Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (21)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (26)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (24)
(Методические материалы)

Значок файла Ресурсно - технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств (13)
(Статьи)

Значок файла Стратегія та напрями розвитку техніко-технологічного сервісу аграрних підприємств регіону (16)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «ГИБКИЙ ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ». (25)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАСКРЫТИЕ ВКУСОВОГО СЕНСОРНОГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ» (41)
(Статьи)

Каталог бесплатных ресурсов

І.П. Каплун, Е.В. Колісніченко та інш. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК з курсу “Інтелектуальна власність” для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання У двох частинах Частина 1

Зміст

                                                                                                 С.

ВСТУП.. 6

Розділ 1 Інтелектуальна власність як право на результат творчої діяльності людини  8

1.1 Поняття і види права інтелектуальної власності 8

1.2 Об’єкти права інтелектуальної власності 10

1.3 Суб’єкти права інтелектуальної власності 12

1.3.1 Загальні положення. 12

1.3.2 Автори - творці об'єктів права інтелектуальної власності 13

1.3.3 Заявник. 19

1.3.4 Правонаступники як суб'єкти права  інтелектуальної власності 22

1.4 Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку держави  23

1.5 Система джерел законодавства у сфері інтелектуальної власності 28

1.6 Державна система правової охорони інтелектуальної власності в Україні…………     35

Розділ 2 Авторське право. 39

2.1 Поняття і джерела авторського права. 39

2.2 Об’єкти авторського права. 41

2.3 Суб’єкти авторського права. 43

2.4 Зміст та види авторського права. 48

2.4.1 Особисті немайнові права. 49

2.4.2 Майнові права авторів. 53

2.4.3 Право слідування. 57

2.5 Передача майнових прав. 57

2.5.1 Матеріально-правові вимоги, що висуваються до авторських договорів  60

2.5.2 Авторський договір. 61

2.5.3 Умови авторського договору. 65

2.5.4 Відповідальність сторін за порушення авторського договору  67

2.5.5 Припинення дії авторського договору. 68

Розділ 3 СУМІЖНІ ПРАВА.. 70

3.1 Поняття суміжних прав. 70

3.2 Суб’єкти суміжних прав. 71

3.3 Суб’єктивні суміжні права. 72

3.4 Термін дії суміжних прав. 73

3.5 Права власників суміжних прав. 74

3.5.1 Права виконавця. 74

3.5.2 Права виробників фонограм або відеограм.. 75

3.5.3 Права організацій ефірного мовлення. 76

Розділ 4 ЗАХИСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ   77

4.1 Види порушень авторського права і суміжних прав. 78

4.2 Способи цивільно-правового захисту. 80

Розділ 5 ПРОМИСЛОВА ВЛАСНІСТЬ. 82

5.1 Об'єкти патентного права. 82

5.1.1 Винахід. 82

5.1.2 Корисна модель. 87

5.1.3 Промисловий зразок. 89

5.2 Суб'єкти патентного права. 91

5.2.1 Автори винаходів, корисних моделей, промислових зразків  91

5.2.2 Патентовласники. 92

5.2.3 Спадкоємці 94

5.3 Оформлення патентних прав. 95

5.3.1 Загальні положення. 95

5.3.2 Складання та подання заявки. 96
Размер файла: 644 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)

Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров