Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Неразрушающие методы контроля Ультразвуковая дефектоскопия отливок Методические указания к выполнению практических занятий по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация» Специальность «Литейное производство черных и цветных металлов» (110400), специализации (110401) и (110403) (6)
(Методические материалы)

Значок файла Муфта включения с поворотной шпонкой кривошипного пресса: Метод. указ. / Сост. В.А. Воскресенский, СибГИУ. - Новокуз-нецк, 2004. - 4 с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Материальный и тепловой баланс ваграночной плавки. Методические указания /Составители: Н. И. Таран, Н. И. Швидков. СибГИУ – Новокузнецк, 2004. – 30с (9)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение конструкции и работы лабораторного прокатного стана дуо «200» :Метод. указ. / Сост.: В.А. Воскресенский, В.В. Почетуха: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003. - 8 с (10)
(Методические материалы)

Значок файла Дипломное проектирование: Метод. указ. / Сост.: И.К.Коротких, А.А.Усольцев, А.И.Куценко: СибГИУ - Новокузнецк, 2004- 21 с (8)
(Методические материалы)

Значок файла Влияние времени перемешивания смеси на ее прочность в сыром состоянии и газопроницаемость: метод. указ./ Сост.: Климов В.Я. – СибГИУ: Новокузнецк, 2004. – 8 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Вероятностно-статистический анализ эксперимента: Метод. указ. / Сост.: О.Г. Приходько: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк. 2004. – 18 с., ил. (8)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Механізм формування і розподілу прибутку підприємства та його розподілу

Розглянемо процес формування прибутку від операційної діяльності. Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, яка пов’язана з виробництвом і реалізацією продукції (робіт, послуг), забезпечує основну частку доходу і є головною метою створення підприємства.

Характер операційної діяльності підприємства визначається, перш за все, специфікою галузі економіки, до якої воно належить. Основу операційної діяльності більшості підприємств становить виробничо-комерційна або торгівельна діяльність, яка доповнюється здійсненням інвестиційної та фінансової діяльності. Разом з тим, інвестиційна діяльність є основною для інвестиційних компаній, інвестиційних фондів та інших інвестиційних інститутів, а фінансова діяльність -  для банків та інших фінансових інститутів.

Операційна діяльність підприємства характеризується наступними основними особливостями, які визначають характер формування прибутку:

1)  Операційна діяльність  є  головною складовою  всієї  господарської 

діяльності  підприємства,  основною  метою  його  функціонування.  Основний  обсяг  активів, що формуються на підприємстві,  основна  чисельність  персоналу  підприємства  обслуговують  цю  діяльність.  Відповідно  прибуток  від  операційної  діяльності  за  нормальних  умов  функціонування  підприємства  займає  найбільшу питому вагу  в  загальному  обсязі  прибутку  підприємства.

           2) Операційна  діяльність  є  пріоритетною  по  відношенню  до  інших  видів  діяльності   підприємства.  Тому  розвиток   інших видів  діяльності  не  повинен  суперечити  розвитку  операційної  діяльності,  а  лише  підтримувати  її.   Відповідно  й  прибуток  від  інвестиційної,  фінансової  та  інших  видів  діяльності  не  повинен  формуватися  у  збиток  формування  прибутку  від  операційної  діяльності.

          3) Інтенсивність  розвитку  операційної  діяльності є основним  критерієм  оцінки  окремих  етапів  життєвого  циклу  підприємства. Відповідно до можливості  формування  операційного  прибутку  на  різних  етапах  життєвого  циклу  підприємства  визначають  цілі  та  задачі  не  лише  політики  управління  прибутком,  але  й  напрями  загальної  стратегії  розвитку  підприємства.

          4) Господарські  операції,  що  входять  до  складу  операційної  діяльності  підприємства,  носять  регулярний  характер.  У  порівнянні  з  операціями  інших  видів  діяльності  частота  операцій  по  ній  найвища.  Це  визначає  регулярність 

формування  операційного  прибутку за нормальних умов господарювання підприємства.

          5) Операційна  діяльність  підприємства  орієнтована переважно  на  товарний  ринок,   у  той  час  як  фінансова  та  інвестиційна  його  діяльність    здійснюються  в  основному  на  фінансовому  ринку.   При  цьому,  операційна  діяльність  пов’язана   з  різними  видами  та  сегментами  товарного  ринку, що визначаються  специфікою сировини  та  матеріалів, складом  обладнання, яке використовується,  характером  готової  продукції.  Відповідно  і  умови  формування  операційного  прибутку  в  значній  мірі  пов’язані   зі  станом  кон’юнктури  відповідних  видів  та  сегментів  товарного  ринку.

          6) Здійснення  операційної  діяльності  пов’язано   з  капіталом,  вже  інвестованим  в  неї,   у  той  час  як  інвестування  капіталу, що передбачається здійснити  є  предметом  інвестиційної  та  фінансової  діяльності  підприємства.   Інвестований  в  операційну  діяльність  капітал  набуває  форми  операційних  активів  підприємства.   Від  складу  цих  активів,   їх  збалансованості,   швидкості  обороту  та  інших  характеристик  у  значній  мірі  залежить  здатність  підприємства  генерувати  операційний  прибуток.  Тому  одним  з  найважливіших  факторів  успішного  формування операційного  прибутку  підприємства  є  ефективне  управління  операційними  активами  підприємства.

          7) У  процесі  операційної  діяльності  здійснюються  значні  затрати  живої  праці.  Відповідно  й  здатність  підприємства  створювати  операційний  прибуток  у  значній  мірі  залежить  від  достатності   трудових  ресурсів,  професійного  та  кваліфікаційного  складу  персоналу.  Використання  живої  праці  в  значній  мірі  визначає  специфіку  операційних  витрат,  пов’язаних  із  стимулюванням  персоналу,  забезпеченням належних умов  праці, формуванням особливих видів податкових платежів підприємства, що  відображаються  і  на  умовах  формування  його  операційного  прибутку.

           8) Операційній  діяльності  притаманні,  разом  із  загальними,  і  специфічні  види  ризиків  (операційний  ризик).  Тому  рівень  операційного  прибутку, який  отримує  підприємство  при  різноманітних  альтернативних 

варіантах  господарювання,  повинен,  у  першу  чергу, порівнюватися  з  рівнем  операційного  ризику.

Розглянуті особливості формування операційного прибутку, пов’язані зі специфікою здійснення операційної діяльності підприємства, потребують всебічного обліку у процесі управління нею.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров