Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Ефективність використання ресурсного потенціалу (6)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ». (11)
(Статьи)

Значок файла Організація матеріально-технічного забезпечення (5)
(Рефераты)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «НАВЫКИ РАБОТЫ СО ЗДОРОВЬЕМ» (16)
(Статьи)

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (28)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (39)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (31)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Основні напрями діяльності волонтерів в Україні

Основними напрями волонтерської діяльності в Україні на сьогодні є:

- організація дозвілля молоді;

- залучення волонтерів до масових форм роботи;

- анкетування, опитування, соціологічні дослідження;

- проведення інтелектуальних і розважальних ігор;

- сприяння розширенню світогляду, інтелектуального розвитку дітей-інвалідів;

- робота консультативних пунктів на базі різних закладів та на вулицях міста;

- індивідуальна робота з інвалідами вдома;

- проведення роботи серед молоді;

- розвиток молоді за інтересами і потребами (розвиток творчого потенціалу талановитої молоді);

- навчання молоді;

- проведення зустрічей з молодіжними аудиторіями;

- пропаганда здорового способу життя;

- соціальна реабілітація, попередження та подолання негативних явищ у молодіжному середовищі;

- соціально-психологічне опікунство, соціальний патронаж (діти-інваліди, малозабезпечені, безпритульні діти);

- участь у виїзних акціях [15, с. 74-75].

Основною проблемою діяльності волонтерів на теренах нашої держави є практично повна відсутність законодавчого поля для волонтерської діяльності. У 2006 році було запропоновано Проект Закону України «про волонтерський рух». Згідно Проекту Закону України «Про волонтерський рух» основними напрямами волонтерської діяльності є:

- надання відповідно до Закону України “Про соціальні послуги” допомоги окремим соціальним групам чи особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;

- участь у діяльності, пов’язаній з охороною навколишнього природного середовища, у порядку, встановленому Законом України “Про охорону навколишнього природного середовища”;

- участь в охороні культурної спадщини у порядку, встановленому Законом України “Про охорону культурної спадщини”;

- участь у діяльності, пов’язаній із захистом дітей та молоді, багатодітних сімей, у порядку, встановленому Законом України “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю” [9, с. 14].

На сьогодні волонтерської діяльності в Україні стосуються Закони України “Про соціальні послуги", “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю", “Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004 - 2008 роки", а також постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1895 “Про затвердження Положення про волонтерську діяльність у сфері надання соціальних послуг” та розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 № 225-р “Про утворення Координаційної ради з питань розвитку та підтримки волонтерського руху”.

На думку розробників проекту Закону, важливим є врегулювати статус волонтера, його права та обов'язків, а також сферу його діяльності, а сам закон має визначати "організаційні та правові засади провадження волонтерської діяльності в Україні".

Стаття 1 визначає, що волонтер - "фізична особа, яка добровільно провадить волонтерську діяльність. Волонтерами можуть бути особи, які досягли шістнадцяти років і як виняток (за згодою одного з батьків або особи, що його заміняє) - п’ятнадцяти років". Якщо узгодити з положеннями Цивільного кодексу, то буде логічним встановити можливість займатися волонтерською діяльністю (за згодою батьків) з чотирнадцяти років; [9, с. 18]

Визначення "волонтерська діяльність - будь-яка соціальна, суспільно корисна, систематична і вмотивована неприбуткова діяльність фізичних та юридичних осіб, що провадиться шляхом виконання робіт, надання послуг громадянам, організаціям і суспільству в цілому. Не є волонтерською соціальна, суспільно корисна і вмотивована неприбуткова діяльність, що має одноразовий чи випадковий характер, або яка провадиться на підставі родинних чи дружніх стосунків" є неприйнятним. Запитання викликає наприклад визначення систематичності, вмотивованості діяльності, чому не передбачено надання майнових цінностей як один із шляхів її здійснення, та обмеження щодо дружніх стосунків.

Таке визначення як "волонтерська організація - зареєстроване відповідно до цього Закону об’єднання волонтерів, головною метою якого є провадження волонтерської діяльності" є неприйнятним. На нашу думку, слід звернути увагу, що цей законопроект не розглядає волонтерські організації як громадські організації, на які поширюється закон "Про об'єднання громадян" В цьому законопроекті передбачається особливий порядок реєстрації волонтерських організацій.

Однак на нашу думку цей підхід є неправильним. Слід, скоріше говорити про можливість надання громадським організація статусу волонтерських в тому випадку, коли волонтерська діяльність є одним з напрямків їхньої діяльності. Як альтернативний, хоча й не найкращий варіант, можливо варто, закріпити положення про те, що статус волонтерських громадських організацій і їх спілок визначається відповідно до цього Закону та Закону України "Про об'єднання громадян".

Ч.2 статті 2 передбачає, що "волонтерська діяльність може провадитись у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, захисту прав і свобод громадян тощо" і певним чином перетинається із статтею 23 "напрями волонтерської діяльності" .та дублює її.

Ч. 3 статті 3 "Учасники волонтерської діяльності" забороняє як втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у діяльність волонтерів і волонтерських організацій, так і втручання волонтерів та волонтерських організацій у діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, крім випадків, передбачених цим Законом. Це неприйнятна норма, оскільки, обмежуючи право волонтерів втручатися у діяльність органів влади лише цим проектом закону, ми обмежимо право волонтерів користуватися у своїй діяльності Конституцією та іншими законами (зокрема Законом "Про інформацію", "Про звернення громадян"), адже все. що не згадано у цьому Законі розглядатиметься як незаконне втручання у сенсі статті 3.

Ч. 4 статті 3 "держава сприяє висвітленню у засобах масової інформації діяльності волонтерів і волонтерських організацій" є декларативною, не передбачає жодних заходів такого сприяння і виконана бути не може, оскільки кожний ЗМІ самостійно визначає, які теми висвітлювати [9, с. 20-25].

Координація діяльності волонтерів і волонтерських організацій покладається на спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності, а саме центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики і його територіальні органи (стаття 5). а також забезпечення розвитку волонтерської діяльності у відповідній сфері покладається, в межах їхніх повноважень, на інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

В свою чергу стаття 19 передбачає створення Координаційної ради з питань розвитку та підтримки волонтерської діяльності, яка діятиме на підставі положення затвердженого Кабінетом Міністрів. він же затверджуватиме її склад. На жаль, як свідчить практика, такого роду координаційні ради дуже часто залишаються на папері і не відіграють суттєвого впливу на прийняття рішень у відповідній сфері, а сама координація буде занадто розпорошеною.

Не може не дивувати стаття 6, яка передбачає повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності. До них, серед іншого, відноситься "методичне керівництво діяльністю волонтерів і волонтерських організацій"; сприяння "організації навчання волонтерів та проводить перевірку їх знань і навичок, необхідних для провадження волонтерської діяльності" та "контроль за провадженням волонтерської діяльності".

Ця стаття яскраво свідчить про домінування у розробників законопроекту абсурдної думки про те, що державні органи краще за всіх знають як треба здійснювати волонтерську діяльність, саме тому вона і буде їх навчати як діяти. Нерідко саме активісти громадських організацій які займаються волонтерською діяльністю, можуть багато чого навчити державних чиновників, а не навпаки, ще більш дивовижно виглядає перевірка їхніх знань і навичок державними чиновниками.

Складається враження, що розробники законопроекту дуже слабко уявляють можливості залучення волонтерів. Зокрема, якщо хоча б звернутися до напрямків передбачених статтею 23, то залишається лише дивуватися і запитувати себе чого і як державні чиновники будуть навчати для надання допомоги окремим соціальним групам чи особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; або для участі у діяльності, пов’язаній з охороною навколишнього природного середовища, нерідко від державних агентів, зокрема у випадку з Ташлицькою ГАЕС, або для участі в охороні культурної спадщини, до руйнування якої також прикладають руку представники держави.

Цю статтю розвиває стаття 11, причому вона сама собі суперечить. Якщо ч.1 передбачає отримання знань і навичок, необхідних для провадження волонтерської діяльності на підготовчих курсах (під час інструктажу) або шляхом самоосвіти. то вже ч. 2 вимагає подання "засвідченої належним чином" (напевно нотаріально за грубі гроші) копії документа про освіту, в разі якщо провадження волонтерської діяльності передбачає наявність відповідного рівня кваліфікації волонтера (які це випадки залишається лише здогадуватися). Якщо це не допоможе, то знання і навички перевірять за місцем провадження волонтерської діяльності (ч.3), однак знов-таки коли це потрібно перевіряти і з якою метою залишається лише здогадуватися.

Незрозуміло, чому серед низки прав волонтера стаття 7 передбачає право на забезпечення у разі необхідності спеціальним одягом, взуттям та інвентарем, велосипедами, проїзними квитками у міському транспорті загального призначення, обмежуючи можливість надання волонтерам у разі необхідності іншими транспортними засобами, наприклад автомобілів, гелікоптерів чи проїзних квитків для приміського чи міжміського транспорту.

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров