Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Скляревская В.А. Управление персоналом: учебно-практическое пособие. -М.: МГУТУ, 2004 (8)
(Методические материалы)

Значок файла Теория корпоративной безопасности (9)
(Методические материалы)

Значок файла Канидьев Д.Ю. Таможенные пошлины и расчеты. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004 (6)
(Методические материалы)

Значок файла ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ И РАСЧЕТЫ Рабочая программа, темы контрольных работ и методические указания по их выполнению для студентов факультета «Экономики и предпринимательства» специальности 060400, 060500, 061100, 351000 всех форм обучения (6)
(Методические материалы)

Значок файла Стратегический менеджмент. Часть 1.Учебное пособие для сту-дентов специальности 0611.-.М. : МГТА,2001,102с (8)
(Методические материалы)

Значок файла ПОЛИТОЛОГИЯ Часть I Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения (8)
(Методические материалы)

Значок файла ПОЛИТОЛОГИЯ Часть II Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения (8)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Вплив образотворчого мистецтва на творчу особистість дитини

Одним з найважливіших питань дитячої психології і педагогіки є питання про творчість дітей, розвитку цієї творчості і про значення творчої роботи для загального розвитку і дозрівання дитини. Творча діяльність - форма діяльності людини, направлена на створення якісно нових суспільних цінностей. Стимулом до творчої діяльності служить проблемна ситуація, яку неможливо вирішити на основі наявних даних традиційними способами. Оригінальний продукт діяльності виходить в результаті формулювання нестандартної гіпотези, розсуди нетрадиційного взаємозв'язку елементів проблемної ситуації, залучення неявно зв'язаних елементів, встановлення між ними нових видів взаємозалежності.

Передумовами творчої діяльності є

-          гнучкість мислення (здатність варіювати способи рішення),

-          критичність (здатність відмовитися від непродуктивних стратегій),

-          здібність до зближення і зчеплення понять,

-          цілісність сприйняття і ін [30].

Завдатки творчих здібностей властиві будь-якій людині, будь-якій нормальній дитині. Потрібно зуміти розкрити їх і розвинути. Прояв творчих здібностей варіюють від крупних і яскравих талантів до скромних і малопомітних. Але єство творчого процесу однакове для всіх. Різниця - в конкретному матеріалі творчості, масштабах досягнень і їх суспільній значущості. Елементи творчості виявляються і в рішенні повсякденних життєвих задач (їх можна спостерігати в "звичайному розумовому процесі").

Щоб передати творчий досвід, необхідно конструювати спеціальні ситуації, що вимагають творчого рішення і утворюючі для нього умови. Можливість конструювання таких ситуацій обумовлена тим, що навчання творчості головним чином здійснюється на проблемах, вже вирішених суспільством, і способи рішення яких вже відомі. Тому для процесу навчання визначення творчої діяльності вимагає коректив. Діти в переважній більшості не створюють нових цінностей для суспільства. Вони відтворюють цінності вже суспільству відомі, і лише в окремих випадках на певному рівні свого розвитку і залежно від організуючої діяльності старших можуть створювати нові цінності і для суспільства.

Формування творчого мислення. В практичній і теоретичній діяльності людина стикається із задачами або фактами, для яких в його мисленні немає відповідних методів і понять. Пізнавальні процеси, що дозволяють людині вирішувати ще не вирішені задачі, називають творчим мисленням. Про його форми і операційні структури поки що звісно мало. Слова типу «осяяння», «натхнення» лише описують факти, коли творче мислення на першому етапі не може цілком протікати у формі понять і логічних операцій, яких у людини ще не існує. Ці слова позначають також, що результат творчого мислення не просто використання відомих уявлень, понять і операцій, а створення нових образів, значень і способів рішення задач, причому таких, які знаходять нові властивості дійсності або дають нові способи її перетворення. Таким чином, творче мислення багато в чому зближується і навіть зливається з творчою уявою. Головне для творчого мислення - нешаблонність, вміння охопити дійсність у всіх її відносинах, а не тільки в тих, які закріплені в звичних поняттях і уявленнях.

Щоб повніше знайти властивості певної області дійсності, треба знати всі факти, що відносяться до неї. Щоб знайти неадекватність охоплюючих їх понять і методів мислення, треба володіти цими поняттями і методами. Звідси величезна роль знань і умінь в творчому мисленні.

 Н.П. Сакуліна пише, що розвиток художньої творчості неможливий без естетичного освоєння дійсності, під яким розуміється естетичне сприйняття, переживання, оцінка [26]. Однією з важливих умов розвитку художньої творчості дітей є різноманітність технік, вживаних при образотворчій діяльності і декоративному малюванні . Дітям для виконання завдань слід пропонувати різноманітні матеріали: простий олівець, кольорові олівці, акварель, гуаш, пастель, воскова крейда, вугілля, сангина, фломастер, воскова крейда.

В кожному випадку вибір художнього матеріалу повинен бути обумовлений конкретною задачею. Спочатку педагог пропонує дітям той або інший художній матеріал. У міру дорослішання і накопичення досвіду, формування навиків образотворчої грамоти до вибору матеріалу все більш притягуються самі діти. Відповідні питання спонукають їх зробити правильний вибір. Поступово молодші дошкільники опановують умінням самостійно вибирати самий відповідний для втілення задуму художній матеріал. Така тактика обумовлена тим, що введення нових художніх матеріалів і технік, як відомо, активізує процес художньої творчості молодших дошкільників.

Використання різноманітних художніх матеріалів, застосування змішаної техніки (акварель з білилами, поєднання малювання восковою крейдою і аквареллю, малюнок поролоном, поєднання пастелі і акварелі і ін.) не тільки дозволяє дітям добиватися великої образної виразності, але і сприяє розвитку художньої творчості.

Крім малювання для дітей молодшого дошкільного віку можуть використовуватися і інші види образотворчої діяльності: конструювання, ліпка, аплікація, паперова пластика.

Паперову пластику вважають синтезом різних видів образотворчої діяльності: ліплення, аплікації, малювання, конструювання з паперу. Дана допомога розширює уявлення дітей про різні види матеріалів, що використовуються в образотворчій діяльності.

Папір добрий пластичний матеріал, який продовжує формувати стійкий інтерес до творчості і робить роботу дітей содержательней, вироби виразними і оригінальними, народжує у дошкільників цікаві ідеї, бажання придумувати нові способи і прийоми в художній діяльності. В ході занять зображення в паперовій пластиці виконуються в напівоб'ємному варіанті, всі частини і деталі наклеюються на картон, який служить колірним фоном, що дозволяє дітям створювати яскраві індивідуальні і колективні композиції. Паперова платика є ефективним засобом розвитку пространственної уяви.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров