Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Особливості формування конкурентостійкості підприємств торгівлі

Конкурентостійкість за своєю сутністю відбиває характеристику підприємства, отже визначення особливостей даної характеристики у відповідності до галузевої специфіки необхідно розпочинати з дослідження та виокремлення відмінних аспектів функціонування підприємств торгівлі в умовах конкуренції.

Дослідженням сучасного стану та проблем функціонування підприємств торгівлі наймаються багато відомих вчених – економістів. Значний внесок в удосконалення теоретичних аспектів та методологічних положень розвитку торговельних підприємств мають роботи дослідників української наукової школи, таких як А.А. Мазаракі, Л.О. Лігоненко, Н.М. Ушакова, В.В. Апопій, Л.I. Дідківська, Н.О. Голошубова, Н.О. Власова, О.Б. Чернега, П.Ю. Балабан, Н.Г. Міценко та інші [100, 104-113].

Торгівля є досить специфічною галуззю та її необхідно розглядати як систему, яка має наступні ознаки:

-                наявність множини елементів, тобто таких об’єктів, які в межах системи спроможні виконувати функцію, підпорядковану загальній меті;

-                стійкі та цілеспрямовані взаємозв’язки і відносини між елементами;

-                цілісний характер організації за рахунок об’єднання і взаємодії внутрішніх елементів [107].

Роздрібна торгівля – це діяльність з продажу товарів та надання послуг безпосередньо кінцевим споживачам задля їх власного, а не виробничого споживання [114, с.256]. Роздрібна торгівля – складна система, що функціонує в умовах швидко змінного соціально-економічного середовища. Вона постійно враховує потреби і бажання покупців, зміни соціально-економічного середовища, кон’юнктуру і забезпечує необхідний асортимент товарів, додаткових послуг, зручностей [115, с.36].

Торгівля є найбільш мобільною ринковою структурою, яка дозволяє формувати торговельний процес відповідно до вимог споживачів, які постійно змінюються, змін навколишнього середовища й інших впливів, що впливають на бізнеси-процеси. Тому у своїй діяльності підприємства торгівлі повинні використовувати концепцію маркетингу, тобто ринковий підхід до організації підприємницької діяльності. Головна мета маркетингу – орієнтація на споживача, головне завдання – не тільки збільшити попит, а й спробувати впливати на нього так, щоб він відповідав пропозиції. Передбачити, прогнозувати попит можна лише при постійному вивченні запитів споживачів [116]. В загальному розумінні концепцію маркетингу сприймають як систему поглядів, спосіб уявлення тих чи інших явищ у процесі організації та здійснення будь-якої діяльності [117 с. 363].

Слід зазначити, що сутність функціонування будь-якого підприємства визначається переліком функцій, які воно виконує. Тому, вважаємо за доцільне акцентувати увагу на дослідженні функцій, які є характерними саме для підприємств торгівлі.

Деякі науковці виділяють функції роздрібної торгівлі, акцентуючи увагу при цьому на можливості кращого задоволення попиту, за рахунок більш повного збуту продукції підприємства [118]:

1. З огляду на те, що існує велика кількість підприємств роздрібної торгівлі, задоволення потреб споживачів відбувається за місцем проживання або роботи.

2. Завдяки роздрібній торгівлі виробник отримує інформацію про попит, оскільки підприємства торгівлі є найбільш чутливим індикатором регулювання обсягів виробництва.

3. За допомогою роздрібної торгівлі відбувається освоєння нових ринків та здійснюється просування на них товарів.

4. Частково роздрібна торгівля виконує рекламні функції товару виробника.

Інші науковці у якості функцій роздрібної торгівлі виділяють: закупівлю товарів, їх транспортування і зберігання; взяття на себе ризику, фінансову діяльність, інформування ринку й отримання інформації про ринок, підсортування, доопрацювання, надання закупленій продукції товарного вигляду, продаж товарів, після продажне обслуговування покупців [115, с.36].

 
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров