Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Управление качеством. Метод. указ. / Сост.: О.И. Нохрина, Н.В. Ознобихина: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 24 с., 36 ил., 4 табл. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Технико-экономические расчеты процесса изготовления отливок: Метод. указ. / Сост.: Г.Ф. Зайнутдинов: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. - 41 с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА. Методические указания и индивидуальные задания по дисциплине «Высшая математика» для заочников (7)
(Методические материалы)

Значок файла Тексты для развития навыков чтения и говорения на французском языке: Учеб. пособие для студентов I курса технических специальностей / ГОУ ВПО "СибГИУ".– Новокузнецк,2004. – 46 с. (5)
(Методические материалы)

Значок файла Рынок ценных бумаг: Программа, вопросы для самопроверки, экзаменационные вопросы по дисциплинам «Рынок ценных бумаг и биржевое дело», «Операции с ценными бумагами», «Рынок ценных бумаг»: Метод. указ./ Сост.: Е.В. Иванова, Ю.В.Лунева: СибГИУ. – Новокузнецк, 2001. – 49 с. (5)
(Методические материалы)

Значок файла Рынок ценных бумаг: задания и методические указания по выполнению контрольных работ по дисциплинам «Рынок ценных бумаг и биржевое дело», «Операции с ценными бумагами», «Рынок ценных бумаг»: Метод. указ./ Сост.: Е.В. Иванова, Ю.В.Лунева: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 50 с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО КУРСУ «ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА» 2 семестр для студентов-заочников (7)
(Методические материалы)

Фінансова та управлінська технологія впровадження нововведень у діяльність внутрішніх структурних підсистем санаторно-курортних закладів

Визначальним критеріємзапровадження або відхилення певного інноваційного напряму залишається основнапропорція економічного зростання, відповідно до якої темпи підвищення доходівмають випереджати темпи збільшення витрат. З урахуванням численних внутрішніх ізовнішніх факторів, непередбачуваний вплив яких може істотно знизити точністьпрогнозів, а часом і призвести до фатальних для підприємства наслідків,ґрунтовного уточнення потребує методика кількісного аналізу та прогнозуваннязмін співвідношень характеристик динаміки основних параметрів розвиткупідприємства. Варто зазначити, що й сам набір параметрів не є універсальним, авизначається особливостями внутрішнього організаційно-економічного механізмупідприємств та його узгодженістю з інтересами елементів зовнішнього середовища.Одним із таких факторів є глобальна макроекономічна тенденція до зростання цін,яка накладає свій відбиток на діяльність усіх без винятку економічних агентів,і нехтування якою неодмінно спричиняє до значних збитків. Отже, прогнозуванняекономічного ефекту від удосконалення як товару, так і послуги має враховуватизагальноекономічну динаміку зміни індексів цін. Проте цінові коливання тежхарактеризується нестабільністю: періоди стрімкого зростання споживчих цін чергуютьсяіз деяким уповільненням і навіть їхнім зниженням.

У зв’язку з цим для забезпеченняточності прогнозів варто орієнтуватися на такий показник, як коефіцієнтваріації індексу споживчих цін – відхилення (вгору чи вниз) фактичних значеньвід очікуваних. Фінансово-економічні результати господарської діяльності залежновід цінової динаміки значною мірою відтворюють їхню варіацію. Цю закономірністьобов’язково слід врахувати при формуванні кількісних параметрів пропорційностіекономічного зростання здравниць з метою вироблення ефективних фінансовихстратегій, спрямованих на підвищення прибутковості підприємств на засадахінноваційності.

Ми пропонуємо мінімальнодопустимий розмір перевищення темпів зростання доходів над темпами зростаннявитрат встановити на рівні подвійногозначення коефіцієнта варіації індексу цін. Для точного розрахунку цьогопоказника варто використати інформацію Міністерства статистики про динаміку цінінвестицій в основний капітал, про виробництво та розподіл електроенергії, газуі води, а також врахувати індекс споживчих цін на послуги. Адже саме ці факторинайбільшою мірою визначають результативність функціонування санаторно-курортнихзакладів навіть без впровадження будь-яких нововведень. За динамікоюперерахованих макроекономічних показників (інтервал для аналізу повинен міститиінформацію за кожний місяць останніх двох років) обчислюються середньорічнітемпи зростання та коефіцієнти варіації, а з них обираються максимальні.Остання вимога обумовлена необхідністю вибору песимістичних сценаріїв з оглядуна виявлені в ході попереднього аналізу негативні тенденції розвитку санаторіївта загальну економічно-соціальну нестабільність у країні. 

 
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров