Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Розробка системи контролю доступу

Система контролю доступу – це комплекс організаційно-правових обмежень і правил, що встановлюють порядок пропуску через контрольно-пропускні пункти в окремі будинки (приміщення) співробітників об’єкта, відвідувачів, транспорту й матеріальних засобів [8, C. 121].

Організація системи контролю доступу відрізняється певною складністю. Справа в тому, що механізм здійснення контрольно-пропускного режиму ґрунтується на застосуванні “заборон” і “обмежень” відносно суб’єктів, що перетинають межі охоронюваних об’єктів, для забезпечення інтересів підприємства. Такий механізм повинен бути бездоганним з погляду відповідності вимогам чинного законодавства.

Система контролю доступу (як частина системи безпеки) повинна відповідати чинному законодавству, уставу підприємства, а також іншим нормативно-правовим актам, що регулюють діяльність підприємства. Основними цілями створення системи контролю доступу є:

- захист законних інтересів підприємства, підтримка порядку внутрішнього керування;

- захист власності підприємства, її раціональне й ефективне використання;

- зростання прибутків підприємства;

- внутрішня й зовнішня стабільність підприємства;

- захист комерційних секретів і прав на інтелектуальну власність [22, C. 230].

Система контролю доступу як частина системи безпеки дозволяє вирішити наступні завдання:

- забезпечення санкціонованого проходу співробітників і відвідувачів, ввезення (вивезення) продукції й матеріальних цінностей, ритмічної роботи підприємства;

- запобігання безконтрольного проникнення сторонніх осіб і транспортних засобів на охоронювані території й в окремі будинки (приміщення);

- своєчасне виявлення погроз інтересам підприємства, а також потенційно небезпечних умов, що сприяють нанесенню підприємству матеріального й морального збитку;

- створення надійних гарантій підтримки організаційної стабільності зовнішніх і внутрішніх зв’язків підприємства, відпрацьовування механізму оперативного реагування на загрози й негативні тенденції;

- припинення зазіхань на законні інтереси підприємства, використання юридичних, економічних, організаційних, соціально-психологічних, технічних і інших засобів для виявлення й ослаблення джерел загроз безпеки підприємства [22, C. 234].

Систему контролю доступу можна визначити як систему забезпечення нормативних, організаційних і матеріальних гарантій виявлення, попередження й припинення зазіхань на законні права підприємства, його майно, інтелектуальну власність, виробничу дисципліну, технологічне лідерство, наукові досягнення й охоронювані дані і як сукупність організаційно-правових обмежень і правил, що встановлюють порядок пропуску через контрольно-пропускні пункти співробітників об’єкта, відвідувачів, транспорту й матеріальних цінностей [2].

Нормативні гарантії полягають у тлумаченні й реалізації норм права, з’ясуванні меж їхньої дії, у формуванні необхідних правовідносин, визначенні й забезпеченні правомірної діяльності підрозділів і працівників фірми із приводу її безпеки, використання обмежувальних заходів, застосування санкцій до фізичних і юридичних осіб, що зазіхають на законні інтереси фірми.

Організаційні гарантії формуються шляхом розробки, побудови й підтримки високої працездатності загальної організаційної структури керування процесом виявлення й придушення погроз діяльності фірми, використання ефективного механізму стимулювання її оптимального функціонування, що відповідає підготовці кадрів.

Матеріальні гарантії формуються за рахунок виділення й використання фінансових, технічних, кадрових, інтелектуальних, інформаційних і інших ресурсів фірми, що забезпечують своєчасне виявлення, ослаблення й придушення джерел погрози, запобігання й локалізацію можливого збитку, створення сприятливих умов для діяльності фірми. Дані гарантії наповнюють нормативні й організаційні заходи безпеки практичним змістом, створюють реальну основу розвитку культури безпеки фірми [2].

Основні заходи системи контролю доступу розробляються службою безпеки, затверджуються керівником фірми й оформляються інструкцією про контрольно-пропускний режим. Відповідальність за організацію контрольно-пропускного режиму покладає на начальника служби безпеки. Практичне здійснення контрольно-пропускного режиму покладає на охорону (чергових по КПП, контролерів, охоронців), працівники якої повинні знати встановлені на об’єкті правила контрольно-пропускного режиму, ввезення (вивезення) товарно-матеріальних цінностей. Контрольно-пропускний режим може бути встановлений як у цілому по об’єкту, так і в окремих корпусах, будинках, відділах, сховищах і інших спеціальних приміщеннях [12, C. 87].

Вимоги з системи контролю доступу повинні бути доведені в обов’язковому порядку до кожного співробітника об’єкта. Всі робітники та службовці об’єкта зобов’язані дотримуватися їх. У кожному випадку порушення контрольно-пропускного режиму повинне проводитися адміністративне розслідування.

Обов’язки охорони з контрольно-пропускного режиму визначаються в інструкції й у посадових обов’язках контролерів контрольно-пропускних пунктів [24, C. 90].

Підприємництво й заборони (обмеження) по своїй природі суперечливе й мистецтво розроблювача системи контролю доступу полягає саме в тому, щоб знайти розумний баланс між необхідними обмеженнями й інтересами підприємства.

Для початку розробки самої системи контролю доступу потрібно підготувати вихідні дані по об’єктах.

Об’єкт на якому необхідно організувати СКД є 2-х поверховим будинком у якому розташований центральний офіс фірми, яка займається комп’ютерними технологіями, а саме збиранням комп’ютерної техніки, налагодженням, оптовим продажем тощо. У цьому офісі відбувається спостереження за всіма філіями й підрозділами належними їй, тому через нього проходить великий обсяг як важливих даних, так і матеріальних цінностей. Тому й виникла необхідність для організації СКД, як основи для захисту прав власності й матеріальній стабільності даного об’єкта.

З вищевказаного потрібно вирішити наступні практичні завдання:

1. Виділити об’єкти, майданчики й приміщення, на яких необхідно організувати контрольно-пропускний режим. Такими будуть:

- прохідна;

- кімнати охорони й адміністратора системи СКД;

- склад (робоча зона);

- вхід на сходи, що веде на 2-й поверх;

- бухгалтерія;

- адміністрація;

- офісне приміщення.

2.      Організувати пропуск співробітників і транспортних засобів на територію об’єкта через два КПП. Такими будуть:

- прохідна для людей (персоналу фірми й відвідувачів);

- в’їзд (ворота) для транспортних засобів.

3) оцінити пропускну здатність СКД.

Наступним етапом у підготовці вихідних даних є оцінка “добового обсягу” потоків транспортних засобів, вантажів, матеріальних цінностей і людей (персоналу фірми й відвідувачів), що проходять через КПП і в окремі будинки (приміщення). Тільки на основі оцінки реального стану місць пропуску можна оцінити пропускну здатність діючих КПП і привести її у відповідність із завданнями основного виробництва на об’єкті. Така оцінка дозволить вибрати оптимальний варіант автоматизації й контролю проходу (проїзду) на охоронювані території.

Для цього потрібно визначити штат фірми:

- управлінський персонал – 6 чол.,

- фахівці – 24 чол.,

- обслуговуючий персонал – 8 чол.

Разом 38 чоловік, які відповідно мають різний ступінь доступу в те або інше приміщення. Крім постійного персоналу враховується середньостатистична за даним об’єктом кількість відвідувачів: у середньому 12 чоловік у день.

Виходячи із цих даних для зручності ідентифікації на прохідній будуть стояти турнікети у два ряди, а на всіх інших виділених зонах ідентифікатор з виконавчим пристроєм у вигляді електромеханічної засувки на двері.

Для чіткої організації пропускного режиму необхідно розподілити об’єкти підприємства (будинки, приміщення) на загальнодоступного, закритого й обмеженого доступу. Визначення категорій режиму може дати чітка відповідь на питання, які потрібно прояснити при організації контрольно-пропускного режиму й розробці вихідної документації по устаткуванню об’єкта технічними засобами охорони [8, C. 151].

Закріплення за приміщенням конкретної категорії допомагає регламентувати й обґрунтувати:

- умови доступу співробітників підприємства й відвідувачів на об’єкт;

- пропозиції адміністрації підприємства з вироблення оптимального варіанта порядку пропуску осіб, транспортних засобів і матеріальних цінностей на об’єкт;

- наявність і вид фізичної охорони;

- види використовуваних технічних засобів для забезпечення безпеки.

Виділені раніше зони розіб’ємо за категоріями важливості:

1) загальнодоступні:

- прохідна (до турнікета);

2) закритого доступу:

- кімнати охорони й адміністратора системи СКД;

- склад (робоча зона);

- вхід на сходи, що веде на 2-й поверх;

3) обмеженого доступу:

- адміністрація;

- офісне приміщення [40, C. 418].

Виходячи із планів-схем поверхів будинку, для якого необхідно розробити СКД, і всіх перерахованих вище факторів (вихідних даних) використовуємо наступне устаткування:

- комп’ютер моніторингу – 1шт;

- комп’ютер бюро пропусків – 1шт;

- мережний контролер TSS-201-8Т – 1шт;

- модуль “BИT-4” або “ВИТ-3” – 1шт;

- турнікет – 1шт;

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров