Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (7)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (15)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (15)
(Методические материалы)

Значок файла Ресурсно - технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств (10)
(Статьи)

Значок файла Стратегія та напрями розвитку техніко-технологічного сервісу аграрних підприємств регіону (14)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «ГИБКИЙ ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ». (20)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАСКРЫТИЕ ВКУСОВОГО СЕНСОРНОГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ» (33)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Стратегічна роль ФРН у НАТО та ЄС

Приєднання Німеччини до НАТО було важливим кроком у процесі повоєнного відродження країни і з часом дало Німеччині можливість відіграти важливу роль в обороні Західної Європи в період холодної війни. Проте шлях Німеччини до набуття членства в НАТО не був простим, частково через внутрішній спротив ідеї озброєння, а частково через занепокоєння Франції щодо можливості посилення Німеччини. Спочатку передбачалось, що нове озброєння Німеччини відбуватиметься в межах Європейського співтовариства оборони, а не в НАТО. Після прийнятого в серпні 1954 року рішення Національної асамблеї Франції щодо виходу з Договору ЄСО, Федеративна Республіка Німеччина приєдналась до Альянсу і офіційно стала членом НАТО 6 травня 1955 року. Членство Німеччини в НАТО також відповідало національним інтересам країни впродовж всього періоду холодної війни. Федеративна Республіка отримала надійну систему захисту безпеки і структуру, в межах якої вона могла розвиватись як держава, що має значну і відповідальну роль. Членство в НАТО також забезпечило зв’язок зі Сполученими Штатами, що посилило надійність системи стримування і стало важливим фактором під час процесу об’єднання Німеччини. Членство в НАТО і сьогодні залишається головним чинником політики оборони Німеччини.

Німеччина є однією із провідних країн світового співтовариства в цілому і європейських країнах зокрема. Протягом свого розвитку ФРН була й залишається однією з тих країн, які є так само лідерами єдиних економічних союзів. Вищою стадії інтеграції є утворення економічного союзу з єдиною економічною й валютною політикою - і в наш час досягла тільки одне співтовариство - Європейський Союз. Одним з основних діячів і ініціаторів створення ЄС була ФРН. На Німеччину, Францію, Італію й Англію доводиться 50% населення й 70% ВВП Євросоюзу. На сьогоднішній день Німеччина, через свою економічну міць, є безперечним лідером у ЄС. Економіка Німеччини становить більше 30% економіки Єврозони, у той час як економіка Франції - близько 20%. Для більшості країн Євросоюзу Німеччина є провідним торговельним партнером і основним інвестором, а Франція й Англія - найважливіші інвестори в Німеччині (по частці прямих інвестицій).

У рамках Європейського Союзу сформований єдиний ринок товарів, послуг, капіталів і робочої сили, проводиться єдина економічна, соціальна, фінансова, валютна політика, а це означає зниження витрат у результаті усунення торговельних бар’єрів, збільшення об’ємів ринку, ріст конкурентоспроможності продукції, оптимальне використання й розподіл факторів виробництва. Переваги європейської інтеграції для Німеччини очевидні: з моменту становлення й протягом всієї історії розвитку Євросоюзу позиції Німеччини на міжнародному ринку зміцнювалися, економіка країни росла високими темпами й саме інтеграційними процесами сприяли перетворенню національного господарства Німеччини в третю економіку світу.

Як уже було відзначено вище, з 1999 по 2002 р. здійснюється перехід до єдиної валюти, при цьому найбільшу частку в кошику євровалюти становить німецька марка (32,7%). Як відомо, одним з основних інтеграційних процесів країни було розширення Євросоюзу на схід. Найбільш потужна в економічних відносинах країна європейського регіону - Німеччина - переживала великі труднощі у зв’язку реінтеграцією «східних земель». При цьому рівень виробництва в Східній Німеччині трохи підвищився, а в Західній Німеччині – впав. Додатковим фактором, що гальмував підйом економіки, було падіння конкурентоспроможності німецької промисловості на світових ринках внаслідок високого курсу німецької марки, підвищення рівня заробітної плати й зниження продуктивності праці. Але незважаючи на негативні наслідки розширення на схід, на зростаючий рівень безробіття, на негативний вплив даного процесу на економіку країни в цілому, країна переживала б набагато більше труднощів під час відсутності даного розширення. Це виправдано тим, що відмова від євро й від цілісності Євросоюзу могла спричинити набагато гірші наслідки.

Але для Німеччини цей крок - рішення багатьох структурних проблем ЄС у трансформації єдиних загальноєвропейських інститутів у потужні наднаціональні органи. З одного боку, така політична єдність приведе до рішення багатьох проблем, згаданих вище. А з іншого боку, загальноєвропейський уряд не зможе взяти на себе всю відповідальність внутрішнього регулювання держав, тому питання про ступінь відповідності національних і загальноєвропейських інтересів поки залишається відкритим.

Оцінюючи наслідки розширення ЄС для економіки Німеччини, експерти Німецького інституту економічних досліджень приходять до оптимістичних висновків. Більш висока динаміка соціально-економічного розвитку в країнах ЦСЄ, що стали новими членами ЄС, означає підвищення платоспроможного попиту їхнього населення, що, у свою чергу, надає додаткові імпульси для розширення виробництва товарів і послуг в інших країнах ЄС, у тому числі в Німеччині. Відносно більш низький економічний потенціал нових країн-членів ЄС не дозволить їм істотно впливати на рівень цін. Від високої міграції робочої сили із цих країн Німеччина скоріше виграє, оскільки має потребу в додатковому припливі трудових ресурсів.

Досвід інтеграції в Західній Європі в цілому показав відповідність теоретичних передумов інтеграції, і практичних результатів. На думку теоретиків Євросоюзу, для створення передумов і розвитку інтеграції між країнами основу економіки цих країн повинна становити обробна промисловість. Інтеграція аграрно-сировинних країн малоефективна й мало реальна в практичному плані. У цілому учасники формованого угруповання повинні мати однорідний соціально-економічний пристрій, при цьому відзначається, що багатоукладність економіки перешкоджає інтеграції. Євросоюзні експерти підкреслюють необхідність прояву найсильнішої політичної волі всіх держав, що поєднуються.

Істотний вплив на хід інтеграції робить високорозвинене промислове виробництво, оскільки саме тут закладений величезний потенціал для внутрішньогалузевого поділу праці. Розвинена ринкова економіка сприяє створенню міцних міжфірмових зв’язків, які вже не залежать від економічного курсу уряду й політичних змін. Для динамічного просування вперед необхідне вирішення протиріч, які супроводжують процеси інтеграції, що є природною умовою розвитку. Для недопущення розпаду необхідний адекватний механізм вирішення суперечок і поточного узгодження позицій сторін.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що Німеччина протягом свого розвитку пройшла довгий і важкий шлях. І на сучасно етапі можна зробити наступні висновки про стан зовнішньоекономічних зв’язків країни, про положення країни на світовому ринку й про участь країни в міжнародній економічній інтеграції. Як відомо, зовнішні зв’язки відіграють ключову роль в економічному житті Німеччини. Так само економіка ФРН характеризується високим рівнем інтернаціоналізації виробництва. За даними 2002 р., частка Німеччини в загальному об’ємі світового експорту й імпорту посідає друге місце у світі. За питомою вагою у світовому експорті країна посідає перше місце в 22 з 43 підгалузей загального машинобудування, деревообробного, металургійного устаткування й т.д.

Так само із усього вищесказаного можна зробити висновок про те, що Німеччина виступає другим по величині імпортером світу і є лідером коаліції Європейських країн. По сукупній економічній моці вона посідає третє місце у світі після США і Японії, а по частці участі у світовій торгівлі – навіть друге після США.

За об’ємом прямих капіталовкладень за кордоном ФРН вийшла на четверте місце у світі. Місце й роль Німеччини в міжнародному поділі праці визначають провідні галузі німецького промислового виробництва. Найбільш значима й динамічна в плані торговельних і інвестиційних потоків сфера німецького виробництва - хімічна промисловість, що займає провідні позиції на світовому ринку товарів. Так само можна відзначити, що одним з основних діячів і ініціаторів створення ЄС була ФРН. А що стосується участь країни в міжнародному інтеграційному процесі, то одним з основних інтеграційних процесів країни було розширення Євросоюзу на схід.

Із усього вищесказаного можна зробити висновок, про те, що Німеччина в наш час є одним з основних діячів системи міжнародних економічних відносин.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров