Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Выемочно-погрузочные работы и транспортирование горной массы карьеров: Лабораторный практикум / Сост. Б.П. Караваев; ГОУ ВПО «СибГИУ». – 2003 (8)
(Методические материалы)

Значок файла Проект кислородно-конвертерного цеха. Метод. указ. / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 25 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Веревкин Г.И. Программа и методические указания по преддипломной практике. Методические указания. СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 14 с. (5)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по производственной специальной практике / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 19 с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Определение величины опрокидывающего момента кон-вертера (6)
(Методические материалы)

Значок файла Обработка экспериментальных данных при многократном измерении с обеспечением требуемой точности. Метод. указ. к лабораторной работе по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / Сост.: В.А. Дорошенко, И.П. Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 20 с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному и курсовому проектированию к расчету материального баланса кислородно-конвертерной плавки при переделе фосфористого чугуна с промежуточным удалением шлака / Сост.: В.А._Дорошенко, И.П _Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – с. (10)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Особливості управління електронною торгівлею та її економічна доцільність

При відкритті електронної торгівлі успіх чекає тільки тих інвесторів, які серйозно підійдуть до запитів покупців і нададуть підвищену увагу інфраструктурі, а не закінчать процедуру «старту» магазина відразу після запуску ефектного сайту. Адже на відміну від освітніх і розважальних інтернет-проектів у випадку з магазином онлайна головний чинник  не стільки наявність професійного сайту і збільшення відвідуваної, скільки зростання потоку задоволених обслуговуванням клієнтів.

Секрет успіху цього підприємства криється відповідає на головне питання: чим торгувати? Якщо товар затребуваний на ринку і не зустрічає поки сильної конкуренції, то інтернет-магазин – одна з самих витратних форм початку торгового бізнесу. Якщо ж цю умову не дотримано, то навіть сама передова форма організації торгівлі не приведе підприємство до успіху.

Для отримання відповіді на питання чім і як торгувати необхідне проведення маркетингового дослідження споживачів, особлдиволстей очікувань Інтернет-споживачів.

Найістотніші відмінності між традиційною та електронною торгівлею полягають у процесі здійснення віртуального торговельно-технологічного процесу в підприємствах електронної торгівлі.

Процес електронної торгівлі охоплює такі локальні процеси:

- електронний маркетинг,

- закупівлі на основі електронних систем,

- віртуальний торговельно-технологічний процес,

- процес доставки товарів споживачам за принципами логістики з використанням електронних мереж та традиційне транспортування товарів.

Особливістю процесу електронної торгівлі є відмінність його локальних складників від наповнення традиційної торгівлі, що пов'язано з автоматизацією відповідних операцій.

Для компанії, що вирішила організувати продаж товарів через Інтернет, існує ряд можливостей. Як вже було висловлено раніше, систему електронної торгівлі можна розділити на три основні елементи: інтернет-магазин з електронною вітриною і торговою системою, система оплати покупки, система доставки товару. Для початку компанії необхідно визначитися в головному чи буде вона реалізувати кожен блок силами своєї фірми або знайде партнерів, які нададуть відповідні послуги.

Створення інтернет-магазину своїми силами охоплює широкий круг питань. Реалізація web-сайту інтернет-магазину включає всі вимоги до його побудови. У доповненні до цього потрібно вирішити питання розробки або придбання програмного комплексу, що забезпечує функціонування інтернет-магазину. Вартість необхідного для його створення устаткування і програмного забезпечення в мінімальній конфігурації складає від $3000, якщо ж потрібна високопродуктивна система, то рахунок може йти вже на десятки тисяч доларів.

Альтернативою покупці готового програмного забезпечення є самостійна розробка торгової системи.

Ще одна можливість полягає в оренді інтернет-магазину в електронному торговому ряду на спеціалізованому сервері. В цьому випадку велику частину технічних питань бере на себе власник торгового ряду.

Останній варіант створення інтернет-магазину є найдешевшим і швидшим. Від підприємця, як правило, вимагається надати каталог товарів в необхідній формі, вказати, яким чином вироблятиметься оплата і доставка, розробити дизайн сайту магазина за шаблоном орендодавця (звичайно така послуга пропонується за додаткову платню), з'ясувати взаємні зобов'язання сторін і укласти договір. До недоліків даного способу можна віднести неповноту одержуваної ринкової інформації, доступність даних про комерційну діяльність магазина для сторонньої організації, ризики компанії-власника торгового ряду.

Приймати оплату віртуальної покупки фірма може своїми силами, використовуючи банківський переказ або готівковий розрахунок. Рахунок для оплати банківським переказом може бути складений на web-сервері з подальшим роздруком покупцем на локальному принтері. Також можна скористатися послугами різних платіжних систем, основні технічні і організаційні параметри яких приведені на чолі «Інфраструктура інтернет-маркетингу».

Організація власної служби кур'єрської доставки вигідна лише при великій кількості угод, що укладаються. Пошук партнерів, які здійснюватимуть доставку, проводиться виходячи з характеристик продуктів і споживачів. Для одних груп товарів найкритичнішою частиною є швидкість і надійність доставки, для інших ціна. Треба представляти, в яку суму покупець оцінює зручність віртуальної покупки. Очевидно, що ціна доставки не повинна перевищувати ціну самого товару.

Інтернет-посередники. Однією з невід'ємних частин комерційної складової Інтернету є посередники, що надають найрізноманітніші послуги, які носять в основному інформаційний характер. Інтернет-посередники підвищують ефективність функціонування електронного ринку за рахунок полегшення взаємодії між продавцями і покупцями.

Можна виділити їх наступні основні категорії:

- пошукові системи, каталоги і портали   служать інструментами пошуку ресурсів і інформації в Інтернеті;

- рекламні посередники, представлені банерними мережами   дозволяють проводити рекламні кампанії в Інтернеті на великому числі сайтів   учасників баннерної мережі;

- торгові майданчики об'єднують велику кількість продавців і покупців, що дозволяє підвищити ефективність торгівлі і понизити витрати;

- електронні брокери є невід'ємною ланкою для надання послуг на фінансових ринках.

Інформаційні інтернет-посередники. Основна посередницька функція, виконувана інформаційними інтернет-посередниками, до яких в даному випадку ми відносимо пошукові системи і каталоги, полягає в наданні користувачам послуги пошуку ресурсів в мережі Інтернет. Детально про ці інструменти розказувалася на чолі «Взаємодія з індивідуальними споживачами» при проведенні класифікації сайтів, тому тут приведемо тільки короткий їх опис.

Пошукові системи. Задача пошукових систем полягає в представленні посилань на сайти Інтернету відповідно до введеного користувача запитом. Широко найвідомішими міжнародними пошуковими системами є Alta Vista (www.altavista.com), Excite (www.excite.com), Lycos (www.lycos.com), WebCrawler (www.webcrawler.com). Серед російськомовних можна виділити системи Яndex (www.yandex.ru), Rambler (www.rambler.ru) і «Апорт!» (www.aport.ru).

Каталоги. Аналогічну пошуковим системам функцію виконують сервери-каталоги, з тією різницею, що пошук здійснюється користувачем по їх ієрархічно організованій тематичній структурі. Реєстрація ресурсів в каталогах на відміну від пошукових систем не є автоматичною і її ініціатором є власник ресурсу.

Для реєстрації в каталозі необхідно або заповнити певну форму, або послати запит, що містить вказівку, в який розділ ви хочете помістити свою сторінку, короткий опис сайту і список ключових слів для пошуку сторінки в каталозі.

Широко найвідомішим каталогом є Yahoo! (www.yahoo.com). Він існує з кінця 1994  р., містить порядка мільйона web-сторінок і вважається найпопулярнішим і старішим з основних каталогів Інтернету.

Деякі пошукові системи мають при собі і каталог. Індекси для самої пошукової системи здобуваються пошуковою машиною, а каталог поповнюється через реєстраційну форму або модераторами системи. Прикладами таких систем є: Excite (www.excite.com), Lycos (www.lycos.com), WebCrawler (www.webcrawler.com).

Управління електронною торгівлею здійснюється за допомогою сукупності систем, кожна з яких містить основні елементи, що відповідають заданим умовам. Необхідною умовою функціонування системи управління електронною торгівлею є наявність відповідного інфраструктурного забезпечення. До цього забезпечення входять: система технологій та програмних засобів для електронної торгівлі; платіжна система; система правової підтримки управління; система стандартизації функцій управління процесами електронної торгівлі тощо.

Система управління в електронній торгівлі - це автоматизована система управління, яка об'єднує персонал, склад та порядок взаємодії якого орієнтований на інформаційне Інтериет-забезпечення, а також програмно-технічний інструментарій, що ефективно реалізує загальні та конкретні функції управління. Специфіка функціонування підприємств електронної торгівлі полягає в тому, що керуюча і керована підсистеми досить інтегровані внаслідок високого ступеня синтезу функцій, виконуваних у процесі цієї діяльності.

Головною умовою ефективного здійснення процесу управління в електронній торгівлі, враховуючи її специфіку, є автоматизація управлінських функцій

Сучасний стан управління електронною торгівлею в Україні потребує пошуку інструментарію для підвищення рівня автоматизації управлінських функцій у підприємствах електронної торгівлі. У зв'язку з тим, що практично всі Інтернет-магазини створені у складі традиційних торговельних підприємств, цей інструментарій повинен відповідати таким критеріям:

-          задовольняти обидві форми організації торгівлі: традиційну та електронну;

-

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров