Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Товарна політика і керування запасами у логістичної системі

 

Проблеми керування запасами і основні поняття й товарна політика фірм

Керування запасами являє собою проблему, загальну для підприємств і фірм будь-якого сектора системи господарювання. Запаси потрібно створювати в промисловості, роздрібній торгівлі, на підприємствах, фірмах і т.д.

Існує багато причин, по яких фірми йдуть на створення запасів. Основним доводом є те, що на підприємстві повинне бути певна кількість матеріальних рейсів для підтримки виробничого процесу. При відсутності необхідного запасу підприємство може понести більші збитки.

Є й інші причини для створення запасів. Наприклад, сезонність, тобто тільки в певний сезон можна доставити продукцію споживачеві. У свою чергу ціни на сировину, використовувана виготовлювачами, можуть піддаватися значним сезонним коливанням. Коли ціна низька, вигідно створювати достатні запаси сировини, яких вистачило б на весь сезон високих цін й які можна було б у міру потреби використати у виробництві. Інший довід, особливо важливий для підприємств роздрібної торгівлі, полягає в тому, що обсяг продажів і прибуток можуть бути збільшені, якщо є деякий запас товарів, якому можна запропонувати споживачеві.

Створюючи запас, необхідно враховувати, що розширення асортиментів товарів на ринку приводить до скорочення життєвого циклу товару, а також впливає на поводження партнерів, покупців і конкурентів. Запаси - це оборотний капітал, чим їх менше, тим ефективніше виробництво.

Перераховані тенденції або інші характерні явища для конкретних підприємств і галузей впливають на запаси.

Запаси формуються з різних товарів. У логістиці поняття товар містить у собі фактичний товар (у речовинній формі). Він може виражатися в товарній одиниці, тобто в конкретному специфічному виді продукту.

Товарні асортименти - це група товарів, тісно зв'язаних між собою хоча б однією ознакою: загальна споживча група, загальний канал розподілу, подібний діапазон цін.

Товарна номенклатура - сукупність всіх асортиментних груп товарів і товарних одиниць, пропонованих для продажу. Товарна номенклатура характеризується трьома показниками: шириною, глибиною й послідовністю (гармонійністю). Ширина товарної номенклатури - загальна чисельність різних асортиментних груп. Глибина товарної номенклатури - число видів (варіантів) кожного окремого варіанта в кожній асортиментній групі. Послідовність (гармонійність) товарної номенклатури означає ступінь близькості між товарами різних асортиментних груп, каналів розподілу й інших показників.

Рішення, прийняті в рамках товарної політики, визначають ряд позицій:

     номенклатуру товарів;

     глибину й ширину асортиментних груп;

     діапазон розмірів кожного товару;

     якість товару;

     модифікації товару;

     випуск нових товарів;

     стандартизацію товару;

     кількість кожного виду товарів, що випускає за певний період й ін.

Товарна політика формує запаси товарів на фірмах, а логістика розглядає політику фірми в області керування запасами. Перспективним методом керування запасами є керування запасами «точно в строк».

«Точно в строк» - це філософія, що може бути застосована в логістиці до всіх аспектів підприємництва, включаючи виробництво, відвантаження й закупівлю товарів. Основою цієї філософії є те, що всі небажані запаси повинні бути зведені до мінімуму. Традиційна політика припускає, що продукція є «про всякий випадок» для того, щоб можна було задовольнити непередбачений попит на неї. Така практика є дорогою через необхідність змісту великої площі складських приміщень для зберігання запасів. У процесі діяльності фірми постійно виникає питання: чи будувати на наявній площі складські приміщення для зберігання запасів або направляти кошти на розширення виробничих потужностей, а отже, на збільшення випуску продукції. Однак підприємства частіше вибирають другий підхід, оскільки метод «точно в строк» зв'язує всю діяльність у процесі виробництва й розподілу. Ціль цього методу - робити й відвантажувати продукцію точно в строк для її подальшого використання. Особливе значення для реалізації принципу «точно в строк» мають такі аспекти, як закупівлі й виробництво разом з контролем якості.

Принцип «точно в строк» застосовується до закупівель для скорочення або усунення запасів. Передбачаються наявність потрібного матеріалу у відповідному товарно-розподільному центрі в необхідний час і доставка його наступного дня після замовлення, причому в гарному стані й без втрат.

Принцип «точно в строк» припускає наявність декількох надійних постачальників на тривалий строк з гарантією високої якості обслуговування. Тісне співробітництво між виробниками й постачальниками передбачає спільну роботу в проектуванні виробу, забезпеченні якості й стабільних графіків виробництва.

Для успішної реалізації продукції по цьому методі велике значення має спосіб транспортування й відвантаження. Кожен вид транспортування, природно, має свої переваги й недоліки щодо інших. Наприклад, автотранспорт ефективний під час перевезення продукції дрібними партіями з товарно-розподільних центрів відповідно до графіка виробництва. Тому компанії стали в більшій мері використати автотранспорт, чим залізничний транспорт, зберігши за останнім пріоритет по перевезеннях на більші відстані.

Проглядається тенденція деяких компаній при використанні методу «точно в строк» до скорочення кількості постачальників й їхньому географічному наближенню до свої підприємствам.

Тип запасів і критерій їхньої оптимізації.

Запаси служать для того, щоб послабити невиробничі залежності між постачальником, виробником і споживачем. Наявність запасів дозволяє забезпечити виробництво сировиною, що поставляють оптимальними по розмірі партіями, а також робити переробку сировини в готову продукцію партіями оптимального розміру. Запаси сировини послабляють залежність постачальника сировини від виробника продукції, запаси готової продукції послабляють залежність виробника цієї продукції від споживача, а запаси напівфабрикатів, що перебувають у процесі виробництва, знижують залежність друг від друга окремих цехів. На підприємствах, де виробництво побудоване таким чином, що матеріали обробляються окремими партіями, необхідна наявність міжцехового буферного запасу напівфабрикатів.

Типи запасів:

Буферний запас організується між постачальником і споживачем. Він використається для компенсації витрат, пов'язаних з рухом матеріалів; для ослаблення залежності споживача від постачальника; для забезпечення можливості закупівлі продукції, а також її виробництва партіями оптимального розміру.

Запаси готової продукції служать наступним цілям: забезпеченню виробництва продукції партіями оптимального розміру; задоволенню очікуваного попиту; компенсації відхилень фактичного попиту від прогнозованого (гарантійного) запасу.

Запаси дм компенсації затримок пов'язані із просуванням матеріальних ресурсів. Звичайне визначення таких запасів не викликає утруднень, якщо відомо час затримки.

Запаси, необхідні для задоволення очікуваного попиту, утримуються для того, щоб покрити прогнозований попит. Оскільки величина й час попиту передбачаються відомими, то визначення таких запасів не викликає особливих утруднень.

Гарантійний запас служить для задоволення непередбаченого збільшення попиту. Наявність цих запасів компенсує відхилення фактичного попиту від прогнозованого.

Практично реалізація концепції логістики зв'язується з оптимізацією сукупних запасів на фірмах і компаніях. Критерієм оптимізації запасів служать витрати: по закупівлях, по змісту запасів, у результаті відсутності продукції й т.д.

Типи витрат:

Витрати по закупівлях: витрати по оформленню замовлення; витрати по оформленню договору про поставки й комунікацію з постачальниками; транспортні витрати, якщо вартість транспортування не входить у вартість одержуваного товару; витрати по складуванню й одержанню замовлення. Деякі - фіксуються в замовленні й не залежать від його обсягу, інші, - наприклад, транспортні й складські витрати - перебувають у прямої залежності від величини замовлення.

Витрати по змісту запасу визначаються витратами на складське зберігання продукції протягом відомого часу й безпосередньо залежать від обсягу складованої продукції. Сюди ставляться складські витрати й рентні платежі, якщо приміщення орендується, або поточні витрати по змісту складів, що належать виробничій одиниці. До даного виду витрат ставляться капітальні витрати. Страхові запаси підтримуються як захист від втрат запасів на випадок пожежі й крадіжок. Страхові запаси обкладають податками за станом на день оцінки. Цей рівень не завжди відбиває дійсний зміст запасів. До цієї ж групи відносять втрати від руйнування й псування запасів.

Втрати в результаті відсутності продукції несе виготовлювач у тому випадку, якщо він не може задовольнити спонтанно виниклий попит через відсутність продукції на складі. Ці втрати можуть бути двох видів:

Вартість загублених продажів, коли замовник передає своє замовлення іншому виготовлювачеві. У цьому випадку витрати визначаються як втрати прибутку від передбачуваних витрат;

Замовник очікує виконання замовлення. Продажі не загублені, а відкладені, Однак очікування може створити додаткові витрати на оформлення замовлення, транспортні й складські витрати, коли замовлення не може бути виконаний через звичайні канали розподілу. Визначити ці витрати не становить праці.

Системи керування запасами

При керуванні запасами будь-якого товару варто відповісти на два питання: коли поповнювати запас й який повинен бути розмір замовлення на поповнення. Проаналізуємо відповіді на ці питання для різних обставин. Власне кажучи кожне рішення, прийняте при керуванні запасами всякою організацією поза залежністю від складності системи постачання, так чи інакше пов'язане з питаннями про те, скільки замовляти й коли замовляти. Для рішення цих питань існують певні системи керування запасами:

с фіксованим розміром замовлення;

с фіксованим інтервалом між замовленнями (з постійним рівнем запасу).

Інші системи являють собою різновиди цих двох систем.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров