Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Правила відкриття рахунків СГД в іноземній валюті

Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається суб'єкту господарювання для зберігання грошей і проведення розрахунків у межах законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті для здійснення поточних операцій, визначених законодавством України, та для зарахування, використання і погашення кредитів (позик, фінансової допомоги) в іноземній валюті.

Для відкриття рахунку в іноземній валюті,  згідно постанови Національного банку України №492 від 12.11.2003р. „Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”,  Суб’єкт господарської діяльності подає до установи банку  слідуючий  пакет документів:

Заява на відкриття рахунку встановленого зразка. (Додаток  А)

Копію належним чином зареєстрованого статуту та усіх змін до нього, засвідчена нотаріально чи органом, який реєструє.

Копію належним чином зареєстрованого засновницького договору (установчого акта / положення) та усіх змін до нього, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально. Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають.

6.      Накази (рішення колегіальних органів управління) про призначення всіх посадових осіб, які мають право першого та другого підписів.

7.      Копія свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади, засвідчена нотаріально чи органом, що видав свідоцтво.

8.      Копія документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчена податковим органом, нотаріально чи працівником банку (Ф.№4-ОПП).

9.      Копію документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку (у разі, якщо підприємство використовує найману працю).

10.  Копія довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємства та організацій України, засвідчену нотаріально, або органом, що видав довідку, або уповноваженим працівником банку .

11.  Копія страхового свідоцтва,  яке видається підприємству Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, засвідчена органом, що видав, нотаріально чи працівником банку, (у разі, якщо підприємство використовує найману працю і є платником страхових внесків) .

12.  Картки із зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження рахунком та  підписання розрахункових документів, завірені нотаріально. У картки включається зразок відбитка печатки підприємства.

13.  Паспорти та довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів посадових осіб, яким надано право підпису розрахункових документів згідно картки зразків підписів.

14.  Договір банківського рахунку.

15.  Заявка – розрахунок для встановлення ліміту залишку готівки в касі (копія ліміту залишку готівки в касі з іншого банку, завірена банком, який встановив ліміт).

Згідно ст.5,6 закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”, частина 3 ст.64 Закону України „Про банки і банківську діяльність”,  а також  гл. 3 п.3.8 Постанови Правління Національного банку України  № 189 від 14.05.2003р. „Про затвердження положення про здійснення банками фінансового  моніторингу” , якщо клієнт є господарським товариством, банк при ідентифікації такого клієнта має  ідентифікувати :

- фізичних осіб, які мають істотну участь (10 і більше % статутного фонду) у цій юридичній особі;

- фізичних осіб, які мають прямий або опосередкований вплив на цю юридичну особу;

- осіб, уповноважених діяти від імені цією юридичної особи. Також згідно листа Націонвального банку  України „Щодо ідентифікації осіб” від 20.11.2003р. № 48-012/589-8601.  Для здійснення вещесказаного, банк має право витребувати у клієнта наступні документи:

1.    Для акціонерних товариств – виписку з реєстру акціонерів з зазначенням фізичних осіб – власників істотної участі або офіційний лист клієнта з зазначенням фізичних осіб – власників істотної участі або лист про їх відсутність за підписом керівника підприємства.

       2.   Офіційний лист клієнта із зазначенням осіб, що мають прямий або опосередкований вплив на його діяльність або лист про їх відсутність.

У разі наявності у клієнта засновників, власників істотної участі, осіб, що мають прямий чи опесередкований вплив – фізичних осіб, необхідно надавати до Банку копії шести сторінок паспортів даних осіб та довідки про присвоєння їм ідентифікаційних номерів, завірені печаткою підприємства та підписом керівника підприємства     

3. Лист про наявність осіб, які мають право впливу на діяльність підприємства.

4. У разі наявності осіб які діють від імені засновників, необхідно надавати до Банку копії довіреностей нотаріально завірених або оригінали довіреностей для зняття копій працівниками банку.

            Якщо клієнт клієнт відмовляється надати документи чи відомості, які необхідні банку для виконання вимог законодавства , чи умисного надання клієнтом неправдивих відомостей про себе, рахунок йому не відкривається. 

            Коли здійснено перевірку документів, що подані до банку для відкриття рахунку, і банк приймає позитивне рішення щодо відкриття рахунку, клієнт перераховує безготівковим шляхом, чи вносить готівкою плату за відкриття рахунку (якщо  винагорода передбачена тарифами банку).

            У першому безготівковомк випадку бухгалтерський запис буде мати вигляд:

Д-т  1200 (А)     Кореспондентський рахунок банку в Національному

                            банку   України 

К-т 6110 (П)     Комісійні    доходи    від    розрахунково-касового

                            обслуговування   клієнтів 

            У другому готівковому випадку бухгалтерський запис буде таким:

Д-т  1001чи 1002  (А)     Банкноти та монети в касі банку 

К-т 6110 (П)                    Комісійні    доходи    від    розрахунково-касового

                                          обслуговування   клієнтів 

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров