Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Кредитна політика комерційних банків

Кредитна політика комерційного банку є системою грошово-кредитних заходів, певних фінансових результатів, що проводяться банком для досягнення, і є одним з елементів банківської політики.

На першому етапі реалізації кредитної політики відбувається оцінка макроекономічної ситуації в країні в цілому, регіону роботи потенційних позичальників зокрема, аналізу галузевої динаміки вибраних напрямів кредитування, перевірці готовності персоналу банку до роботи з різними категоріями одержувачів позики, ухвалення ряду внутрішньобанківських нормативних документів. Робота, що проводиться, відбувається поза полем діяльності безпосереднього кредитного підрозділу і відноситься більше до роботи аналітичних і маркетингових служб банку, але присутність цих необхідних, елементів аналізу роблять процес кредитування осмисленим і підготовленим.

Виходячи з проведених досліджень керівництво банку  приймає меморандум кредитної політики на конкретний період (звичайно 1 рік). У цьому документі висловлюються:

Основні напрями кредитної роботи банку на майбутній період, конкретні показники кредитної діяльності (нормативи і ліміти), що забезпечують необхідний рівень рентабельності і захищеності від кредитних ризиків, наприклад [18, с.11]:

 1) співвідношення кредитів і депозитів;

 2) співвідношення власного капіталу і активів;

 3) ліміти сегментів портфеля активів банку в цілому;

 4) ліміти сегментів кредитного портфеля (ліміти на кредитування підприємств однієї галузі, однієї форми власності, одного виду кредитування і т.д.). Звичайно розмір ліміту включає не більше 25 %  від величини загального кредитного портфеля. Збільшення певного сегменту понад ліміт можливо за наявності способів захисту від цього підвищеного кредитного ризику;

 5) клієнтські ліміти:

 а) для акціонерів (пайовиків);

 б) для старих, з певною історією взаємин, клієнтів;

 в) для нових клієнтів;

 г) для неклієнтів банку;

 6) географічні ліміти кредитування (потрібні для банків, що мають іногородні філіали з різним рівнем підготовленості персоналу до проведення якісної кредитної роботи, а також для монобанків, але охочих проводити активні операції в певних регіонах);

 7) вимоги по проведенню роботи із забезпеченням (види застав, стандарти оформлення,  маржа в оцінці і т.д.);

 8) вимоги по документальному оформленню і супроводу кредитів;

 9) планований рівень кредитної маржі і механізми ухвалення рішення про його зміну.

Затверджується Положення про порядок видачі кредитів, де відображається:

 -  організація кредитного процесу;

 -  перелік необхідних документів від позичальника  і стандарти підготовки проектів кредитних договорів;

 -  правила проведення оцінки забезпечення.

Тільки після ухвалення цих документів, що регламентують кредитний процес, можна говорити про внутрішню готовність банку до роботи по кредитуванню.

Кредитна політика комерційного банку ґрунтується на реальних економічних передумовах і джерелах кредитного потенціалу. Для успішної її реалізації банку необхідно вести облік всіх чинників, які надають дію на реалізацію потоків притоки коштів кредитного потенціалу. В зв'язку з цим необхідно розглянути основні чинники, що впливають на ефективність політики банку в частині формування коштів кредитного потенціалу.

До основних форм підвищення джерел кредитного потенціалу відносяться [36, с.148]:

 -  підвищення числа банківських клієнтів;

 -  збільшення коштів існуючих в банку учасників і клієнтів;

 -  зростання організаційної мережі банку;

 -  об'єднання коштів учасників і клієнтів банку за цільовим призначенням (наприклад, створення загального фонду житлового будівництва).

Кошти господарських підприємств і організацій - основний чинник формування кредитного потенціалу. Аналіз і оцінка реальних можливостей до акумуляції коштів у підприємства, з одного боку, і потреб в грошових коштах цього ж підприємства з іншою - найважливіші елементи банківської кредитної політики. У зарубіжній практиці перевага віддається тим клієнтам банку, які цілком свою господарську діяльність здійснюють через даний банк і депонують в ньому все свої грошові кошти.

Для банків особливе значення має більше число постійних клієнтів, оскільки в цьому випадку стабільніше депозити в банку і його ліквідність.

Аналізуючи практику комерційних банків США в частині дотримання ліквідності, відмічено наступне: При хорошій організації роботи по залученню ресурсів не має істотного значення кількісне співвідношення деяких статей активу з привернутими депозитами. Дійсно, нижче процентне співвідношення середньострокових і довгострокових розміщень коштів по активу з привернутими депозитами означає менше, ніж вище співвідношення, якщо в другому випадку забезпечується стабільність депозитів з конкретних джерел на базі давно встановлених традиційних зв'язків.

Економічність, ефективність використання і ліквідність коштів підприємств і організацій безпосередньо відображаються на стабільності кредитного потенціалу банку. В зв'язку з цим банк повинен добре знати діяльність своїх клієнтів, систематично аналізуючи такі його показники, як:

 -  ліквідність балансу;

 -  рентабельність використання коштів, зокрема оборотність оборотних коштів як реальний економічний критерій ступеня ліквідності коштів;

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров