Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Поняття ціни та ціноутворення

Ціна - багатофункціональне  економічне явище, ведуча ринкова категорія. Зміна ціни часто спричиняє за собою найсерйозніші соціальні, економічні, а також політичні  наслідки. Тому у всебічній і об'єктивній інформації про ціни, в глибокому  аналізі закономірностей і тенденцій їх  зміни  зацікавлене все суспільство, а не тільки владні структури і маркетингові служби.

   Ціна - сума грошей,  що сплачується  за  одиницю товару, еквівалент обміну товару на    гроші.

            Ціни, процеси  їх утворення і зміни являють  собою предмет статистичного дослідження. Статистика цін - самостійний блок, що входить як  складова частина в статистику ринку і відповідно в соціально-економічну статистику. Тому в органах державної статистики  сформована самостійна служба статистики цін. Склалися вже і альтернативні служби статистики цін.

            Суть ціни, її економічна природа виявляються в  подвійній ролі, яку грає ціна на ринку. Вона виступає  як:

    -  індикатор, що відображає політику і кон'юнктуру ринку (співвідношення попиту і пропозиції, торговий і економічний ризик., кредитно-фінансову ситуацію, міру конкурентності на ринку

     -  маркетинговий регулювальник ринку, за допомогою якого здійснюється вплив на попит і пропозицію, структуру і місткість ринку, купівельну здатність гривні, оборотність товарних  запасів  і  т. д.  В якості регулювальника ціни дозволяють обмежувати  споживання ресурсів і є мотивацією для виробництва. [11, c. 59]

 

Ринкова ціна виконує різні функції. Ціна - це посередник і вимірник при обміні товарів на гроші. Ціна - важливий показник кон'юнктури ринку, чинник рівня, структури і співвідношень попиту і пропозиції, територіального розміщення виробництва. Ціна -  інструмент утворення прибутку і управління ефективністю, чинник оподаткування. Ціна -  це головна складова інфляційних процесів, засіб впливу на інвестиційну політику (підвищення цін часто веде до зростання привабливість інвестицій). Ціна - могутній чинник рівня життя населення, що впливає на ринок труда, об'єм і структуру споживання, рівень реальних прибутків різних соціальних груп. І нарешті, ціна - це знаряддя конкурентної боротьби.

            В умовах розвиненого ринку основним видом цін є вільні від жорсткого регулювання ціни, а ціноутворення стає інструментом маркетингу. Вироблення цінової стратегії насамперед залежить від цілей, переслідуємих фірмою на ринку. Це, як правило, максимізація прибутку або частки на ринку, досягнення стабільного положення. У процесі ціноутворення враховуються такі чинники, як попит (закон попиту, цінова еластичність попиту, психологічне  сприйняття ціни), повні і граничні витрати, ціни і можливості конкурентів, вплив інших учасників каналу товароруху, законодавчі обмеження цін, різні характеристики товару.

Вільна калькуляція ціни не означає її повної стихійності і  неприборканість. У більшості розвинених країн світу на різних етапах економічного розвитку проводилася політика поєднання регульованих і вільних цін. Наприклад, в Німеччині і США тільки в 70-х роках були відмінені вертикально фіксовані (засновані на твердих договорах між промисловістю і торгівлею) ціни, постійно знижується роль цін, що рекомендуються (торгові фірми можуть дещо змінювати рівень цін, що пропонується виробником при постачанні).[16]

 

Зниження частки фіксованих цін супроводиться зростанням  ефективності економічного (податкового) регулювання цін. ПДВ використовується більш ніж в 40 країнах світу (в 17 членах ЄЕС) і вважається ефективною формою оподаткування завдяки універсальності, стимулюванню зростання прибутків, а не витрат. У Франції, наприклад, з 1989 р. діють три ставки ПДВ:

      5,5%   -  на товари і послуги першої необхідності;

      18,6% - на всі товари і

      28%    - на предмети розкоші, алкоголь, тютюн.

 По угоді в рамках ЄС надалі залишаться тільки дві ставки - нормальна і знижена. Крім того, від сплати ПДВ звільняються дрібні підприємства, деякі види добродійної діяльності, пільги по ПДВ мають підприємства, що випускають продукцію соціального характеру і що інвестують науку.

Крім економічного регулювання цін широко застосовується система адміністративних (законодавчих) заходів. Порушники зазнають судового покарання у вигляді штрафу або в'язничного висновку. Наприклад, в США законодавче заборонені  цінові угоди між виробниками, оптовою і роздрібною торгівлею, контролювання виробниками і оптовиками роздрібних цін на свої товари. У Австрії міністр економіки встановлює або верхня межа цін соціально значущих товарів і послуг, або  «ножиці»  цін. Контроль здійснюють місцеві органи самоврядування і  «соціальні партнери»  (профспілки і інш.). У Франції широко застосовуються зобов'язання між фінансовою адміністрацією і конфедераціями підприємств, визначальні граничні рівні або індекси цін на деякі товари, поліпшення якості як умова зростання цін на нову продукцію і т. д. Для посилення контролю держава субсидує асоціації споживачів. Контроль посилюється при загостренні інфляції (наприклад, в 1980-1981 рр., коли інфляція досягала 10 %).

Під час процесу перехідної економіки виникає інфляція.

     Інфляція - підвищення загального рівня цін і знецінення грошей, викликане порушенням рівноваги між грошовою масою і товарним покриттям.

Зростання заробітної плати і цін підштовхують один одного, і помірна інфляція при відповідній політиці держави трансформується в гіперінфляцію: руйнуються нормальні економічні відносини, виробники і споживачі позбуваються грошей, вкладаючи їх в непродуктивні цінності, переходять на бартерні розрахунки, згортається виробництво і нагромаджуються товари з розрахунку на їх дорожчання, росте спекулятивна діяльність, знецінюються накопичення цілого покоління людей. Страждають від інфляції громадяни з фіксованими прибутками, вкладники-кредитори і підприємці. Виграють фірми, що мають можливість легко збільшити і зарплату, заходів торгівлі коштовностей, вартість яких під час інфляції росте швидше, ніж вартість життя.[12]

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров