Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів

З метою забезпечення належного виконання Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом" професійні учасники фондового ринку (далі - суб'єкти) призначають працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу (далі - відповідальний працівник).

Відповідальний працівник є особою, на яку покладається координація діяльності із проведення суб'єктом заходів фінансового моніторингу. Відповідальний працівник призначається керівником суб'єкта, є незалежним у своїй діяльності та підзвітним тільки керівникові суб'єкта. На час відсутності відповідального працівника або неможливості виконання покладених на нього обов'язків може бути призначена особа, що виконує його обов'язку. На зазначену особу поширюються права, обов'язки та вимоги, установлені для відповідального працівника.

У випадку недоцільності введення окремої посади відповідальним за проведення фінансового моніторингу може призначатися керівник суб'єкта.

З урахуванням особливостей організаційної структури суб'єкта може бути створений окремий структурний підрозділ з питань проведення фінансового моніторингу. Зазначений підрозділ функціонує відповідно положенню про цей структурний підрозділ, що затверджується керівником суб'єкта. У випадку створення суб'єктом спеціального підрозділу з питань проведення фінансового моніторингу керівником цього підрозділу є відповідальний працівник. При здійсненні фінансового моніторингу відповідальний працівник у межах своєї компетенції самостійно приймає рішення. Посадова інструкція відповідального працівника затверджується керівником суб'єкта.

У випадку незгоди відповідального працівника із вказівками керівника суб'єкта щодо організації системи запобігання легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та інших питань щодо проведення фінансового моніторингу відповідальний працівник може сповістити про це Державний департамент фінансового моніторингу (далі – Держфінмоніторинг України) та  ДКЦПФР із письмовим викладом своїх заперечень.  Суб'єкт зобов'язаний повідомити Держфінмоніторинг об призначення або звільненні відповідального працівника (або особи, що тимчасово виконує його обов'язку) протягом трьох днів з моменту призначення, тимчасового призначення або звільнення. Форма повідомлення про призначення та звільнення відповідального працівника (або особи, що тимчасово виконує його обов'язку) установлюється Держфінмоніторингом України.

Екземпляр Картки реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відділеного підрозділу) та відповідальних осіб з відомостями про призначення та звільнення відповідального працівника (або особи, що тимчасово виконує його обов'язки) може зберігатися разом з повідомленням про результати його обробки протягом п'яти років з дати послання картки до Держфінмоніторингу України. Новостворені суб'єкти відповідальну особу призначають не менше ніж за п'ять робочих днів до проведення першої фінансової операції.

У випадку наявності в суб'єктів відділених підрозділів по поданню керівника відділеного підрозділу, керівник суб'єкта призначає відповідального працівника суб'єкта у відділеному підрозділі. Відповідальний працівник суб'єкта у відділеному підрозділі підзвітний тільки керівникові суб'єкта. Суб'єкт зобов'язаний повідомити Держфінмоніторинг України про призначення або звільнення відповідального працівника суб'єкта у відділеному підрозділі (або особи, що тимчасово виконує його обов'язки) протягом трьох робочих днів з моменту призначення, тимчасового призначення або звільнення.

У випадку недоцільності введення окремої посади відповідальним працівником суб'єкта у відділеному підрозділі за проведення фінансового моніторингу може призначатися керівник відділеного підрозділу суб'єкта або інша посадова особа відділеного підрозділу суб'єкта. 

Посадовим обов'язкам відповідального працівника суб'єкта, зокрема, ставляться:

- розробка та постійне поновлення правил фінансового моніторингу та програм його здійснення;

- забезпечення підготовки, навчання та надання консультацій персоналу щодо виявлення фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, шляхом проведення освітніх та практичних заходів;

- забезпечення дотримання всіма працівниками суб'єкта відповідних правил фінансового моніторингу та програм його здійснення;

- ухвалення рішення про зупинку проведення фінансової операції, якщо його учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, що включена до переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності;

- прийняття відповідно законодавству рішень щодо того, про які операції повинні бути повідомлені Держфінмоніторинг України та правоохоронні органи, та здійснення відповідних повідомлень;

- забезпечення надання інформації з питань фінансового моніторингу на запити Держфінмоніторингу України;

- сприяння представникам ДКЦПФР та Держфінмоніторингу України з питань проведення аналізу фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу;

- інформування керівника про виявлені підозрілі фінансові операції та заходи, які були вжиті, не рідше одного разу на місяць;

- виконання інших обов'язків, передбачених Законом та посадовою інструкцією.

Для виконання відповідальним працівником суб'єкта посадових обов'язків до його повноважень, зокрема, відносять:

- проведення перевірок діяльності суб'єкта (відділеного підрозділу) та його працівників на предмет виконання ними правил фінансового моніторингу та програм його здійснення;

- залучення до проведення заходів фінансового моніторингу та проведення перевірок за цими питаннями будь-яких працівників суб'єкта (відділеного підрозділу), надання їм доручень та вказівок у межах своєї компетенції, обов'язкових до виконання, а також вимоги від них допомоги при проведенні окремих дій;

- одержання пояснень із питань здійснення фінансового моніторингу від працівників суб'єкта (відділеного підрозділу) незалежно від займаних ними посад;  

- одержання доступу до документів та іншої інформації, пов'язаних із проведенням фінансового моніторингу.

Інформування відповідальним працівником керівника суб'єкта про виявлені фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, та заходи, які були вжиті, здійснюється не рідше одного разу на місяць шляхом надання останньому письмової довідки довільної форми.

Перед здійсненням фінансової операції або після його здійснення працівник суб'єкта, що забезпечує здійснення фінансової операції або є відповідальним за проведення фінансового моніторингу, з'ясовує можливість віднесення його до такий, що відповідно законодавству підлягає фінансовому моніторингу, та у випадку виявлення такої фінансової операції того самого дня проводить його реєстрацію.

Щодо фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу, суб'єкт може забезпечити:

- реєстрацію цієї операції в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України та Держфінмоніторингом України;

- вживання заходів, спрямованих на з'ясування суті та мети операції клієнта, у тому числі шляхом витребування додаткових документів та відомостей, які стосуються цієї операції;

- вживання, відповідно до діючого законодавства України, інших заходів з метою належного виконання вимог законів України з питань запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом;

- надання при наявності відповідних ознак Держфінмоніторингу України інформації про цю фінансову операцію та про особи, які брали (беруть) участь у його проведенні.

Реєстрація фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, здійснюється в реєстрі фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, за формою, затвердженої наказом Держфінмоніторингу від 13.05.2003 N 48 "Про затвердження деяких форм, пов'язаних зі здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їхнього заповнення", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 травня 2003 р. за N 394/7715 (форма N 2-ФМ).

Якщо реєстр ведеться в електронній формі, то кожного дня всі нові записи або записи, до яких вносилися зміни протягом робочого дня, роздруковуються. Роздруковані сторінки засвідчують підписом керівника або працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу.

До п'ятого числа кожного місяця роздруковані за попередній місяць сторінки формуються за датами в брошури (брошури прошнуровуються, засвідчують підписами керівника або працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, та печаткою та зберігаються протягом 5 років).

Відповідальний працівник суб'єкта самостійно приймає рішення щ

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров