Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Скляревская В.А. Управление персоналом: учебно-практическое пособие. -М.: МГУТУ, 2004 (7)
(Методические материалы)

Значок файла Теория корпоративной безопасности (9)
(Методические материалы)

Значок файла Канидьев Д.Ю. Таможенные пошлины и расчеты. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004 (6)
(Методические материалы)

Значок файла ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ И РАСЧЕТЫ Рабочая программа, темы контрольных работ и методические указания по их выполнению для студентов факультета «Экономики и предпринимательства» специальности 060400, 060500, 061100, 351000 всех форм обучения (6)
(Методические материалы)

Значок файла Стратегический менеджмент. Часть 1.Учебное пособие для сту-дентов специальности 0611.-.М. : МГТА,2001,102с (8)
(Методические материалы)

Значок файла ПОЛИТОЛОГИЯ Часть I Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения (8)
(Методические материалы)

Значок файла ПОЛИТОЛОГИЯ Часть II Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения (7)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Передумови міжнародного співробітництва ФРН

Основними матеріальними формами функціонування міжнародних інститутів є міжнародні організації та режими. Міжнародні організації є формальними об’єднаннями держав‚ наділеними спеціалізованою або універсальною компетенцією. Одночасно вони виступають як колективні актори, що складаються із окремих держав і діють цілеспрямовано. У рамках організації діяльність її членів регулюється шляхом створення системи норм, правил та порядків дій (алгоритмів), які формують організаційну структуру. Сенсом створення міжнародних організацій є те‚ що організація може очікувати з боку кожної держави–учасниці готовність активно діяти у відповідності до рішень своїх керівних органів, замість того щоб  кожного разу домагатися такої діяльності від кожної окремої країни. Це робить можливим швидке планування та реалізацію складних багатоаспектних заходів для досягнення спільних цілей держав–членів‚ чого не можна досягти простою координацією політики окремих країн або іншими способами.

Держави-члени організації не підпорядковують їй усю свою політику, а передають певну частину свого суверенітету у дуже вузькій сфері. При цьому виникає функціонально спеціалізоване переплетіння політики членів організації з її структурною системою. Завдяки створенню загальних та конкретних правил певною мірою ліквідуються розбіжності між політичними цілями та можливостями окремих країн, пом’якшуються  преференції одних держав щодо інших.

Міжнародні режими, за визначенням відомого американського вченого С.Краснера‚ – це сукупність пов’язаних із певними проблемами міжнародних інститутів, які відзначаються фундаментальними принципами, нормами, правилами й процедурами ухвалення рішень. Режими регулюють окремі сфери міждержавної взаємодії і слугують інструментом реалізації інтересів міжнародних акторів шляхом узгодження їхніх взаємних очікувань та створення таким чином довіри у відносинах. Міжнародні режими можуть бути формально встановлені міждержавними договорами й документами міжнародних організацій або існувати неформально‚ спираючись на фактичне визнання певних норм‚ правил і принципів в міжнародних відносинах.  Режими дозволяють концентрувати співробітництво у певних галузях.

Структура міжнародного співробітництва не є чимось стабільним‚ а потребує постійної підтримки з боку усіх учасників системи. Тому вона є ефективною тільки тоді‚ коли втрати від можливої некооперації є для кожного із учасників більшими‚ ніж кошти забезпечення функціонування системи міжнародних інститутів.

Таким чином‚ формування і підтримка мережі міжнародного співробітництва у Європі – це складний процес‚ який‚ з одного боку‚ відбувається синергетичним шляхом‚ через накопичення досвіду у відносинах між акторами‚ а з іншого‚ – вимагає їхньої узгодженої діяльності у рамках низки організаційних форм. До них належать двостороннє співробітництво між усіма власне європейськими країнами‚ а також США і Канадою‚ узгодження інтересів держав–акторів у рамках міжнародних конференцій‚ конгресів й нарад з ухваленням спільних угод і декларацій‚ прикладом чого може слугувати гельсінський процес‚ співпраця у рамках таких міжнародних організацій та об’єднань‚ як ОБСЄ‚ Рада Євро–атлантичного Партнерства (РЄАП)‚ Рада Європи‚ субрегіональне об’єднання ЄС й‚ нарешті‚ участь у військових союзах‚ зокрема‚ у НАТО та ЗЄС.

Об’єднання Німеччини являє собою‚ фактично‚ інкорпорацію колишньої НДР у політичну структуру ФРН. Західна Німеччина приєднала до себе Східну‚ не змінюючи власного конституційного ладу‚ а надавши свою політичну‚ економічну‚ правову й суспільну структуру новим землям. Об’єднання та інші зміни початку 90–х років значною мірою змінили геополітичне становище ФРН. Тому після об’єднання у Федеративної Республіки значно зросли можливості активного втручання у європейську і світову політику. У той же час об’єднання стало одним із факторів‚ які ускладнили її економічне становище‚ особливо у східних землях‚ що веде до виникнення певної диспропорції між успіхами зовнішньої політики й певною стагнацією внутрішньої.

Протягом минулого десятиліття йшло формування нової зовнішньополітичної доктрини ФРН. Сутністю змін стало намагання привести політичну  роль ФРН у відповідність із економічною вагою країни у регіоні й світі‚ нове‚ глобалізоване визначення як економічних‚ так і військово–політичних інтересів країни та пошук адекватних засобів для їх реалізації.

Таким чином‚ ФРН стоїть сьогодні перед новим колом завдань‚ відмінним від її становища як у післявоєнний період‚ так і у 70–ті і 80–ті роки. Проте розв’язувати ці завдання вона намагається вже виправданими методами‚ до яких належать широка міжнародна кооперація‚ західноєвропейська інтеграція і посилення своєї закоріненості в НАТО.

Завдяки врахуванню власного трагічного досвіду у минулому‚ а також зміні глобальної ситуації‚ спричиненій ідеологічною кризою комуністичних режимів в СРСР та країнах Центрально-Східної Європи (ЦСЄ), Німеччині вдалося‚ користуючись кооперативними стратегією і тактикою‚ досягти значного розширення свого політичного впливу та привести його у відповідність зі своєю економічною вагою у регіоні. Посівши чільне місце у структурі європейського співробітництва‚ Німеччина більше не сприймається сусідами як безпосередня загроза миру й безпеці у міжнародній системі. Тому посилення її впливу не зустрічає протидії.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров