Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла SQL: SELECT-ЗАПРОСЫ -АГРЕГИРОВАНИЕ И ГРУППОВЫЕ ФУНКЦИИ Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Автоматизированные информационно-управляющие системы» для студентов специальности 2101 по направлению Т-02 (7)
(Методические материалы)

Значок файла SQL: ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ - команда SELECT Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Автоматизированные информационно-управляющие системы» для студентов специальности 2101 по направлению Т-02 (9)
(Методические материалы)

Значок файла Основы архитектурно-конструктивного проектирования Часть 2 «Основы архитектурного проектирования» (6)
(Методические материалы)

Значок файла Осипов Ю.К. Архитектурные конструкции. Часть I. Фундаменты. Учебное посо-бие / СибГИУ, Новокузнецк, 2003 – 130 стр. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Ряды: методические указания /Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 42 с. (17)
(Методические материалы)

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003. (14)
(Методические материалы)

Значок файла Предел. Непрерывность: Метод. указ. / Сост.: Л.А. Кильман: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. - с. (13)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА"

ЗМІСТ

1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ "організація ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ"

1.1 Мета розрахункової роботи і загальні вимоги до її виконання...........................................................................................4

1.2 Вибір варіанта розрахункової роботи.......................................4

1.3 Порядок викладення матеріалу і оформлення розрахункової

 роботи................................................................................................5

1.4 Порядок рецензування та захисту розрахункової роботи.......6

2 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ..........................8

3 ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ "організація ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ"

3.1 Завдання 1 "Організація простого виробничого процесу в часі"...................................................................................................10

3.2 Завдання 2 "Розрахунок основних параметрів перервно-потокової лінії"................................................................................13

3.3 Завдання 3 "Організація та планування роботи на перервно-потоковій лінії"...............................................................................       .18

3.4 Завдання 4 "Організація паралельного багатоагрегатного обслуговування на потоковій лінії"...............................................27

3.5 Завдання 5 " Техніко-економічне обґрунтування вибору варіанта технологічного процесу "................................................32

3.6 Завдання 6 " Сіткові методи планування і управління ".......36

3.7 Завдання 7 " Організація планово-попереджувального ремонту обладнання ".....................................................................40

ДОДАТОК А .Зразок оформлення титульного аркуша...............46

ДОДАТОК Б.Таблиця Б.1 - Вихідні дані до завдання 1. .............47

ДОДАТОК В .Таблиця В.1 - Річна програма випуску деталей...48

ДОДАТОК Г.Таблиця Г.1 - Вихідні дання до завдання 4...........52

ДОДАТОК Д .Таблиця Д.1 - Вихідні данні до завдання 5..........55

ДОДАТОК Е .Таблиця Е.1 - Вихідні дані до завдання 6............58

ДОДАТОК Ж.Таблиця Ж.1 - Вихідні дані до завдання 7...........60Размер файла: 1002.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров