Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Говорим по-английски: Учебно-методическая разработка. /Сост.: Та- расенко В.Е. и др. ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 28с. (3)
(Методические материалы)

Значок файла Семина О.А. Учебное пособие «Неличные формы глагола» для студентов 1 и 2 курсов, изучающих английский язык (2)
(Методические материалы)

Значок файла Семина О.А. Компьютеры. Часть 1. Учебное пособие для студентов 1 и 2 курсов, изучающих английский язык. /О.А. Семина./ – ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2005. – 166с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла З. В. Егорычева. Инженерная геодезия: Методические указания для студентов специальности 170200 «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» дневной и заочной формы обучения. – Красноярск, изд-во КГТУ, 2002. – 60 с. (1)
(Методические материалы)

Значок файла СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ (1)
(Статьи)

Значок файла ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО ПРОТЕКЦІОНІЗМУ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ (3)
(Статьи)

Значок файла Характеристика контрольно-наглядових повноважень центральних банків романо-германської системи права (3)
(Рефераты)


Заказ научной авторской работы

Мотиваційні аспекти учасників волонтерського руху

Дуже важливо для установ, як державних, так і неурядових, правильно організовувати роботу волонтерів, враховувати специфічні моменти співпраці з ними. Це забезпечить успішне виконання волонтерами завдань соціальної роботи. Часто існує проблема незнання та невміння більшості організацій використовувати волонтерську працю. Перш, ніж набирати волонтерів на роботу, потрібно розробити волонтерську програму, стратегію набору добровольців, підготувати персонал до стосунків з волонтерами, знати, як мотивувати волонтерів, наглядати за їх роботою, оцінювати, визнавати, утримувати тощо.

Структура кожного конкретного мотиву виступає як підстава дії, вчинку людини. Основними функціями мотивів виступають наступні: спонукальна, направляюча, регулююча. Разом зі вказаними слід зазначити стимулюючу, управляючу, організовуючу, контролюючу і захисну функції мотивів.

Рівень морального, соціально, духовного розвитку не малої кількості підлітків та молоді знаходиться на прийнятному рівні для того, щоб будувати плани про майбутній кадровий склад установ соціального захисту державного та недержавного секторів. І хоча відсоток молоді, яку можна вважати потенціалом соціальної сфери, не є занадто високим, все ж таки ми вважаємо за потрібне приділяти увагу цим молодим людям і створювати необхідні умови для набуття ними досвіду соціальної роботи. Поряд з цим не можна забувати про пропаганду волонтерської діяльності не лише на районному та регіональному рівнях, а і підвищувати роль та значимість волонтерської роботи на державному рівні [11, с. 56].

Працюючи з волонтерами, важко не помітити, що вони роблять відчутний внесок в процес роботи організації: підсилюється відчуття командної роботи, згуртованість та натхнення. Ці якості виробляються завдяки колективній праці людей із спільною метою. Їх важливість є дуже високою тому, що вони живлять громадську чи державну організацію для того, щоб вона досягла своїх цілей, впровадила в життя заплановані програми чи проекти. У волонтера можуть зникати інтерес, енергія, винахідливість при виконанні певної роботи, але організатор завжди повинен відчувати чи помічати такий стан своїх волонтерів і створювати такі ситуації, які б стимулювали учасників до нових дій [18, с. 22].

Необхідно зазначити, що організаціям будь якого типу, де залучаються до роботи волонтери, треба приділяти більшу увагу технологіям мотивації, заохочення та утримання волонтерів в організації шляхом проведення тематичних тренінгів, занять, які б давали змогу визначити потреби конкретних волонтерів, задоволення яких удосконалює їхню роботу.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров