Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (10)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (17)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (18)
(Методические материалы)

Значок файла Ресурсно - технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств (10)
(Статьи)

Значок файла Стратегія та напрями розвитку техніко-технологічного сервісу аграрних підприємств регіону (14)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «ГИБКИЙ ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ». (22)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАСКРЫТИЕ ВКУСОВОГО СЕНСОРНОГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ» (34)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Оцінка перспектив розвитку єлектронной торгівлі за умов міжнародних інтеграційних процесів економіки України

Умови для розвитку електронної комерції  в Україні треба визнати не дуже сприятливими. Причини наступні [4]:

·         незадовільна інфраструктура телекомунікацій, що робить Інтернет доступним лише для мешканців великих міст;

·         відсутність електронних платіжних систем загальнонаціонального масштабу;

·         законодавча неврегульованість (відсутність закону про електронну торгівлю зокрема);

·         низький загальний рівень культури, що провокуватиме до шахрайств з одного боку і відлякуватиме клієнтів з іншого.

Існують і фактори, які сприяють розвитку електронного бізнесу і електронної роздрібної торгівлі зокрема. Це:

·         досвід торгівлі поштою (книжкова торгівля, наприклад);

·         значний прошарок населення, підготовленого до простої роботи з комп'ютерною технікою та мережами;

·         геополітичне та економічне положення України, яке сприяє припливу інвестицій у перспективний ринок Інтернет-бізнесу;

·         наявність значної кількості специфічних сегментів роздрібної торгівлі, де економічно недоцільно відкривати спеціалізовані торговельні підприємства хоча б у кожному обласному центрі, але вигідно вести торгівлю поштою чи з допомогою Інтернет (на жаль, внаслідок економічної кризи і книготоргівля спеціальною та науковою літературою перетворилася у такий специфічний сегмент).

Крім усього сказаного, електронна роздрібна торгівля може суттєво полегшити вихід української продукції на світові ринки.

Зважаючи на перші успіхи, можна сказати, що в перспективі позитивні фактори домінуватимуть.

Одним з головних чинників розвитку електронної торгівлі в Україні повинні стати її інтеграційні процеси, зокрема вступ у СОТ. Вступ у СОТ дозволить вийти на міжнародні ринки електронної комерції (що значно збільшить об'єми міжнародної електронної торгівлі України), уникнути або мінімізувати митний збір і квоти і одержати неоцінимий досвід у області розвитку електронної торгівлі.  

Слід зазначити, що включення держави в орбіту світової системи електронного бізнесу, а особливо онлайнової роздрібної торгівлі вимагає зваженої і технічно грамотної політики для захисту власних економічних інтересів. Адже поруч з успіхами досвід розвитку великих онлайнових компаній Amazon.com, eBay та Yahoo! демонструє і проблеми, які виникають у цьому напрямку внаслідок завищених очікувань і уникнути яких повинна допомогти зважена політика держави

Зважаючи на український досвід вирішення навіть значно простіших економічних проблем, можна очікувати рішень, спрямованих на заборону або обмеження доступу до електронної торгівлі. Звичайно, це приведе до збитків і до подальшого економічного та технологічного занепаду.

На погляд автора, оптимальна урядова політика повинна бути спрямована на випередження подій. По-перше, потрібно прискорити запровадження електронного грошового обігу.

По-друге, до ери електронного бізнесу треба інтенсивно готуватися. Найперше відмовитися від ілюзій щодо нашого інтелектуального потенціалу і зайнятися підготовкою фахівців з інформаційних технологій для бізнесу і окремо фахівців з електронного бізнесу, які однаковою мірою володіли б знаннями економіки, маркетингу, менеджменту та програмування для Інтернет.

І, нарешті.слід відмовитися на певний період (скажімо, 5 років) від спроб оподаткування внутрішньої електронної роздрібної торгівлі за повним переліком податків. Найпростішим виходом було б накладання необтяжливого фіксованого податку на підприємства, які ведуть лише роздрібну електронну торгівлю. Економічний ефект від пожвавлення внутрішнього ринку через нові технології перевищить суму гіпотетичне нестягнутих податків. З тих же міркувань не варто обмежувати митними зборами роздрібну торгівлю за кордон. Митні збори та ПДВ з товарів, які надходять з-за кордону через електронну торгівлю, повинні стягуватись при тих же умовах, що й нині при перетині кордону фізичною особою [16].

Стосовно «справжньої» електронної комерції — продажу товарів і послуг, то для її успішного розвитку в Україні потрібні три чинники. По-перше, наявність потенційної аудиторії покупців — критичної маси користувачів Інтернету (починаючи від 12—15% чисельності населення країни). По-друге, це наявність у населення електронних грошей — коштів на банківських рахунках (картки, керовані з допомогою найпопулярніших світових платіжних систем). І, нарешті, дешеві системи доставки товару покупцям.

Слід пам’ятати і про основні ризики електронної комерції: ризик відмови від придбаного товару в момент його одержання, ризик крадіжки даних кредитної картки під час здійснення з її допомогою електронної покупки (шахраї отримують змогу користуватися чужим рахунком) і ризик шахрайства продавця (непоставка чи поставка неякісного товару після його оплати).

У нашій країні відсутні дві останні умови  для розвитку е-комерції. В обороті безготівкових грошей населення майже не бере участі. Кількість власників кредитних карток менша за кількість активних користувачів Інтернету. Переважна більшість емітованих банками платіжних карток є дебетовими, як правило, не застосовуваними в розрахунках через Інтернет. А системи доставки матеріальних цінностей або дуже дорогі (приміром, міжнародні), що збільшує вартість покупки, або ненадійні (як національні). Законодавчого захисту від ризиків фактично немає. Так чи варто лізти Україні... в бубличний ряд.

Проте, якщо глянути уважніше на можливості електронної комерції, то вже сьогодні можна запропонувати достатню кількість галузей для її застосування й у нашій країні. Передусім це стосується так званого сегмента В2В (business-to-business), тобто «бізнес для бізнесу».

Навіть у наших умовах цілком працездатні схеми для середніх і невеликих компаній, які спеціалізуються на оптових поставках усього того, що легко можна стандартизувати й описати, приміром, витратних матеріалів або запчастин. Приміром, схеми електронної комерції ідеально лягають на відносини дилер—дистриб’ютор. Рішення для е-комерції в цьому разі заміняє кілька менеджерів, котрі працюють з постійними клієнтами. Клієнти роблять замовлення з допомогою спеціального інтернет-інтерфейсу, програмний продукт сам надсилає клієнту платіжне доручення, контролює проплату й висилає клієнтові накладну на відвантаження товару. У перспективі в цей ланцюжок може бути включений, з одного боку, виробник, а з іншого — кінцевий споживач. Вартість програмного забезпечення для таких схем досить низька й багато оптових компаній уже їх використовують.

Також розвиватимуться (процес уже пішов) схеми B2B для тих галузей промисловості, де є «критична маса» постачальників (або споживачів) стандартного товару, котрі добре знають одне одного та правила гри на ринку. Це, зокрема, нафтова й нафтохімічна промисловість, зерно, цукор, виробництво мінеральних добрив, металургія, фармацевтичний ринок. Йдеться про електронні біржі — торговельні майданчики із стандартизованими умовами комерційної діяльності, яка легко реалізується в електронному вигляді.

У змальованих випадках учасники електронної комерції задовольняють викладені вище умови вигідності її застосування, а також уникають ризиків, пов’язаних із нею. Так, у наявності партнери, котрі мають доступ в Інтернет і безготівкові кошти на банківських рахунках і мають власні можливості з доставки товару. Розрахунки юридичних осіб — учасників тієї або іншої електронної комерційної системи в цьому разі можуть здійснюватися шляхом традиційних банківських переказів, що знімає ризики, пов’язані з масовими електронними платіжними системами. Ризики, пов’язані з відмовою від замовлення чи з недобросовісністю продавця також мінімізуються, оскільки товар стандартизовано, а учасники подібних схем добре знають одне одного в реальному житті.

Ще однією сферою, де видатки й ризики електронної комерції виявляються оптимальними, є торгівля «віртуальним товаром» — він не потребує доставки. Це, передусім, предмети інтелектуальної власності й фінансові ресурси. Именно это напрвление является наиболее перспективным в области международной электронной торговли в Украине. Такими схемами давно користуються програмістські команди, котрі працюють у країнах СНД на закордонних замовників. У цьому випадку замовлення у формалізованому вигляді надходить виконавцеві електронною поштою або через спеціальний інтерфейс. У відповідь замовник отримує готовий програмний продукт. Оплата виконавцеві здійснюється на картковий рахунок. Схема, наведена тут, сильно спрощена й не містить механізмів захисту від неминучих ризиків, проте в цілому демонструє онлайновий механізм торгівлі продуктами інтелектуальної власності.

Подібним видом електронної комерції можна вважати торгівлю інформацією. Як правило, за гроші дається фінансова інформація, що допомагає заробляти гроші, інформація для професіоналів. Це, приміром: on-line котирування з торговельних майданчиків (поточні котирування з затримкою в часі, як правило, надаються безплатно); історичні дані щодо торгів (які можна використовувати для проведення власного аналізу); вузькоспрямовані огляди ринку (по галузі, по сектору ринку, по окремих емітентах тощо). Крім того, має попит інформація за звітами емітентів у вигляді, придатному для подальшого аналізу й використання, зокрема історичні дані з балансів (останні звіти, як правило, надаються безплатно). Іноді платними можуть бути коментарі експертів до основних подій і новин. Торгівлею подібною інформацією займаються спеціалізовані аналітичні агентства.

Тепер щодо торгівлі фінансовими ресурсами, автор має на увазі інтернет-банкінг. Web-інтерфейси для управління рахунками нині заводять більшість солідних банків, які поважають себе. За рубежем це вважається нормою. Переваги on-line опрацюва

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров