Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Методические указания к научно-исследовательской работе студентов по курсу “Социология”. Ч. 1/ Сост.: Е. А. Сафонова: СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. – 45 (3)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации для практических занятий по психологии: Метод. указ./ Сост.: С. Г. Колесов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 29 (11)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по проведению производственной практики (первой). Специальность «Промышленное и гражданское строительство» (290300) (5)
(Методические материалы)

Значок файла Контроль качества бетона. Определение прочности бетона неразру-шающими методами. Методические указания к выполнению лабора-торных работ по курсу «Технология строительных процессов». Специ-альность «Промышленное и гражданское строительство» (290300) (7)
(Методические материалы)

Значок файла Динамика. Тема 6. ПРИНЦИП ВОЗМОЖНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ: Расч. прак./ Сост.: Г.Т. Баранова, Н.И. Михайленко: СибГИУ.-Новокузнецк, 2003.- с (4)
(Методические материалы)

Значок файла Семенихин А.Я. С 30 Технология подземных горных работ: Учебное пособие / А.Я. Семенихин, В.И. Любогощев, Ю.А. Златицкая. – Новокузнецк: СибГИУ, 2003. - 91 с (24)
(Методические материалы)

Значок файла Огнев С.П., Ляховец М.В. Основы теории управления: методические указания. – Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2004. – 45 с (22)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Рекомендації по удосконаленню організації перевезень пасажирів на маршрутах №279, №287, №290

 

В сучасних умовах перед працівниками пасажирських автотранспорних підприємств стоять задачі по забезпеченню росту доходів одержання прибутку, підвищення якості обслуговування пасажирів. Складність вирішення задач обумовлена тим фактом, що з підвищенням якості обслуговування, ціна на поїздки не збільшується. Отже необхідно знаходити резерви для зниження збитковості міських маршрутів, підвищення рентабельності приміських маршрутів за рахунок техніко- експлуатаційних показників використання автобусів.

 Якість обслуговування пасажирів оцінюється загальними витратами часу на переміщення пасажирів. В багатьох випадках цей час визначається експлуатаційною швидкістю на маршрутах. Для підвищення експлуатаційної швидкості необхідно зменшити час простою на проміжних зупинках та час на кінцевий відстій автобусів.

Час очікування автобуса на зупинці пасажиром залежить від діючого інтервалу руху автобусів, який необхідно скоротити за рахунок регулярності руху автобусів та дотримання графіків руху.

Для забезпечення збільшення доходів від перевезень необхідно виявити причини втрат виручки від роботи автобусів і на підставі цього визначити правильність доведених планів доходів водіям. Для цього потрібно проводити комплексні перевірки і збільшити контроль за роботою водіїв на лінії. Крім штатних контролерів до роботи повинні залучатися нештатні контролери.

Також в дипломному проекті пропонується:

-постійне вивчення та обстеження пасажиропотоків, аналіз характеру їх змін;

-нормування швидкостей руху;

-обргунтований вибір типу і місткості транспортних засобів, раціональне розподілення їх за маршрутами;

-обгрунтований вибір та оптимальне розміщення зупинок;

-складання раціональних маршрутних розкладів, максимально враховуючих зміни пасажиропотоків за годинами доби, днями тижня, сезонами року за допомогою ЕОМ;

-вибір раціональних режимів роботи водіїв;

-покращення збору виручки, систематичний контроль за збором;

-збільшення загальної протяжності годин “пік” до 3-4 годин; 

 


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Обратная связь

Доставка любой диссертации из России и Украины

Вход для партнеров