Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Каталог бесплатных ресурсов

Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Аудит фінансової звітності” для студентів 5курсу денної і 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 8.050106 – „Облік і аудит”

Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
„Аудит фінансової звітності” для студентів 5курсу денної і 6 курсу заочної
форми навчання спеціальності 8.050106 – „Облік і аудит”/ Харк. нац. акад.
міськ. госп-ва. – уклад.: Н.І. Гордієнко – Х.: ХНАМГ, 2010. – 19 с.


Размер файла: 190.65 Кбайт
Тип файла: pdf (Mime Type: application/pdf)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров