Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ряды: методические указания /Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 42 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Предел. Непрерывность: Метод. указ. / Сост.: Л.А. Кильман: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. - с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Неопределенный интеграл: индивидуальные задания / Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова, О.В.Олесюк: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 16 с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Контрольные задания для оценки остаточных знаний по дисциплине «мате- матика»./ Составители И.В. Касымова, В.Б.Королев – ГОУ ВПО «СибГИУ», Но- вокузнецк, 2005.-13с. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Дифференциальные уравнения и их системы./ Составители: Н.Г.Бердова, А.Н.Береснев, В.И.Зимин, Л.М.Калинина, И.В. Касымова, В.А.Панамарев, О.Л.Прошина, К.Ю.Сарычев, Л.Н.Хохлова. – ГОУ ВПО «СибГИУ», Новокузнецк, 2005.-33с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Дифференциальные уравнения: Метод. указ. / сост. В.В. Варламов; ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк (9)
(Методические материалы)

Сучасний стан аграрного виробництва в області

Сучасний стан аграрного виробництва в області

 

 

 

Вінницька областьрозташована в лісостеповій зоні в межах подільської височини. На південномузаході Вінниччини по річці Дністер на ділянці 202 км проходить державний кордонз Республікою Молдова. Область межує з 7 областями України.

Географічне положенняВінниччини, її кліматичні умови та ресурси здавна визначають аграрний розвитокрегіону. Аграрний сектор Вінницької області – один з найпотужніших в Україні.За обсягами виробництва сільськогосподарської продукції область з року в рікпосідає визначне місце в економіці держави. Так, по виробництву валовоїпродукції сільського господарства Вінницька область у 2006 р. займала третємісце в Україні. Питома вага області у загальному обсязі виробництва валовоїпродукції сільського господарства України становила 5,9 %, у тому числірослинництва – 6,5 %, тваринництва – 4,9 %. 

 
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров