Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Методические указания к научно-исследовательской работе студентов по курсу “Социология”. Ч. 1/ Сост.: Е. А. Сафонова: СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. – 45 (3)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации для практических занятий по психологии: Метод. указ./ Сост.: С. Г. Колесов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 29 (9)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по проведению производственной практики (первой). Специальность «Промышленное и гражданское строительство» (290300) (4)
(Методические материалы)

Значок файла Контроль качества бетона. Определение прочности бетона неразру-шающими методами. Методические указания к выполнению лабора-торных работ по курсу «Технология строительных процессов». Специ-альность «Промышленное и гражданское строительство» (290300) (7)
(Методические материалы)

Значок файла Динамика. Тема 6. ПРИНЦИП ВОЗМОЖНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ: Расч. прак./ Сост.: Г.Т. Баранова, Н.И. Михайленко: СибГИУ.-Новокузнецк, 2003.- с (3)
(Методические материалы)

Значок файла Семенихин А.Я. С 30 Технология подземных горных работ: Учебное пособие / А.Я. Семенихин, В.И. Любогощев, Ю.А. Златицкая. – Новокузнецк: СибГИУ, 2003. - 91 с (23)
(Методические материалы)

Значок файла Огнев С.П., Ляховец М.В. Основы теории управления: методические указания. – Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2004. – 45 с (20)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Зарахування готівкової іноземної валюти на рахунок СГД

Операції з готівкою в  валюті не дуже поширені серед юридичних осіб. Але все ж потреба у подібних операціях існує. Слід відзначити, що використання готівкової іноземної валюти дозволяється суб’єктам господарювання тільки в кремих випадках та на  території України регламентується Постановою Правління Національного банку України №119 від 26.03.1998р.

            Іноземна готівкова валюта вносится до каси банку заявкою  на переказ готівки  (Додаток  Б), яка визначена Постановою Правління Національного банку України № 337 від 14.09.03р.

Зараховувати готівкову іноземну валюту на рахунок в іноземній валюті юридичної особи - резидента дозволяється , якщо це валюта, яка:

- отриманна,  як благодійний внесок від нерезидента;

- є сплатою фізичними особами - резидентами та нерезидентами державного мита згідно з чинним законодавством України та зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності. 

 Для внесення готівкової валюти на рахунок юридичної особи через касу банка фізичні особи - нерезиденти  повинні надати до  банку копію митної декларації про ввезення в Україну готівкової іноземної валюти, довідку банку про зняття коштів з рахунку через уповноважений банк України.

Вкладні операції за розподільчими рахунками  СГД через касу банку дозволяються у розмірі суми, що не перевищує 10000 (десять тисяч) доларів США або еквівалент цієї суми в іншій вільно конвертованій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день здійснення операції. Також клієнт банку повинен надати слідуючі документи:

-експортний  договір (контракт) резидента, в якому передбачено повну або часткову оплату нерезидентом у готівковій вільно конвертованій іноземній валюті. При цьому загальна сума, прийнята за одним договором (контрактом), не може перевищувати 10000 (десять тисяч) доларів США або еквівалент цієї суми в іншій вільно конвертованій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день здійснення операції,

- оригіналу митної декларації про ввезення повноважним представником нерезидента - суб'єкта підприємницької діяльності в Україну вільно конвертованої іноземної валюти або довідки про зняття повноважним представником нерезидента - суб'єкта підприємницької діяльності іноземної валюти з картрахунку нерезидента за допомогою платіжної картки міжнародних платіжних систем через уповноважений банк. У митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про зарахування готівкової іноземної валюти на розподільчий рахунок в іноземній валюті, відкритий цим банком клієнту.

 -документа, що підтверджує повноваження, надані представнику нерезидента - суб'єкта підприємницької діяльності, на оплату договору (контракту) готівковою вільно конвертованою іноземною валютою ;

-Копія паспорту фізичної особи або іншого  документа, що його замінює  - повноважного представника нерезидента.

            Копії всіх вищезазначених документів, для паспорта копії сторінок , що містять останнє фото, прізвище та ім'я, інформацію про дату видачі та орган, що видав паспорт, реєстрацію постійного місця проживання громадянина , залишаються у банку, який здійснював операцію.  

Також підлягає зарахуванню на розподільчий рахунок СГД  невикористаний залишок готівкової іноземної валюти, що була отримана юридичною особою - резидентом або представництвом юридичної особи - нерезидента для сплати за витрати на відрядження за кордон чи на експлуатаційні витрати за кордоном, протягом п'яти банківських днів з часу оприбуткування до каси юридичної особи - резидента або представництва юридичної особи - нерезидента.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров