Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Пол Джонсон. МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ (15)
(Методические материалы)

Значок файла Конспект текста лекции по дисциплине «статистика» по теме «Экономические индексы» для студентов 3 курса специальности 060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (8)
(Методические материалы)

Значок файла Лекция по дисциплине «Статистика» Тема: «Статистика оборотного капитала» (8)
(Методические материалы)

Значок файла Статистика населения и трудовых ресурсов (9)
(Методические материалы)

Значок файла ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ПО СОЦИОЛОГИИ И ПРИКЛАДНОЙ СОЦИОЛОГИИ для студентов 3 курса специальностей «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Менеджмент организации», обучающихся по традиционной технологии и с применением дистанционной (15)
(Методические материалы)

Значок файла Затраты: их поведение, учет и классификация. Учет коммерческих расходов (15)
(Рефераты)

Значок файла Бухгалтерский учет расчетов с персоналом (14)
(Рефераты)

Вплив вступу до СОТ на зміни інвестиційної привабливості (галузевий аналіз)

Більшістю українських фахівців було усвідомлено необхідність інтеграції України до СОТ [48, с. 51-54; 519, с. 86-91; 55, с. 6-8; 62, с. 34-43; 80, с. 18; 139, с. 21-23; 172, с. 18 та ін.].

У науковому та політичному обігу в Україні існують переважно розрізнені несистематизовані оцінки можливих наслідків її приєднання до СОТ. Проте особливостями прояву останніх, як доводить досвід практично всіх членів СОТ, є те, що непрямі ефекти від членства можуть бути набагато вагомішими за прямі.

Непрямі наслідки пов’язані з посиленням дії стимулів до проведення внутрішніх економічних і політичних реформ, формуванням стабільного та прозорого правового поля, розвитком дієвого конкурентного середовища, що не спотворюватиметься надмірним лобіюванням корпоративних інтересів окремих бізнес-груп, тінізацією економічної діяльності та одним з найвищих у світі рівнів корупції. Це покращить клімат для інвестицій та інновацій, зростання обсягів виробництва, зайнятості, рівня доходів, а отже – сприятиме оптимізації податкової бази, зміцненню державного бюджету та добробуту населення.

Вважається можливим запропонувати термін “зовнішня конкурентоспроможність”, що складається із трьох основних компонентів, пов’язаних із здатністю конкурувати:

– виробника – на певному ринку товару;

– окремих галузей – на регіональному або глобальному ринках;

– національної економіки в цілому – адекватно реагувати на перепади світогосподарської кон’юнктури.

Забезпечення конкурентоспроможності потребує масштабної реструктуризації підприємств й економіки в цілому. Членство України в СОТ означає, що національному господарству доведеться функціонувати й розвиватися на основі власних конкурентних переваг, а не на базі звичних галузевих преференцій та їх законодавчого лобіювання.

На наш погляд, говорити про зникнення цілих галузей після вступу в СОТ неправомірно. Це пов’язано з тим, що нинішня конкуренція між виробниками настільки жорстка, що доводиться відшукувати більш вужчі ніші для окремих конкурентоспроможних видів продукції, які можуть виявитися істотними генераторами зростання. Приміром, конкурентоспроможною на світовому ринку залишається українська авіаційна техніка.

 
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров