Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Моделирование электротехнических устройств и систем с использованием языка Си: Метод указ. /Сост. Т.В. Богдановская, С.В. Сычев (6)
(Методические материалы)

Значок файла Механическая очистка городских сточных вод: Метод. ука¬з./ Сост.: к.т.н., доц. А.М. Благоразумова: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Ново-кузнецк, 2003. - 29 с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине “Бухгалтерский управленческий учёт” / Сост.: Щеглова Л.П.: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 18с (5)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование элементов, узлов и устройств цифровой. вычислительной техники: Метод. указ. / Составители: Ю.А. Жаров, А.К. Мурышкин:СибГИУ.- Новокузнецк, 2004. - 19с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Операционные усилители: Метод. указ. / Сост.: Ю. А. Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 23с., ил (5)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование вольт-амперных характеристик биполярных транзисторов: Метод. указ./ Сост.: О.А. Игнатенко, Е.В.Кошев: СибГИУ.- Новокузнецк, 2004.-11с., ил (4)
(Методические материалы)

Значок файла Знакомство со средой MatLab. Приемы программирования (6)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Технічні канали витоку даних

 

Фізичні явища, що лежать в основі появи випромінювань, мають різний характер, проте, у загальному вигляді витік даних за рахунок побічних випромінювань може розглядатися як ненавмисне передавання секретних даних з деякої “побічної системі зв’язку”, що складається з передавача (джерела випромінювань), середовища, у якому ці випромінювання поширюються, і приймаючої сторони. Причому, на відміну від традиційних систем зв’язку, у яких передавальна й приймаюча сторони слугують одній меті — передати дані з найбільшою вірогідністю, у розглянутому випадку “передавальна сторона” зацікавлена в можливо більшому погіршенні передавання даних, тому що це сприяє їх захисту. Описану “систему зв’язку” прийнято називати технічним каналом витоку даних [6, C. 21].

У реальних умовах у навколишньому просторі присутні численні перешкоди як природного, так і штучного походження, які істотно впливають на можливості прийому. Технічні канали витоку даних найчастіше розглядають у сукупності із джерелами перешкод. Для традиційних систем зв’язку такі перешкоди є негативним явищем, що у значній мірі ускладнюють прийом, однак для захисту технічних засобів від витоку даних побічними каналами ці перешкоди виявляються корисними й нерідко створюються спеціально [27. c. 48].

Джерелами випромінювань у технічних каналах є різноманітні технічні засоби, у яких циркулюють дані з обмеженим доступом.

Такими засобами можуть бути:

- мережі електроживлення й лінії заземлення;

- автоматичні мережі телефонного зв’язку;

- системи телеграфного, телекодового й факсимільного зв’язку;

- засоби гучномовного зв’язку;

- засоби звуко- і відеозапису;

- системи звукопідсилення мови;

- інформаційна техніка;

- електронні засоби оргтехніки [8, C. 26].

Джерелом випромінювань у технічних каналах витоку даних може бути й голос людини, що викликає появу небезпечних акустичних коливань у приміщенні або поза ним. Середовищем поширення акустичних коливань у цьому випадку є повітря, а при закритих вікнах і дверях — повітря й усілякі звукопровідні комунікації. Якщо при цьому для перехоплення даних використовується відповідна техніка, то утвориться технічний канал витоку даних, що називають акустичним.

Технічні канали витоку інформації прийнято ділити на наступні типи:

- радіоканали (електромагнітні випромінювання радіодіапазону);

- акустичні канали (поширення звукових коливань у будь-якому звукопровідному матеріалі);

- електричні канали (небезпечні напруги й струми в різних струмопровідних комунікаціях);

- оптичні канали (електромагнітні випромінювання в інфрачервоній, видимій і ультрафіолетовій частині спектра);

- матеріально-речовинні канали (папір, фото, магнітні носії, відходи й тощо) [7, C. 30].

Радіоканал. У сучасних умовах насиченості нашого життя найрізноманітнішими технічними, особливо електронними, засобами виробничої й трудової діяльності, різними засобами зв’язку, різного роду допоміжними системами (телебачення, радіомовлення) конче потрібно розуміти небезпеку виникнення каналу витоку даних з обмеженим доступом саме через технічні засоби її опрацювання.

Аналіз фізичної природи численних перетворювачів і випромінювачів показує, що:

- джерелами небезпечного сигналу є елементи, вузли й провідники технічних засобів забезпечення виробничої й трудової діяльності, а також радіо- і електронна апаратура;

- кожне джерело небезпечного сигналу за певних умов може утворити технічний канал витоку даних;

- кожна електронна система, що містить у собі сукупність елементів, вузлів і провідників, має багато технічних каналів витоку даних [16, C. 50].

З певним ступенем узагальнення безліч радіоканалів витоку інформації можна представити у вигляді наступної структури (рис 1.1.).

Кожний із цих каналів, залежно від конкретної реалізації елементів, вузлів і виробів у цілому, буде мати певний прояв, специфічні характеристики й особливості утворення, пов’язані з умовами розташування й виконання.

Наявність і конкретні характеристики кожного джерела утворення каналу витоку даних вивчаються, досліджуються й визначаються конкретно для кожного зразка технічних засобів на спеціально обладнаних для цього експериментальних стендах і в спеціальних лабораторіях [12, C. 50].

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров