Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Поняття і концепція логістичної системи

 

Поняття «логістика» прийшло з Древньої Греції, де воно означало «мислення, розрахунок, доцільність». Від греків цей термін перейшов до римлян, що розуміли його як «розподіл продуктів харчування». У Візантії логістику вважали способом організації постачання армії і керування нею.

 В економіці логістика - сукупність наук керування матеріалопотоком і потоком продукції від джерела до споживача, що містить у собі комбінування видів діяльності різних установ і служб, зв'язаних з розподілом, матеріальним забезпеченням, плануванням виробництва і матеріальним забезпеченням, плануванням виробництва і керування їм, тобто логістика є системою, що містить функціональні області.

Французкій вчений А. Джоміні на початку 20 века розумів логістику як науку об управлінні перевозок, плануванні та збуту військ. На початку 20 века логістика була признана як військова наука.

Логістичну структуру можна виразити такими функціональними областями: запаси, інформація о просуванні матеріалопотоків, складування і складська обробка, транспортування продукції й інші області. Один з варіантів логістичної системи, розроблений американськими вченими, що показує концепцію (принципи) логістичної системи, приведений на мал. 1.1.

Концепція (принцип) логістичної системи зв'язана з керуванням матеріалами і керуванням розподілу. Американські учені вважають логістику - структурою планування, а не функцією підприємництва. Іншими словами, задача керування в області логістики має справу не стільки з керуванням матеріальним потоком, скільки з забезпеченням механізму розробки задач і стратегій, у рамках яких може здійснюватися повсякденна діяльність по керуванню розподілом.

Одна з особливостей принципу логістики полягає в тому, що вона приділяє увагу не тільки інтеграції видів діяльності, що традиційно відносяться до різних функцій підприємництва, але при ухваленні рішення поєднує них. Наприклад, у багатьох компаніях, де відсутній логістична система, відповідальність за запаси і транспортування може бути відповідно функцією виробництва і розподілу, і рішення по першим можуть прийматися без обліку останніх. У логістичної системі усі види діяльності взаємозалежні; і при ухваленні рішення повинні бути враховані негативні і позитивні сторони різних функціональних областей.

Схема (див. мал. 1.1) нагадує кругообіг капіталу:

Д-Т,..., П,...,Т '-Д',

де        Д-Т - процес постачання (керування матеріальними ресурсами);

П - виробництво, де виникає внутрішній матеріалопоток (внутрівиробничі перевезення);

Т-Д' - процес збуту (розподіл продукції).

Предметом вивчення логістики як науки є оптимізація потокових процесів. Принципи логістики: синхронізація, оптимізація й інтеграція – служать основним методологічним підходом до підвищення організованості й ефективності функціонування виробничих систем.

Логістика – це ще і рівень культури використання знань про природу і суспільство, що дозволяє не тільки приймати і здійснювати системні рішення, але і виховання системне представлення, на базі якого можлива гармонізація діяльності людей у великих організаціях. Методологія логістики дозволяє здійснювати системну раціоналізацію складних виробничих систем. Вона озброює менеджерів підприємств методами підвищення організованості виробничих систем і дозволяє ефективно завойовувати конкурентні переваги.


 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров