Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Ефективність використання ресурсного потенціалу (1)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ». (2)
(Статьи)

Значок файла Організація матеріально-технічного забезпечення (1)
(Рефераты)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «НАВЫКИ РАБОТЫ СО ЗДОРОВЬЕМ» (0)
(Статьи)

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (23)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (29)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (26)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Державне регулювання випуску та обігу цінних паперів

Прийнятий Верховною Радою спеціальний Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30 жовтня 1996 року № 475/ 96-ВР містить відповідні положення щодо мети та форм державного регулювання ринку цінних паперів, видів професійної діяльності на фондовому ринку та органів, які здійснюють державне регулювання випуску та обігу цінних паперів.

У ньому відзначається, що державне регулювання ринку цінних паперів здійснюється з метою:

- реалізації єдиної державної політики в сфері випуску та обігу цінних паперів;

- створення умов для ефективної мобілізації та розміщення фінансових ресурсів учасниками ринку цінних паперів з урахуванням інтересів суспільства;

- всебічного захисту прав учасників ринку цінних паперів;

- гарантування прав власності на цінні папери;

- захисту прав учасників фондового ринку; 

- дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог актів законодавства;

- запобігання монополізації та створення умов розвитку сумлінної конкуренції на ринку цінних паперів;

- контролю за прозорістю та відкритістю ринку цінних паперів.

До передбаченого законодавством форм державного регулювання ринку цінних паперів належать:

- прийняття законодавчих та нормативних актів з питань діяльності учасників ринку цінних паперів;

- регулювання випуску та обігу цінних паперів, прав та обов'язків учасників ринку цінних паперів;

- видача ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів та забезпечення контролю за такою діяльністю;

- заборона та зупинка на певний строк (до одного року) професійної діяльності на ринку цінних паперів у випадку відсутності ліцензії на цю діяльність та залучення до відповідальності за здійснення такої діяльності відповідно до діючого законодавства;

- реєстрація емісії цінних паперів та інформація в засобах масової інформації про випуск цінних паперів;

- створення системи захисту прав інвесторів та контролю за дотриманням цих прав емітентами цінних паперів;

- установлення правил та стандартів здійснення операцій на ринку цінних паперів, а також контролю за їхнім дотриманням;

- контроль за процесом ціноутворення на ринку цінних паперів;

- контроль за діяльністю осіб, які обслуговують випуск та обіг цінних паперів; 

- проведення інших заходів щодо державного регулювання та контролю за випуском та обігом цінних паперів.

Здійснювана державою система регулювання фондового ринку виконує три основних функції:

- перша - визначення засадних рис та складених підсистем фондового ринку та ролі учасників цього ринку;

- друга - формування сприятливого законодавчого поля для учасників фондового ринку;

- третя - встановлення відповідальності за дії, які можуть привести до дезорганізації та руйнування фондового ринку, несумлінної конкуренції, шахрайства з фінансовими ресурсами.

Державне регулювання фондового ринку в Україні здійснюється за декількома напрямками. До найголовнішого належать:

- забезпечення обов'язкового оповіщення всієї істотної інформації про ринок цінних паперів;

- ліцензування та регулювання діяльності фінансових посередників на фондовому ринку;

- нагляд за діяльністю організованих систем торгівлі цінними паперами;

- забезпечення прав власників цінних паперів.

На ринку цінних паперів здійснюються конкретні види професійної діяльності, такі як:

- брокерська діяльність - висновку торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів (зокрема договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів від свого ім'я (від імені іншої особи), за дорученням та за рахунок іншої особи;

- дилерська діяльність - висновку торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів щодо цінних паперів від свого ім'я та за свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків, передбачених законом;

- андеррайтинг - розміщення (підписка, продаж) цінних паперів торговцем цінними паперами за дорученням, від імені та за рахунок емітента;

- діяльність із управління цінними паперами - діяльність, що ведеться торговцем цінними паперами від свого ім'я за винагороду протягом певного строку на підставі договору про управління переданими йому цінними паперами та коштом, призначеними для інвестування в цінні папери, а також отриманими в процесі цього управління цінними паперами та коштом, які належать на правах власності установникові управління, у його інтересах або в інтересах визначених ним третіх осіб;

- діяльність із управління активами - професійна діяльність учасника фондового ринку - компанії з управління активами, які ведеться нею за винагороду від власного ім'я або на підставі відповідного договору про управління активами, які належать інституційним інвесторам на правах власності;

- діяльність із управління іпотечним покриттям - діяльність, що здійснюється за винагороду банком або іншою фінансовою установою відповідно до відповідного договору про управління іпотечним покриттям;

- депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів - діяльність із надання послуг щодо збереження цінних паперів, обслуговування правочинів щодо цінних паперів на рахунках хоронителів цінних паперів, а також операцій емітента щодо випущених ними цінних паперів;

- депозитарна діяльність зберігача цінних паперів - діяльність із надання послуг щодо збереження цінних паперів, обслуговування правочинів щодо цінних паперів на рахунках власників цінних паперів;

- діяльність із ведення реєстру власників іменних цінних паперів - збір, фіксація, обробка, збереження та надання даних, які становлять систему реєстру власників іменних цінних паперів, щодо іменних цінних паперів, їхніх емітентів та власників;

- діяльність із організації торгівлі на фондовому ринку - діяльність професійного учасника фондового ринку (організатора торгівлі) зі створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації щодо попиту та пропозицій, проведення регулярних торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами, централізованого висновку та виконання договорів щодо фінансових інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними, та вирішення спорів між членами організатора торгівлі;

- розрахунково-клірингова діяльність - діяльність із визначення взаємних зобов'язань по договорах щодо цінних паперів та розрахунків за ними.

Державне регулювання ринку цінних паперів здійснює ДКЦПФР, що є державним органом, підлеглим Президентові України та підзвітним Верховній Раді України. До системи цього органу входять ДКЦПФР, його центральний апарат та територіальні органи. Інші державні органи здійснюють контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів у межах своїх повноважень, певних чинним законодавством.

1. Санкції, які застосовуються до учасників ринку цінних паперів за порушення законодавства

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров