB@C<5=B 7 B25@4VABN R!72. 81@0B8 4;O =L>3> <0@:C AB0;V B0 ?@87=0G8B8 ". @87=0G8B8 <0B5@V0; 4;O <0A>2>3> 283>B>2;5==O 4@V1=8E :@V?8;L=8E 45B0;59 =52V4?>2V40;L=>3> ?@87=0G5==O =0 25@AB0B0E 02B><0B0E. 81@0B8 <0B5@V0; B0 ?@87=0G8B8 " 7C18; V 1>@>4:V2 2 C<>20E @5<>=B=>W <09AB5@=V. "' /""/ 6 ?;82 C<>2 " =0 AB@C:BC@C B0 2;0AB82>ABV AB0;V 0?8B0==O 4;O ?5@52V@:8 /: 2?;820T 71V;LH5==O 4V0<5B@0 75@=0 =0 <5E0=VG=V 2;0AB82>ABV <5B0;V2? @8 O:8E C<>20E 28=8:0T :@C?=5 75@=>? '><C 7=86CTBLAO B25@4VABL 4>52B5:B>W4=>W AB0;V ?@8 =5?>2=><C 30@BC20==V, 0 7052B5:B>W4=>W ?@8 ?>2=><C? /: CAC=CB8 <5@56C 2B>@8==>3> F5<5=BC ?> <560E 75@5= ?5@;VBC 2 7052B5:B>W4=V9 AB0;V? )> B0:5 2V4?CA:=0 :@8E:VABL AB0;V, O: WW CAC=CB8 01> 70?>1V3B8? /: 2?;820T =0 ?;0AB8G=VABL B5E=VG=>3> 70;V70 ?>O20 B@5B8==>3> F5<5=B8BC? /: CAC=CB8 01> 70?>1V3B8 ?>O2C AE8;L=>ABV 4> <56:@8AB0;52>W :>@>7VW 2 7>=V B5@<VG=>3> 2?;82C 720@=>3> H20 =5@602VNG8E AB0;59? 0240==O 4;O @>72 O7C20==O VA;O :C20==O ?@8 ?V428I5=V9 B5<?5@0BC@V 2 45B0;OE V7 AB0;V 50 28O2;5=5 :@C?=5 75@=>. @87=0G8B8 " 4;O CAC=5==O 45D5:BC AB@C:BC@8. # AB0;V 45 ?VA;O 30@BC20==O 2 E>;>4=V9 2>4V >45@60=> B25@4VABL R!40. #:070B8 ?@8G8=C =87L:>W B25@4>ABV B0 ?@87=0G8B8 A?>AV1 WW CAC=5==O. @>0=0;V7C20B8 ?5@52038 V =54>;V:8 F5<5=BC20==O B0 07>BC20==O 70 B25@4VABN, B5?;>- B0 :>@>7V9=>N ABV9:VABN , 20@BVABN, G0A>< >1@>1:8. 5BG8:8 V7 AB0;V #10 <0NBL ?V428I5=C :@8E:VABL. :070B8 <>6;82C ?@8G8=C B0 A?>AV1 WW CAC=5==O. # 45B0;OE V7 AB0;V 40% ?VA;O ?>:@0I5==O 28O2;5=> =87L:C C40@=C 2  J L P \  & PXZ\ <溯~yqllg` j.h60b h60b>* h60b5 jIh60b5 ho5 h60bKHh60b5CJ mH"sH"h60bh60b5CJ$h60b5CJ$mH sH hz9J5CJ$mH"sH"h60b5CJ$mH"sH"h60b5mH"sH"jЫ9 h60bUVmH"sH"h60bmH"sH"jh60bUmH"sH"h60bCJmH"sH" h60bCJh60b h60bCJ$>@  R T V X Z \ & ^ $a$$a$ , . 0 2 4  $a$ P4z|~ $p^p`a$ p^p` p^p`$a$:Z<$&(*,.02468:<>@BDFHJLN 9r 1$$a$NPRTVX<^Ptvn^ & F 9r 1$ 9r 1$` $ 9r 1$a$ 9r 1$v\^`,.RT\^  !!Z!\!!"""""(#*########$$F$& 't)v)**<+>+J,L,, h60b5 jh60b jyh60b jh60b jh60b j&h60b h60bKH h60bH* jsh60b h60b>*h60b h60bH*H !""###$H$$f&& '(v)*>+L,,--D--- & F 9r 1$ $ 9r 1$a$ 9r 1$ 9r 1$^ & F 9r 1$,,D-~-----..........&/0011111111X2Z2>3@344J5L55555|6~6D7F77v88.;0;6;8;< =&>(>>>>>??CCdDfDDDEHHOO PpPPUFUbW jth60b h60bH* h60b>* h60bH* h60bH*KH h60b>*KH h60b5KH h60b5h60b h60bKHN-.f..&//*0011Z2@3344L555~6F7777v88 $ 9r 1$a$ & F 9r 1$ & F 9r 1$ 9r 1$^88299,::;N<< ===(>>>??@@tAhBCfDhDD $ 9r 1$a$ 9r 1$^ & F 9r 1$ & F 9r 1$ 9r 1$DDEE&FF6G~G4HHHIIDK>L*MOOOO PnPP0Q~QRR & F 9r 1$ 9r 1$ $ 9r 1$a$RRR~STUHUPVdWpX.Yvwxtyzzzn{{"|t|}}0~~ 9r 1$` $ 9r 1$a$ & F 9r 1$ 9r 1$bWdWnXpX,Y.YYvvvwzz:zzzzn{{VZ^܋ދPRV$:<>fhjnptvz|îhpB* CJ aJ mH phpsH h~whpB* CJ aJ php(jhpB* CJ UaJ mH phpsH hejheU jIh60b5 h60bH* h60b>* h60b>*KH h60b5 h60bH*KHUh60b h60bKH8 O7:VABL. :070B8 <>6;82C ?@8G8=C B0 A?>A>18 CAC=5==O 9 70?>1V30==O 45D5:BC. @87=0G8B8 B5E=>;>3VN 283>B>2;5==O 720@=>3> 28@>1C V7 AB0;V 12E12 10. )> B@510 7@>18B8, O:I> 281V@ 25;8:>3010@8B=89? # B5E=VG=><C 70;V7V, O:5 <VAB8BL 0,015% !, 28O2;5=> =54>AB0B=N ?;0AB8G=VABL. /:0 ?@8G8=0? )> B@510 7@>18B8 4;O ?V428I5==O ?;0AB8G=>ABV FL>3> 70;V70? # F5EC 7<VH0=V =0?V2D01@8:0B8 V7 AB0;59 30, 50, 70. /: @>74V;8B8 FV AB0;V (2:070B8 4-5 A?>A>1V2). # @V70;L=><C V=AB@C<5=BV V7 AB0;V #12 ?VA;O 30@BC20==O B0 2V4?CA:0==O ?@8 1600! 28O2;5=> B25@4VABL R!56. :070B8 ?@8G8=8 7=865==O B25@4>ABV B0 A?>A>18 WW CAC=5==O. "' /""/ 7 ;0A8DV:0FVO B0 ?>7=0G5==O G>@=8E V :>;L>@>28E <5B0;V2 B0 A?;02V2 0?8B0==O 4;O ?5@52V@:8 0 O:V 3@C?8 V 70 O:>N >7=0:>N @>74V;ONBL 70;V7>2C3;5F52V A?;028? 0 O:V 3@C?8 @>74V;ONBL 2C3;5F52V AB0;V? /: <0@:V@CNBL AB0;V 728G09=>W O:>ABV (!" 380-79), O:VA=V :>=AB@C:FV9=V AB0;V (!" 1050-74) B0 2C3;5F52V V=AB@C<5=B0;L=V AB0;V (!" 1435-74) ? > O:8E >7=0:0E @>74V;ONBL G02C=8? 040B8 :;0A8DV:0FVN 0;N<V=VT28E A?;02V2. /: <0@:V@CNBL 0;N<V=VT2V A?;028 C @V7=><C AB0=V? 0 O:V 3@C?8 9 70 O:>N >7=0:>N @>74V;ONBL A?;028 <V4V? /: WE <0@:V@CNBL? 072VBL ?@8=F8?8 <0@:V@C20==O ;53>20=8E AB0;59? 0240==O 4;O @>72 O7C20==O >7H8D@C20B8 ?>7=0G5==O AB0;59: !m2:n, !m1An,!m3An,!m6; 08:n, 20, 20, 65, 45; #7,#8, #12, #10. >7H8D@C20B8 ?>7=0G5==O G02C=V2 !'21, '44-6, '60-2. :070B8 A?>A>18 >B@8<0==O F8E G02C=V2 7 D5@8B=>N B0 ?5@;VB=>N AB@C:BC@>N. >7H8D@C20B8 ?>7=0G5==O 0;N<V=VT28E A?;02V2 25, 4, C, C, 1, 16", "1, 6"1, 95"1, 2. >7H8D@C20B8 <0@:8 <V4=8E A?;02V2 90, !59-1, @&!-6-3-3, @9-4, @2, @1-3. >7H8D@C20B8 <0@:8 <03=VT28E A?;02V2 5, 2, 8, 14"1. >7H8D@C20B8 <0@:8 ;53>20=8E AB0;59 %, %, 14%!, (%15, 38%2., 65, 40, 5%, 12%13, 12%1810", 11013. ((.  ", / " " , "  ( '!" !& @8AB0;VG=0 1C4>20 <5B0;V2. "8?8 :@8AB0;VG=8E @5HVB>: B0 WE 2?;82 =0 2;0AB82>ABV <5B0;V2. 5D5:B8 :@8AB0;VG=>W 1C4>28, WE 2?;82 =0 2;0AB82>ABV <5B0;V2. >=OBBO ?@> B5>@5B8G=C <VF=VABL <5B0;V2. =V7>B@>?VO 2;0AB82>AB59 C :@8AB0;0E. >;V<>@DV7< C <5B0;0E B0 9>3> 28:>@8AB0==O 2 B5E=VFV. 025AB8 ?@8:;04. "8?8 EV<VG=8E 72 O7:V2 B0 WE 2?;82 =0 2;0AB82>ABV <0B5@V0;V2. 5B0;5289 72 O7>: V 2;0AB82>ABV <5B0;V2. @8AB0;V70FVO <5B0;V2. B0?8 :@8AB0;V70FVW. !?>A>18 >B@8<0==O 4@V1=>3> 75@=0. !CB=VABL <>48DV:C20==O <5B0;V2 B0 A?;02V2. >;L <>48DV:0B>@V2 1-3> B0 2-3> @>4C. 8:20FVO, WW 2848, A?>A>18 CAC=5==O. 5E0=VG=V 2;0AB82>ABV <5B0;V2 70 3@C?0<8 <VF=>ABV, ?;0AB8G=>ABV, 2 O7:>ABV B0 28B@820;>ABV. E ACB=VABL, @>7<V@=VABL V A?>A>18 287=0G5==O. /: 287=0G8B8 @>1>BC 70@>465==O B0 @>1>BC @>728B:C B@VI8=8 ?@8 28?@>1C20==V =0 C40@=C 2 O7:VABL? /: 287=0G8B8 ?>@V3 E>;>4=>;0<:>ABV AB0;V? )> B0:5 <>4C;L =>@<0;L=>W ?@C6=>ABV B0 O: 9>3> 287=0G8B8? !CB=VABL V >1;0ABV 70AB>AC20==O A?>A>1V2 287=0G5==O B25@4>ABV. "5E=>;>3VG=V 2;0AB82>ABV <5B0;V2: ;820@=V, 720@N20=VABL, >1@>1;N20=VABL B8A:>< B0 @V70==O. E :;0A8DV:0FVO 9 ACB=VABL. @C68=0 B0 ?;0AB8G=0 45D>@<0FVO. 0:;5? <5B0;C ?@8 E>;>4=V9 >1@>1FV B8A:><. 5:@8AB0;V70FVO =0:;5?0=>3> <5B0;C ?@8 =03@V20==V. 5=4@8B=0 ;V:2V40FVO B0 B5:ABC@0 =0:;5?0=>3> <5B0;C. VAB 75@=0 ?@8 @5:@8AB0;V70FVW. ?;82 25;8G8=8 75@=0 =0 2;0AB82>ABV <5B0;C. 5@53@V20==O B0 ?5@5?0; <5B0;C, <>6;82>ABV WE CAC=5==O. A>1;82>ABV 2 O7:>3> B0 :@8E:>3> @C9=C20==O. 0@OG0 B0 E>;>4=0 >1@>1:0 <5B0;V2 B8A:><. 87=0G5==O B5<?5@0BC@8 @5:@8AB0;V70FVW. C4>20 A?;02V2. "8?8 270T<>4VW :><?>=5=BV2 C A?;020E. "8?8 4V03@0< AB0=C ?>42V9=8E A?;02V2. 70T<>72 O7>: <V6 B8?>< 4V03@0<8 B0 2;0AB82>ABO<8 A?;02V2. !?>A>18 282G5==O AB@C:BC@8 A?;02V2. 0;V7>2C3;5F52V A?;028, WE :;0A8DV:0FVO, AB@C:BC@0 B0 2;0AB82>ABV. 4=>- B0 42>ED07=V A:;04>2V. ><VH:8 2 AB0;V. >;L <0@30=FN 2 AB0;V. >7:8A;5==O AB0;V. 0@:V@C20==O AB0;V 728G09=>W O:>ABV, O:VA=8E :>=AB@C:FV9 V 2C3;5F528E V=AB@C<5=B0;L=8E, 0 B0:>6 G02C=V2. !?>A>18 >45@60==O 1V;8E B0 @V7=8E 3@0DVB87>20=8E G02C=V2. $07>2V ?5@5B2>@5==O 2 AB0;OE B0 G02C=0E ?@8 >E>;>465==V. @82V >E>;>465==O V WE ?>1C4>20 7 28:>@8AB0==O< ?@028;0 D07. (((.  ", 7 48AF8?;V=8 0B5@V0;>7=02AB2> 4;O ?V43>B>2:8 4> 5:70<5=C >=OBBO ?@> :@8AB0;VG=V B0 0<>@D=V @5G>28=8. '8< 2>=8 2V4@V7=ONBLAO >4=5 2V4 >4=>3>? >==89, :>20;5=B=89 V <5B0;5289 B8?8 72 O7:V2 0B><V2, 2?;82 B8?C 72 O7:V2 =0 2;0AB82>ABV <0B5@V0;V2. @8AB0;VG=0 1C4>20 <5B0;V2, O28I5 ?>;V<>@DV7<C B0 9>3> 28:>@8AB0==O 2 B5E=VFV, 0=V7>B@>?VO 2;0AB82>AB59, 45D5:B8 :@8AB0;VG=>W 1C4>28 B0 WE 2?;82 =0 2;0AB82>ABV <5B0;V2. "5>@5B8G=0 B0 4V9A=0 <VF=VABL <5B0;V2, H;OE8 ?V428I5==O <VF=>ABV <5B0;V2. 5E0=VG=V 2;0AB82>ABV <5B0;V2: <560 <VF=>ABV, <560 B5:CG>ABV, 2V4=>A=5 ?>4>265==O B0 72C65==O, C40@=0 2 O7:VABL, 2B><;N20=0 28B@820;VABL, B25@4VABL. E ACB=VABL, ?>7=0G5==O, @>7<V@=VABL, A?>A>18 287=0G5==O. "5E=>;>3VG=V 2;0AB82>ABV <5B0;V2 ;820@=V, >1@>1;N20=VABL B8A:><, @V70==O, 720@N20=VABL. E 2848 9 ACB=VABL. "8?8 270T<>4VW :><?>=5=BV2 C ?>42V9=8E A?;020E B25@4V @>7G8=8 B0 WE 2848, EV<VG=V 7 T4=0==O, <5E0=VG=V AC<VHV. 025AB8 ?@8:;048. V03@0<8 AB0=C A?;02V2, WE 2848. 70T<>72 O7>: <V6 B8?>< 4V03@0<8, AB@C:BC@>N B0 2;0AB82>ABO<8 A?;02V2. 5B>48 282G5==O AB@C:BC@8 <5B0;V2 V A?;02V2, ACB=VABL B0 <>6;82VABL <0:@>- 9 <V:@>0=0;V7C. @C6=0 B0 ?;0AB8G=0 45D>@<0FVO. 5E0=V7< ?;0AB8G=>W 45D>@<0FVW. ?;82 ?;0AB8G=>W 45D>@<0FVW =0 AB@C:BC@C B0 2;0AB82>ABV <5B0;V2. 0:;5?. "5:ABC@0 45D>@<0FVW B0 0=V7>B@>?VO 2;0AB82>AB59. ?;82 =03@V20==O =0 AB@C:BC@C B0 2;0AB82>ABV =0:;5?0=>3> <5B0;C. 2>@>B B0 @5:@8AB0;V70FVO. 87=0G5==O B5<?5@0BC@8 @5:@8AB0;V70FVW. @8AB0;V70FVO <5B0;V2 V A?;02V2. !B04VW :@8AB0;V70FVW. !?>A>18 ?>4@V1=5==O 75@=0 ?V4 G0A ;8BBO. ?;82 <>48DV:0B>@V2 =0 25;8G8=C 75@=0. 5=4@8B=0 ;V:2V40FVO, WW 2?;82 =0 ?;0AB8G=VABL 7;8B:V2 B0 B5:ABC@C 45D>@<>20=8E 28@>1V2. !?>A>18 CAC=5==O ;V:2V40FVW. ;0AB82>ABV 70;V70. 0;V7>2C3;5F52V A?;028. V03@0<0 AB0=C 70;V7>-2C3;5FL. %0@0:B5@8AB8:0 D07 V AB@C:BC@=8E A:;04>28E C A?;020E 70;V7>-2C3;5FL. ;0A8DV:0FVO 70;V7>2C3;5F528E A?;02V2 70 2<VAB>< 2C3;5FN, 70 AB@C:BC@>N, 70 O:VABN B0 ?@87=0G5==O<. 0:@5A;8B8 4V03@0<C 70;V7>-2C3;5FL, =0=5AB8 =0 =5W 25@B8:0;L=>N ;V=VTN 7040=89 A?;02 (AB0;L, G02C=), C:070B8 ?5@5B2>@5==O 2 A?;02V ?@8 =03@V20==V B0 >E>;>465==V, 287=0G8B8 AB@C:BC@C A?;02C, ?>1C4C20B8 9>3> :@82C >E>;>465==O. ?;82 2C3;5FN B0 4><VH>: =0 AB@C:BC@C V 2;0AB82>ABV AB0;V. !?>:V9=V B0 :8?;OGV AB0;V, WE ?5@52038 9 =54>;V:8. !CB=VABL @>7:8A;5==O AB0;V. %>;>4=>;0<:VABL V 30@OG5;0<:VABL AB0;V, WE ACB=VABL, ?@8G8=8 ?>O28, A?>A>18 CAC=5==O. >;L <0@30=FN 2 AB0;V. 0@:8, AB@C:BC@0, 2;0AB82>ABV, ?>7=0G5==O, C<>28 283>B>2;5==O B0 70AB>AC20==O 1V;8E, ?>;>28=G0AB8E, :>2:8E, AV@8E 728G09=8E V 28A>:><VF=8E G02C=V2. "5@<VG=0 >1@>1:0 AB0;V. ;0A8DV:0FVO 284V2 ". A=>2=V D07>2V ?5@5B2>@5==O 2 AB0;V ?@8 =03@V20==V B0 >E>;>465==V. V03@0<0 V7>B5@<5G=>3> ?5@5B2>@5==O 0CAB5=VBC. !B@C:BC@8 <0@B5=A8B, A>@18B, ?5@;VB, B@>>AB8B, WE 2;0AB82>ABV, C<>28 >45@60==O. A>1;82>ABV <0@B5=A8B=>3> ?5@5B2>@5==O. V4?CA:0==O 7030@B>20=>W AB0;V, ?5@5B2>@5==O ?@8 2V4?CA:0==V. ?;82 ;53CNG8E 5;5<5=BV2 =0 ?5@5B2>@5==O ?V4 G0A 30@BC20==O B0 2V4?CA:0==O. V4?0;5==O AB0;V, 9>3> 2848 B0 @568<8. V4?0;5==O ?5@H>3> B0 4@C3>3> @>4C, ?>2=5 B0 =5?>2=5, AD5@>W487CNG5 2V4?0;5==O, =>@<0;V70FVO. !B@C:BC@0 B0 2;0AB82>ABV AB0;V ?VA;O 2V4?0;5==O B0 =>@<0;V70FVW. 0@BC20==O AB0;V, WW ?@87=0G5==O, @568<8, 2848. !B@C:BC@0 9 2;0AB82>ABV AB0;V ?VA;O 30@BC20==O. 030@B>2C20=VABL B0 ?@>30@B>2C20=VABL AB0;V. 0;8H:>289 0CAB5=VB, >1@>1:0 E>;>4><. !?>A>18 =03@V20==O ?V4 30@BC20==O. 0A>18 70E8ABC AB0;V 2V4 >:8A;5==O. 5D5:B8 30@BC20==O, A?>A>18 WE 70?>1V30==O B0 CAC=5==O. 848 2V4?CA:0==O. @87=0G5==O B0 70AB>AC20==O. A>1;82>ABV AB@C:BC@8 AB0;V ?VA;O 2V4?CA:0==O. >:@0I0==O AB0;V. V4?CA:=0 :@8E:VABL 1-3> B0 2-3> @>4C, A?>A>18 WW 70?>1V30==O B0 CAC=5==O. "5@<><5E0=VG=0 >1@>1:0 AB0;V " 9 ", WW ACB=VABL B0 ?@87=0G5==O. %V<V:>-B5@<VG=0 >1@>1:0 AB0;V F5<5=BC20==O, 07>BC20==O, =VB@>F5<5=BC20==O, 1>@C20==O; ?@87=0G5==O, @568<8, AB@C:BC@0, 2;0AB82>ABV, 30;C7V 70AB>AC20==O. 53>20=V AB0;V. ?;82 ;53CNG8E 5;5<5=BV2 =0 ?>;V<>@DV7< 70;V70, =0 2;0AB82>ABV D5@8BC, =0 :0@1V4>CB2>@5==O, =0 ?5@5B2>@5==O ?@8 =03@V20==V B0 >E>;>465==V. ;0A8DV:0FVO B0 ?>7=0G5==O ;53>20=8E AB0;59. >=AB@C:FV9=V AB0;V, WE :;0A8DV:0FVO, 28<>38 4> =8E, 70AB>AC20==O. &5<5=B>20=V, 1C4V25;L=V, 07>B>20=V, 02B><0B=V, ?>:@0IC20=V, ?@C68==V, ?V4H8?=8:>2V, 7=>A>ABV9:V AB0;V. E A:;04, AB@C:BC@0, 2;0AB82>ABV, 70AB>AC20==O. =AB@C<5=B0;L=V AB0;V, 28<>38 4> =8E, :;0A8DV:0FVO, A:;04, ", AB@C:BC@0, 2;0AB82>ABV. (284:>@V70;L=V AB0;V, WE A:;04, ", 70AB>AC20==O. "25@4V A?;028, WE 3@C?8, A:;04, B5E=>;>3VO >45@60==O, 2;0AB82>ABV, 70AB>AC20==O, ?>7=0G5==O. 5@602VNGV, B5@<>ABV9:V B0 B5@<><VF=V AB0;V, WE A:;04, AB@C:BC@0, 2;0AB82>ABV, 70AB>AC20==O. >;L>@>2V <5B0;8, ?>@V2=O;L=V 2;0AB82>ABV 70;V70, 0;N<V=VN, <V4V, <03=VN, B8B0=C. ;0A8DV:0FVO 0;N<V=VT28E A?;02V2, A?>A>18 WE 7<VF=5==O, >A>1;82>ABV ", AB@C:BC@0, 2;0AB82>ABV, ?>7=0G5==O, 70AB>AC20==O. !?;028 =0 >A=>2V <V4V, <03=VN, B8B0=C. E A:;04, AB@C:BC@0, 2;0AB82>ABV, 70AB>AC20==O. =B8D@8:FV9=V, ?>@>H:>2V, ?>;V<5@=V B0 :><?>78FV9=V <0B5@V0;8. E 1C4>20, 2;0AB82>ABV, 30;C7V 70AB>AC20==O. >@>7VO <5B0;V2. 848 :>@>7VW. !?>A>18 70E8ABC 2V4 :>@>7VW. 0@:V@C20==O AB0;59 728G09=>W O:>ABV, O:VA=8E :>=AB@C:FV9=8E, 2C3;5F528E V=AB@C<5=B0;L=8E, ;53>20=8E :>=AB@C:FV9=8E B0 V=AB@C<5=B0;L=8E, H284:>@V70;L=8E, ?V4H8?=8:>28E, 02B><0B=8E. 0@:V@C20==O B25@48E A?;02V2; AV@8E, :>2:8E B0 28A>:><VF=8E G02C=V2, 0;N<V=VT28E, <03=VT28E, <V4=8E A?;02V2 C @V7=><C AB0=C ?>AB02:8. 81V@ <0@:8 <0B5@V0;C 4;O 283>B>2;5==O 28@>1V2 70 ?52=>N B5E=>;>3VTN, 01> 70 28<>30<8 :>@>7V9=>W ABV9:>ABV. 81V@ A?>A>1C 70E8ABC 2V4 :>@>7VW 28@>1V2 7 40=>3> A?;02C ?@8 ?52=8E C<>20E 5:A?;C0B0FVW. " "# 0B5@80;>2545=85 />4 >1I. @54. ..@70<0A>20.-.:0H8=>AB@>5=85, 1986. 0EB8= ..., 5>=BL520 .. 0B5@80;>2545=85.-.:0H8=>AB@>5=85, 1990. "5E=>;>38O <5B0;;>2 8 :>=AB@C:F8>==K5 <0B5@80;K />4 >1I. @54. ..C7L<8=0.-.:0H8=>AB@>5=85, 1989. 5B>48G=V 2:07V2:8 4> ;01>@0B>@=8E @>1VB 7 :C@AC 0B5@V0;>7=02AB2> 4;O ABC45=BV2 A?5FV0;L=>ABV 15.04/ .#. #ABLO=F52, ./. @0A>;>2.->;B020:>;B.,1992.   HYPERLINK "http://globalteka.ru/" globalteka.ru - @0<>B=>5 8 :0G5AB25==>5 2K?>;=5=85 2A5E 284>2 =0CG=KE @01>B. !:84:8, >@838=0;L=>ABL, :>=B@>;L ?;0380B0, ?@O<>5 >1I5=85 A 02B>@><. ~$.bƀށVHvTVXZІ & F 9r 1$$ 9r 1$^a$ 9r 1$^ & F 9r 1$ 9r 1$`І^,FҌ08Z$ Z 9r 1$`$ 9r 1$^a$ 9r 1$^ 9r h1$^`h & F 9r 1$n0F|~DĹ~"ļd " 9r 1$`"$:<>^*fhlnrtxz~$a$gdpgdp 9r 1$^ & F 9r 1$ $ 9r 1$a$ 9r 1$`ȳzvrl h60bKHhehphpB*CJ aJ phhjhpB*CJ aJ phh~whp0JCJ aJ h~whp0JCJ aJ mH sH (jhpB* CJ UaJ mH phpsH .jhpB* CJ UaJ mH phpsH hpB* CJ aJ mH phpsH h~whpB* CJ aJ php 9r 1$^,&P . A!"S#$% Dd h{< C A23!,L'}ٸ^TfD`!^3!,L'}ٸ^T1j0,xyxp$"54Y\)4ފBQj hjE U2 sB9s<^{W^6S!"Mv%r?&\1ט&mϾ fy;fSԬ\ydz,ƠI~'F1x4@ A[t¦.ޠӏ A`(`4` il BAg4a7[Sgu< WGNлzlM|Kc8Ec9Yq|Ov>qtx>x= hpF@dCd [QM6ӻ8Bq>ZD6(%$BKJ5*6mߩTgV]$LK-# dzLZQ_W&j= dm(Z`֐%ZGB֗m{(/U!N:j{_[ȻRDW&>Jߥo訩= x-UT־R i?).Y^(I; 2H4ܓ@ RA HIyNc08@n7v8 }1`1^tpJ: T:bP|i'ӥLa``qKHO 1h#_Ik%J>IP i[HA7,m1(/Pjhzm&4xIs!MxKCR}l5V;d+ACʡ ԕA]iqR^J8jI)q J$" v\Tq1#&y|~̩@uķ@*_I|r_3o Ad!+{<ƻy'P3J1(m8^u轜R>e4,BcG42ʑ kyp }[`ʁ7F+;tȝAGeh %h4>F }qOVĕ"9$#Z0F jZxOX^TL*wPe0Ҡ$VpNXGP+d2eP?pmSA2E ?(DK{+'~>M|Q:ȇ6fDZL;yh͑ x(:kw^Cx%]K /pAO dDȎ<!tuPuy =є&/Id$dq'} =ݨtRҏ\T^zREC,]tJuMiFU)UwPߘ</Ň?7 ,M#ŃF[T Jq&}#h 47Z(TRV5R"@AĞ6M` ;;.2t'p.&$Tp܇G1x 20k92{-OV 'PB+R)u#7-j*k1V' j3>RmF-jHߦw:5SOj^:;@g'z;u7VZ@GmDԗjcMmJڜ% w)Xiӆ4 ; iu &kPvڝfhN{CѮ(CoBf폶hI%Ez mc(F:bk:!tuGu,t'u2P:S)A(^tHrDu5): QNՍtK7mV(Q .AG?]S = t\%6]'1$5%[d2݆'w4 " NK K, JWPdyP**"'ޠ zi10+挦g\wpfdu@ 2Z ُ;2[wdpYIOyPd32/гj݃,0YaoEVS^d:|TMDV٥Qzg\5bwb~G|iUT:fBcuK??~W5OymF7R<؆r4!n͕1=3iK#D넘ZP3 (ĸTN&Gde"q§΄k8+9 qgd TGO?ۣ'@_57p§Կ* g|&N%;ك|Y.'$e!i-ȴ#O+|(OsK-Z6w<ݼ9} ̖sOP8Yl*}/KyVgz99R#*-n^dO@&<qȜ#B&h5C{?>CuYy b|o2>w?i ,@AVf>b 2KJ ʧ\VsyӏkJ>u [r $Wrc%cXȍg秓؛أcث߰w籇簗 ۓcxZڎv3 u|8X'`X <0ǂ_ 0J6 [zog{s,l6򼞺s dqraxvI]IK7s#`?]muwѩSCx@C3VO2w@{:T &?='1T Y 2z;de ]xF}Ay,OQ4FbhOURI'qRP2pn?*S|S1$\-üy^E+V1s uDTD(V䅅4.Ur9+jk[~VEPeWB{Yȹ@_'cܧrXd(I?_Qށ-h_pIX%"Py8,qRkP`B& f(B}[@#Evs|1-Wm^kg^<*blAμ$8A= ?@NA;o8 q~1|<!hr# ?8􌀾/7'b077vյg(Kr+AVs!Y{-k9<5W}s|s>h~3̄Y;bo5ߟ/՝yw54-I'q80G{[ˑfdr2vY/adAt\[F3z׋]O׾va?wG/F*U~yo6Kڿ 粿`: 氿`[ҫP/цɹ/mDZg~+YzI8[䲿p{eʴ9/Vhr eCdɰ~;a,klzK^"FLIOI"9/VhrѰr.8:};1fU4_ar_4ۈh~+Yzo\ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijlmnopqruz{|}~Root Entry Fw@Data kWordDocument.ObjectPool0_967561465C5ڐs0@Ole PIC LMETA y1 Ln" LOh+'Oh+'0n" 6   q - "-$R8:<=?@BCE K K M O R U X Z \^adgjmpsv  /01245789s+s+p-n.k0i1f3c4`6^7bKaL`L^M[NYPVQTRSSFBDCAD>E;G8H5I2J/K0_0_.`,`)a&b$c!c dQRRS TTUUVjjjjkkkkkXXXXXXXXXkkkkkjjjjVUUTTSSRQcccbba`__KJ|IyHvGsFpEmCkB^S^R\RZQWOUNRMPLOKS7Q6N5L3I2F0C.A->+/9.9-8+6)5'3$2"0!/)'$"  vvtqnkhea^\[YWTQOLKEDCB@?=<:88 "----$B875421/.,&%$" ~{yweedb`^\ZYdba_]"[$X&V)U!B"A#@%?'=)<,:.9/8>Fk/m.p-s,v*y)|('&   "$'*,/0/&2'5(7):*=+@,C.F/SSUW Y"\#^$a%b&^:`;c<e>h?kAmCpDsF889;<>?ABUUVXZ\^`bdYZ[\^`bdewy{}     " % &,./1245788----$6653 1.$+0';"FQ\f pzxk_RE8+|zupmff\_QYFT;O0J$FC @><;;;<>@CFJuOjT_YU_Jf@m7u.|% +8ER_kx %.7@J U_ju"'+.13566--- "-%6653 1.$+0';"FQ\f pzxk_RE8+|zupmff\_QYFT;O0J$FC @><;;;<>@CFJuOjT_YU_Jf@m7u.|% +8ER_kx %.7@J U_ju"'+.13566---->$pnmkigeddoonlkjihhgSSSSSSSSSg g hhijklnoood0e2g3i5k7m9o;p<p<1124567889MMMMMMMMM998876542111<;9753100 --- "-V%pnmkigeddoonlkjihhgggSSSSSSSSSg g hhijklnoood0e2g3i5k7m9o;p<p<112456788999MMMMMMMMM998876542111<;9753100  ----$A!.:EOX_ftkfoWqHr8q)ok f_XOE:.!wlbYQKF B?)?8?HBWFfKtQYblw--- "-%A!.:EOX_ftkfoWqHr8q)ok f_XOE:.!wlbYQKF B?)?8?HBWFfKtQYblw----$A|x soic]V"O#H%@%8%0#)"!  !)08@HOV]ciosx|--- "-%A|x soic]V"O#H%@%8%0#)"!  !)08@HOV]ciosx|----F$!-,)%{wtstw{%),---- "-F%!-,)%{wtstw{%),-----F$!     --- "-F%!     ---Times New Roman Cyr-"System----Times New Roman Cyr- . 2 )--&&Times New Roman Cyr-----&&Times New Roman Cyr- . 2 <--||Times New Roman Cyr-----||Times New Roman Cyr- . 2 V--Times New Roman Cyr-----Times New Roman Cyr- . 2 - -Times New Roman Cyr- -- --Times New Roman Cyr- . 2 - -``Times New Roman Cyr- -- --``Times New Roman Cyr- . 2 - -Times New Roman Cyr- -- --Times New Roman Cyr- . 2 (- -Times New Roman Cyr- -- --Times New Roman Cyr- . 2 T- -Times New Roman Cyr- -- --Times New Roman Cyr- . 2 q--Times New Roman Cyr-----Times New Roman Cyr- . 2 ~-,Times New Roman Cyr----,Times New Roman Cyr- .'2 E3V:;/,4373;:-- "-6%k/m.p-s,v*y)|('&   "$'*,/0/&/&2'5(7):*=+@,C.F/SSUW Y"\#^$a%b&^:^:`;c<e>h?kAmCpDsF889;<>?ABUUVXZ\^`bdYZ[\^`bdewwy{}     " % &,,/258;>BE K K M O R U X Z \^^adgjmpsv   /01245789s+s+p-n.k0i1f3c4`6^7bKaL`L^M[NYPVQTRSSFBFBDCAD>E;G8H5I2J/K0_0_.`,`)a&b$c!c dQQRRS TTUUVjjjjkkkkkXXXXXXXXXXkkkkkjjjjVVUUTTSSRQcccbba`__KKJ|IyHvGsFpEmCkB^S^R\RZQWOUNRMPLOKS7S7Q6N5L3I2F0C.A->+/9.9-8+6)5'3$2"0!/))'$"  vvtqnkhea^\[YWTQOLKEDB?<963/,&%$" ~{yweedb`^\ZYddba_]"[$X&V)U!B"A#@%?'=)<,:.9/8>F--"Times New Roman Cyr----"Times New Roman Cyr- .2 `:4E57&-ObjInfo CorelDRAWHDRAWBITMAPS @@STREAMSLISTRIFFHCDR8vrsn LISTdoc pfrdmcfg Q-p8Wffffffi@ffffffi@?88d~1 dLISTTfnttfont@Marlettfont& Times New Roman Cyrlnkt44 4@n`bLISTXfiltLIST0filcfild$[d@<LISTdfilcfildX[@<2ddLISTtfilcfildhx[@<?W2f2fdLIST0filcfild$[f@<LISTfilcfildp[LIST0filcfild$_cdLIST0filcfild$hJLIST0filcfild$XNLIST0filcfild$׉LISTotltoutld??d@<outl`2d??outld??d@doutl[d??d@<outlP[??f@<LISTt stlt [[X[p[x[[[[J@@@Ͻ r_P 2Q [[@B@B@B' -[c9 V? c5 ncd/i .0H`x p`Q A[J@@@![J@;0x[ [![[`[J@;0[ [![[[J@;00[H [6x[[ [J@;0[ [?[P[[[[ ([[ X[[$$[[P[x[Bullet1[[[x[Bullet2[([[x[Bullet3[X[@[x[Special Bullet1`[[[x[Special Bullet2[[[x[Special Bullet3 [[x[Default Paragraph Text[x[[[[[/i[[[[0[Default Artistic Text[x[[[[[p[Default GraphicX[[0[Ͻh0[P@0[LISTuil LISTpageflgs@bboxLISTgobjLIST^layrflgsLISTFlgobloda99 (4928KddGridLIST`layrflgs LISTHlgobloda;; (4;28KddGuidesLIST`layrflgsLISTHlgobloda<< (4<L dDesktopLIST`layrflgsLISTHlgobloda<< (4<L dLayer 1LIST$lgoblodaLIST@3pageflgsbbox[>obbx [>[> LIST2gobjLISTPlayrflgsLIST8lgobloda,, ,28KddLISTPlayrflgs LIST8lgobloda,, ,28KddLISTPlayrflgsLIST8lgobloda,, ,L dLIST1layrflgsLIST8lgobloda,, ,L dLIST6obj spndflgs bbox[>? +.Z obbx [>? +.Z [>? +.Z usdnLIST$lgobloda||8X\`dhltx| d..>@vp[[ftil0??LIST\trfltrfdPPP???t'Atxsm??t'A@LIST obj flgs bboxobbx N usdnLIST0 lgobloda 4PTX\` d.p[;N* 0m #  ' B Кb Кb Tn /} wĈ HE HE 2P -,S .h .h jH ,S ,S DG HE 8Ĉ 8Ĉ v Xo b m m  # # |9 Ԍ L* bDl bDl vj6 B* p p $4S /& m ؀ ؀ cn6 z& ~2v|3vd@O$~FL~FL(&̈j<̈j<x R ĐF 4F 4 o" 8W R TP ZH : 0: 0 t y .y - x H <[ʃ ,cʃ ,c (x ^ s r 5 >|+ Ε | | >R@ R@ NB 0gNB R@ v &|+ Z|+ Z" ؖ ? x ʟx ʟ #ʃ H H p d y < " lS: : Nb Nb +F X ֟" " & ƩF d dƩlPë.2~$$h[ k!~28zDzD0P mNj mPix7I0B@B@.^ bD,LL•,}jBj^GZhmj` F0N8d%%lGlG.h--"%wdwd9PB2К BhaBha~$GGvp["2zN8k,8k,$4X@00vDBNjNN~L44D}6}6KtUv00r({&/&/"^^ԢbRR Ԡ ԠJh"Nb`:`:Ϋ6=6= w"vP++ "ȠΫЪ6Z&&"pHovHotJnJnD]Ho<<:`|Ε̖ P+Ϋs"^"^$bH+,cP:\P:\(Ė6.v`1j@RЌ R8W8WrbR4ĐĐb.&j<&&n80FLvvDLI}v5& 5& ؞p ؀ B DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDXNftil0??LIST\trfltrfdPPP?~$%[ AƩ?K'ALIST|obj spndflgs bbox[> oobbx [> o[> ousdnLIST$lgobloda||8X\`dhltx| d..>h6x{[[ftil0??LIST\trfltrfdPPP???c[[ftil0??LIST\trfltrfdPPP??Z%?ܭ%Atxsmn?Z%?ܭ%A N 㳿q|@R;G@C5-123 1(Hp/@LISTobj flgs bboxcf SP obbx cf SP U`߯ ZL usdnLISTlgobloda0HLPT dp[a p.!.l[4l[*|l[!&p&&tYtY*|tY4.p. _cftil0??LIST\trfltrfdPPP?~dbAƩ?H)ALISTobj flgs bboxU 'obbx U ' x+busdnLISTlgobloda0HLPT dp[ p|| *| Vd p F 4Vd4*|4F|p| hJftil0??LIST\trfltrfdPPP?~dbAƩ?H)ALISTobj flgs bbox ޕ obbx ޕ ` W usdnLISTlgobloda0HLPT dp[ P*p8_*p7x8_PhMx7hM*pP*p hJftil0??LIST\trfltrfdPPP?~$%[ AƩ?K'ALISTobj spnd`bflgs bbox ˓$ obbx ˓$ JD usdnLISTlgobloda0HLPT dp[~ PĨ Ĩe%e7e`I \P\\G`IG7G%ĨPĨ ׉ftil0??LIST\trfltrfdPPP?~$%[ AƩ?K'ALISTobj flgs bbox~ =}obbx ~ =}< #zusdnLIST2lgobloda0HLPT dp[cYl]3T>n³H³H³H.>> J,y2>>> ̪ ) )$&|\|U |U|UܨEEԪԪn#Fr^d^f^d^f^d^fԬЪԬ+Ԭ+ԬvV^ftW\g Lo ʯ ̮ ʯܠJn^ȪrZȪp[*~T<<<Ȩ0ȨLȨȨ<0>0N"HkЦڡЦڡЦڡ B,nV(L*LrPeOOO%J JJJj^l] DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH_cftil0??LIST\trfltrfdPPP?~dbAƩ?H)ALISTobj flgs bboxGPXOobbx GPXOL \usdnLISTlgobloda0HLPT dp[p[ P $ 7 TK h P h h ֥TK֥7֥$P hJftil0??LIST\trfltrfdPPP?~$%[ AƩ?K'ALISTobj flgs bboxF obbx F F usdnLISTlgobloda0HLPT dp[hScJn5JnH[JnHo<<:`|Ε̖ P+Ϋs"^"^$bH+,cP:\P:\(Ė6.v`1j@RЌ R8W8WrbR4ĐĐb.&j<&&n80FLvvDLI}v5& 5& ؞p ؀ B N* 0m #  ' B Кb Кb Tn /} wĈ HE HE 2P -,S .h .h jH ,S ,S DG HE 8Ĉ 8Ĉ v Xo b m m  # # |9 Ԍ L* bDl bDl vj6 B* p p $4S /& m ؀ ؀ cn6 z& ~2v|3vd@O$~FL~FL(&̈j<̈j<x R ĐF 4F 4 o" 8W R TP ZH : 0: 0 t y .y - x H <[ʃ ,cʃ ,c (x ^ s r 5 >|+ Ε | | >R@ R@ PA PA B^PA 5Jn5 DDDDDDDDDDDDDDDDTDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH׉`ftil0??LIST\trfltrfdPPP?~$%[ AƩ?K'ALISTTobj flgs bboxF obbx F F usdnLISTlgoblodaGG0HLPT?CG dp[hacPA 5PA PA 0R@ v &|+ Z|+ Z" ؖ ? x ʟx ʟ #ʃ H H p d y < " lS: : Nb Nb +F X ֟" " & ƩF d dƩlPë.2~$$h[ k!~28zDzD0P mNj mPix7I0B@B@.^ bD,LL•,}jBj^GZhmj` F0N8d%%lGlG.h--"%wdwd9PB2К BhaBha~$GGvp["2zN8k,8k,$4X@00vDBNjNN~L44D}6}6KtUv00r({&/&/"^^ԢbRR Ԡ ԠJh"Nb`:`:Ϋ6=6= w"vP++ "ȠΫЪ6Z&&"pHovHotJn4Jn Jn5PA 5 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH׉`ftil0??LIST\trfltrfdPPP?~$%[ AƩ?K'Asumi,kSMsSM STREAMSLISTDRAWPATTERNS @@STREAMSLISTSummaryInformation( $ 0 < H T`hpx CORELDRW1@@@;jN@ /">CDR8Oh+'0qN4/rryVjbՌy!(oI]Ov{s3ɏP5"_*KeMTm /)*f4sŖomٖomٖo_շЯDhO˛ږ7>~w#_#i{]I[ޗI[ޛI[ޟJ[ޣ]J[ާ|Tܥ4ߣl:?myіmyіOZVLڬԝL?ؽvduC^9y[DDyK yK Dhttp://globalteka.ru/yX;H,]ą'c1Table7SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjr ( H T ` lx̳ Normal17Microsoft Office Word@n٢B@ru0@t,@ܤ D՜.+,D՜.+,T hp  )cP ̳  8@ _PID_HLINKSAdhttp://globalteka.ru/ F Microsoft Word 97-2003^ 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH:`: 1KG=K9_HmHsHtH"B@B 03>;>2>: 1$$@&a$CJ$P@P 03>;>2>: 2$$@&a$5CJ mH"sH"uH@H 03>;>2>: 3$@&CJmH"sH"uN@N 03>;>2>: 4$$@&a$CJmH"sH"uBA`B A=>2=>9 H@8DB 0170F0\i\ 1KG=0O B01;8F0 :V 44 la .k . 5B A?8A:0 b@b 05@E=89 :>;>=B8BC;1$ 9r CJKHmH"sH"uJ @J p086=89 :>;>=B8BC; E$HoH p086=89 :>;>=B8BC; =0:tH"Zo!Z p05@E=89 :>;>=B8BC; =0:CJKHmH"sH"tH"J@2J p0 "5:AB 2K=>A:8CJOJQJ^JaJToAT p0"5:AB 2K=>A:8 =0:CJOJQJ^JaJtH":U`Q: p0 8?5@AAK;:0 >*B*phPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VCWNIA!ޝ}7/݉%BR7Hw9!p<Ǥፉ.EB\ /T*Y>,cy'$gC."Vso+C1OǓt}8>V3mBb%DWs'O''Gw ~lh;UM!DzŬ;C K^ysJJ1KRμ)~.ک/ Y\n9?[]67)qnpJOF$ w;fCLL&׸m%]V%z-{ v8Ҩm-.xo(-ms~ۜ|s>Ͼ%O04h=یщ!eƌ\f :C*OiIA 64HpUa7 UO3 d:(fA@٣>N"Hhp&hA38 )SUUR'V5&HM.6xpyn,ބ!h^^Z4~0#w,,& g"Ic힍Q)˕C6%^+Hk!$A*#.D)irdq8Y^}q~C>Np%uJx?+al|zf[Ux5b>c!:M (MkIVEpYPҍN2$ÿ -.h۴"P6T{T 6]u̒VhVnR+n;)ȔbL X6Y`+qB]( 0H1$6_[s)k8Tm Aa?R d ڒɾ0{eRF& Ī't\{BHuM6`pGϽO+!XoN'^[crh2*tW<{1U+l_QSncX<)Q(wJH ٯ#zCm>nhf6t}M&ʺ6ײ'\gkNS:;\qN-S;kǺ"{DailL`̗/޿ ^o#I&%0]SPV!] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!^}-theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] YQE ,bW-35:h N -8DRR~І"./01246789defgiYQ: 1?X8@0( B S ? _Hlt310206484PZQ@PZQ%&'()*+,5 H D w!ZQ9 M J }!ZQC*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsmetricconverter 16 :168 :2,5 <<25 :26 <<40 :5 <<9 << ProductIDqzv}.9kmsvxz  2 5 R U ) K M H J \ _ CGnr)-ilmqt{(/V!a!##$$7&E&'(8(?(....22n7s7Q8_8N;X;I=O=vCCCCDDDDDE EEHEREEEEEGGHHlIwINO O O OOO(O*O8O@OFO\OoOqOOOOOOOOOOOOOOOOZPcPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPQQ QQ$Q/Q7Q9Q?Q@QGQWQZQ KLac./Tasy`c '(Q]}~,..ABUVGI' ) a c 6 7 a b J K  C D ` a #%y{24subcQR%&EF 23wxJK,-ABrs>?:;RTmo`b&(hjLMde 3424GHsuNP L N h i !!""""######$$6$8$O$Q$$$$$(%*%}%%%%& &&&&&''('''7(8((($)%)))/*0***6+8+K+L+++++++,,,,,,,, -!-i-j---------. ...:.;.....//$/%/V/W/{/|/////00X0Y0?1@11111z2{222@4A444o6p6*7+78888/9099999::;;<<<<==_=`=>>>>??@@oApAfBgBBBDDcEdEFFPGQGGG0H1HHHIIJJKKhKiKKK9L:LLLLLNNNNNNNN?O@OOOOOPPPPPPPPPPPPQSQWQZQ3,0 7 ; K D a u&FxjM 4N i !!"#&&&('n''(%)l))*L+-;.../%/W//1@1v11<2{24A4446p688NNPPPPPPPPPQUQWQZQPPPPPPPPPTQWQZQ j8d{~KΌ&ag|]1Ʈ^nC24+C2_D RB:dj@WY/Zrp^@Y*zhT88^8`o(.88^8`o(.88^8`o(.88^8`o(.88^8`o(.88^8`o(-88^8`o(.88^8`o(.88^8`o(.88^8`o(. jY/Zr|]1nC28d{K&aC2_D*zB:d oz9J60bpePP@((YQ(((vUnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx ArialYUniversalMath1 BTSymbolI SansSerifSymbol5. .[`)TahomaA$BCambria Math"qhª,&Vg, D) D)24cPcP 2qHX? z9J2!xx V=VAB5@AB2> >A2VB8 #:@0W=8!, =0B>;89 0A8;L528G025;4     MSWordDocWord.Document.89q