Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Определение показателя адиабаты воздуха методом Клемана-Дезорма: Метод, указ. / Сост.: Е.А. Будовских, В.А. Петрунин, Н.Н. Назарова, В.Е. Громов: СибГИУ.- Новокузнецк, 2001.- 13 (4)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ДАВЛЕНИИ К ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ОБЪЁМЕ (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСПЕРСИИ ПРИЗМЫ И ДИСПЕРСИИ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА (5)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА ПОГАСАНИЯ В КРИСТАЛЛЕ С ПО-МОЩЬЮ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО МИКРОСКОПА Лабораторный практикум по курсу "Общая физика" (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 7. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА. ПРОВЕРКА ЗАКОНА МАЛЮСА (6)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа № 7. ИЗУЧЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПОЛЯРИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ САХАРИМЕТРА (5)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 6. ДИФРАКЦИЯ ЛАЗЕРНОГО СВЕТА НА ЩЕЛИ (6)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Методичні вказівки до виконання і захисту магістерської роботи студентами спеціальності 08.050104. «Фінанси»

Методичні вказівки до виконання ізахисту магістерської роботи студентами спеціальності 08.050104. «Фінанси» –Полтава: ПолтНТУ, 2007.-   34 с.

 

 

ЗМІСТ

 

1. Мета,завдання та основні вимоги до виконання магістерської роботи.........4

2.Організаційно-методичні положення щодо  виконання та захисту магістерської роботи...............................................................................................6

3. Вибір,обґрунтування теми  і  складання плану магістерської роботи..........8

4.Методичні    рекомендації    до    побудовиструктури та виконання    окремих  розділів магістерської роботи  ..............................................................................11

4.1. Побудова структури магістерської роботи…………………………….…..11

4.2. Загальні вимогидо оформлення магістерської роботи …………...............14

4.3. Правила поданняілюстрацій ……………………………..…………….…. 19

4.4. Подання таблиць ………………………………………………………….... 20

4.5. Загальні правила подання формул………………………………………... 22

4.6. Загальні правила  цитування та посилання на використані джерела …... 24

4.7. Оформлення списку використаних джерел…………………………….… 26

4.8. Правила оформлення додатків……………………………………………. 27

5. Підготовка реферату …………………………………………………………. 27

 

6. Підготовкавідзиву  та рецензії........................................................................28

7. Підготовка дозахисту та організація захисту магістерської роботи ...........29

  Додатки................................................................................................................31 Размер файла: 258 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров